Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

TEKMOVANJA

 

Tekmovanje Razred Dan Ura Prostor Mentor Čas izvajanja
Znam več z Lili in Binetom 1. – 3. četrtek 7:30 – 8:15 knjižnica Demirovič Vesna 13. 5. 2020
Računam z Lili in Binetom 1. – 3. po dogovoru po dogovoru po dogovoru Franetič Janja 14. 5. 2020
Cici vesela šola 1. – 3. po dogovoru po dogovoru po dogovoru Šiško Ivica 2. 4. 2020
Mehurčki 2. – 3. po dogovoru po dogovoru po dogovoru Pečar Patricija april
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 6. – 7.

8. – 9.

po dogovoru po dogovoru po dogovoru Prinčič Nika

Rožac Tina

12. 11. 2020
Logika 3. – 5.

6. – 9.

po dogovoru po dogovoru po dogovoru Šiško Ivica

Pušnik Suzana, 
Bonaca Katja

26. 9. 2019
Šolsko tekmovanje Logična pošast 1. – 9. v okviru interesne dejavnosti oz. po dogovoru     Burin Metka 8. 5. 2020
Državno tekmovanje Logična pošast 1. – 9. v okviru interesne dejavnosti oz. po dogovoru     Burin Metka 22. 5. 2020
Matematični kenguru 1. – 5.

6. – 9.

po dogovoru po dogovoru po dogovoru Šajn Reščič Maja

Bonaca Katja

19. 3. 2020
Ex-tempore Likovni natečaji 6. – 9. po dogovoru po dogovoru po dogovoru učitelji LUM celo šolsko leto
Literarni natečaji 2. – 9. po dogovoru po dogovoru po dogovoru razredniki, učitelji SLJ celo šolsko leto
Prva pomoč 8. – 9. po dogovoru po dogovoru po dogovoru Jug Staša  
Tekmovanje iz znanja geografije 7. – 9. po dogovoru po dogovoru po dogovoru Krivičič Teodora 11. 12. 2019
Tekmovanje iz znanja zgodovine 8. – 9. po dogovoru po dogovoru po dogovoru Krivičič Teodora 3. 12. 2019
Tekmovanje za Preglovo priznanje 8. – 9. po dogovoru po dogovoru po dogovoru Špruk Ana 20. 1. 2020
Tekmovanje za Proteusovo priznanje 8. – 9. po dogovoru po dogovoru po dogovoru Škof Nataša 23. 1. 2020
Tekmovanje za Stefanovo priznanje 8. – 9. po dogovoru po dogovoru po dogovoru Pušnik Suzana 5. 2. 2020
Tekmovanje iz angleščine 8. – 9. po dogovoru po dogovoru po dogovoru Praprotnik Anja 14. 11. 2019
Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju angleščine 5. – 7. po dogovoru po dogovoru po dogovoru Butala Brigita  
Tekmovanje iz italijanščine 9. po dogovoru po dogovoru po dogovoru Bubnič Karmen marec 2020
Pevske revije in tekmovanja OPZ 1. – 5. po dogovoru po dogovoru po dogovoru Štucin Cergol Andreja marec – maj 2020
Revija gledaliških skupin – musical 1. po dogovoru po dogovoru po dogovoru Štucin Cergol Andreja marec 2020
Kaj veš o prometu 6. – 9. po dogovoru po dogovoru po dogovoru Božeglav Igor april – maj 2020
Šahovska tekmovanja 2. – 9. po dogovoru po dogovoru po dogovoru Gabrijel Dušan  
Športna tekmovanja 1. – 9. po dogovoru po dogovoru po dogovoru Božeglav Igor, Jug Staša, Škrbina Ana