Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

VPIS V SREDNJE ŠOLE

Pomembni datumi

Kdaj? Kaj?
Skozi celo šolsko leto
(September 2022 – Junij 2023)
Individualni razgovori učencev 9. razreda glede vpisa v srednjo šolo pri šolski svetovalni delavki (po želji)
Do novembra 2022 Izpolnjevanje elektronskega vprašalnika Kam in kako
November 2022 Obisk svetovalke Zavoda RS za zaposlovanje
Do decembra 2022 Izpolnjevanje Elektronskega vprašalnika o poklicni poti
Do 16. 1. 2023 Objava Razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove
17. in 18. 2. 2023 Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
Do 15. 2. 2023 Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v srednje šole
Do 2. 3. 2023 Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj (npr. športni oddelek gimnazijskega programa, umetniške gimnazije) ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (športna) in Ekonomska gimnazija (športna) (uredijo učenci sami)
Med 10. in 20. 3. 2023 Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja (za npr. športni oddelek gimnazijskega programa, umetniške gimnazije).
(Srednje šole do 27. 3. 2023 posredujejo potrdila o opravljenih preizkusih oziroma izpolnjevanju posebnih pogojev.)
Do 3. 4. 2023 Prijavljanje za vpis v 1. letnik srednje šole za šolsko leto 2023/2024 in prijavljanje za vpis v dijaški dom (v šoli, obrazce priskrbi šola)
7. 4. 2023 do 16. ure Javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ)
Do 24. 4. 2023 do 14. ure Morebitni prenosi prijav za vpis v srednjo šolo (uredijo učenci sami)
Do 24. 5. 2023 Javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ)
(Srednje šole do 29. 5. 2022 obvestijo prijavljene kandidate o omejitvah vpisa)
Med 16. in 21. 6. 2023
(po razporedu srednjih šol)
Srednje šole brez omejitve vpisa: VPIS
Srednje šole z omejitvijo vpisa: izvedba 1. kroga izbirnega postopka
Do 21. 6. 2023 do 15. ure Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka z možnostmi v 2. krogu
Do 21. 6. 2023 Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu (spletna stran MIZŠ)
Do 23. 6. 2023 do 15. ure Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka
Do 29. 6. 2023 do 15. ure Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
Do 30. 6. 2023 do 14. ure Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
Do 3. 7. 2023 do 15. ure Objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ)
Do 31. 8. 2023 Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

Vir
Merila za izbor kandidatov v primeru omejitve vpisa
Tabela za izračun točk
Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove

Koristne povezave
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Mojaizbira.si 
Dijaški.net
Karierni plac LU Koper
eSvetovanje ZRSZ

Skip to content