Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

VPIS V SREDNJE ŠOLE

Pomembni datumi

Kdaj? Kaj?
September 2021 – Junij 2022 Individualni razgovori učencev 9. razreda glede vpisa v srednjo šolo pri šolski svetovalni delavki (po želji)
Oktober 2021 Obisk svetovalke ZRSZ
November 2021 Karierni plac-Ljudska univerza v Kopru (delavnice na šoli na temo karierne orientacije)
December 2021 Izpolnjevanje vprašalnika Kam in kako;
– timski posveti o vprašalniku
11. in 12. 2. 2022 Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
do 10. 2. 2022 Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ; posredovanje navodil in svetovanje
do 2. 3. 2022 Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za učence, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (športna) in Ekonomska gimnazija (športna) (uredijo učenci sami)
med 11. in 21. 3. 2022 Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (športna) in Ekonomska gimnazija (športna); izvedba bo možna na daljavo, odvisno od SŠ. (Srednje šole do 28. 3. 2022 posredujejo potrdila o opravljenih preizkusih oziroma izpolnjevanju posebnih pogojev.)
do 4. 4. 2022 Izpolnjevanje prijav za vpis v 1. letnik srednjih šol za šolsko leto 2021/2022   (v šoli; obrazce priskrbi šola)
8. 4. 2022 Javna objava številčnega stanja prijav za vpis   (spletna stran MIZŠ)
do 25. 4. 2022 Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2022/2023-možna izvedba tudi na daljavo
do 24. 5. 2022 Javna objava omejitve vpisa (spletna stran MIZŠ) (Srednje šole do 27. 5. 2021 obvestijo prijavljene kandidate o omejitvah vpisa) 
med 16. in 21. 6. 2022 (po razporedu srednjih šol) Srednje šole brez omejitve: VPIS
Srednje šole z omejitvijo vpisa: izvedba 1. kroga izbirnega postopka (možno tudi na daljavo)
do 21. 6. 2022 Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu
do 24. 6. 2022 Prijava za 2. krog izbirnega postopka
do 30. 6. 2022 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
do 1. 7. 2022 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
do 4. 7. 2022 Objava prostih mest za vpis v srednje šole (spletna stran MIZŠ)
do 31. 8. 2022 Prijava in vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

Vir
Merila za izbor kandidatov v primeru omejitve vpisa
Tabela za izračun točk
Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove

Koristne povezave
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Mojaizbira.si 
Dijaški.net
Karierni plac LU Koper
eSvetovanje ZRSZ