Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

VPIS V SREDNJE ŠOLE

Pomembni datumi

Kdaj? Kaj.
September 2020 – Junij 2021 Individualni razgovori učencev 9. razreda glede vpisa v srednjo šolo pri šolski svetovalni delavki (po želji)
November 2020 Obisk svetovalke ZRSZ
December 2020 Izpolnjevanje vprašalnika Kam in kako;
– timski posveti o vprašalniku
12. in 13. 2. 2021 Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
do 11. 2. 2021 Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ; posredovanje navodil in svetovanje
do 4. 3. 2021 Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za učence, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (športna) in Ekonomska gimnazija (športna) (uredijo učenci sami)
med 11. in 20. 3. 2021 Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (športna) in Ekonomska gimnazija (športna)
(Srednje šole do 26. 3. 2021 posredujejo potrdila o opravljenih preizkusih oziroma izpolnjevanju posebnih pogojev.)
do 2. 4. 2021 Izpolnjevanje prijav za vpis v 1. letnik srednjih šol za šolsko leto 2021/2022   (v šoli; obrazce priskrbi šola)
8. 4. 2021 Javna objava številčnega stanja prijav za vpis   (spletna stran MIZŠ)
do 21. 5. 2021 Javna objava omejitve vpisa (spletna stran MIZŠ) (Srednje šole do 27. 5. 2021 obvestijo prijavljene kandidate o omejitvah vpisa) 
med 16. in 21. 6. 2021 (po razporedu srednjih šol) Srednje šole brez omejitve: VPIS
Srednje šole z omejitvijo vpisa: izvedba 1. kroga izbirnega postopka
do 21. 6. 2021 Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu
do 24. 6. 2021 Prijava za 2. krog izbirnega postopka
29. 6. 2021 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
do 30. 6. 2021 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
1. 7. 2021 Objava prostih mest za vpis v srednje šole (spletna stran MIZŠ)
do 31. 8. 2021 Prijava in vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

Vir
Merila za izbor kandidatov v primeru omejitve vpisa 2021
Merila za izračun točk

Koristne povezave
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Mojaizbira.si 
Dijaški.net
Karierni plac LU Koper
eSvetovanje ZRSZ