Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

VPIS V SREDNJE ŠOLE

Pomembni datumi

Kdaj? Kaj?
Skozi celo šolsko leto
(September 2023 – Junij 2024)
Individualni razgovori učencev 9. razreda glede vpisa v srednjo šolo pri šolski svetovalni delavki (po želji)
do 15. 1. 2024 Objava Razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove
16. in 17. 2. 2024 Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
do 15. 2. 2024 Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v srednje šole
do 4. 3. 2024 Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj (npr. športni oddelek gimnazijskega programa, umetniške gimnazije) ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (športna) in Ekonomska gimnazija (športna) (uredijo učenci sami)
med 8. in 20. 3. 2024 Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja (za npr. športni oddelek gimnazijskega programa, umetniške gimnazije).
(Srednje šole do 28. 3. 2024 posredujejo potrdila o opravljenih preizkusih oziroma izpolnjevanju posebnih pogojev.)
do 2. 4. 2024 Prijavljanje za vpis v 1. letnik srednje šole za šolsko leto 2024/2025 (v šoli, obrazce priskrbi šola)
8. 4. 2024 do 16. ure Javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MVI)
do 23. 4. 2024 do 15. ure Morebitni prenosi prijav za vpis v srednjo šolo (uredijo učenci sami)
do 24. 5. 2024 Javna objava omejitev vpisa (spletna stran MVI)
(Srednje šole do 29. 5. 2024 obvestijo prijavljene kandidate o omejitvah vpisa)
med 17. in 21. 6. 2024 (po razporedu srednjih šol) Srednje šole brez omejitve vpisa: VPIS
Srednje šole z omejitvijo vpisa: izvedba 1. kroga izbirnega postopka
do 21. 6. 2024 do 14. ure Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka z možnostmi v 2. krogu
do 21. 6. 2024 Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu (spletna stran MVI)
do 26. 6. 2024 do 15. ure Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka
do 2. 7. 2024 do 15. ure Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
do 3. 7. 2024 do 14. ure Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
do 4. 7. 2024 do 15. ure Objava prostih mest za vpis (spletna stran MVI)
do 30. 8. 2024 Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

Vir
RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE
Razpis za vpis v srednje šole
Razpis za sprejem v dijaške domove
Merila za izbor kandidatov v primeru omejitve vpisa
Tabela za izračun točk

Koristne povezave
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Mojaizbira.si 
Dijaški.net
Karierni plac
eSvetovanje ZRSZ

Skip to content