Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

ORGANIZIRANI DNEVI

Opredelitev ciljev organiziranih dni
Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki se medpredmetno povezujejo in se vključujejo v predmetnik osnovne šole. Dnevi dejavnosti vzpodbujajo vedoželjnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost učenk in učencev, jih usposabljajo za samostojno opazovanje in pridobivanje izkušenj in znanja, za razvijanje spretnosti ter za samostojno reševanje problemov.

Kulturni dnevi
Učenke in učenci spoznavajo različna jezikovna, družboslovna in umetnostna področja, naravne vrednote. Dejavnosti načrtujejo, jih sprejemajo, doživljajo in se izražajo. Navajajo se na sprejemanje in vrednotenje lastnega dela, dela sošolk in sošolcev ter odraslih.

Naravoslovni dnevi
Učenke in učenci aktivno in sistematično dopolnjujejo in poglabljajo teoretično znanje, ki so ga pridobili med rednim poukom, in ga povezujejo v nove povezave. Dejavnosti jih spodbujajo k razvijanju kritičnega mišljenja, omogočajo uporabo znanja ter spoznavanje novih metod in tehnik raziskovalnega dela.

Športni dnevi
Učenke in učenci zadovoljujejo potrebe po gibanju, gibalnem izražanju in ustvarjalnosti, se sprostijo in razvedrijo. Razvijajo tovarištvo, medsebojno sodelovanje, spoštujejo lastne in tuje dosežke, utrjujejo si samozavest in pridobivajo športne navade.

Tehniški dnevi
Učenke in učenci opazijo tehnični problem v svojem okolju, ga raziščejo, zanj oblikujejo rešitev in jo preverijo. Razvijajo pozitiven odnos do tehničnih dosežkov, raziskujejo njihov izvor in zgradbo, skupaj s sošolkami in sošolci zbirajo podatke o tehničnih zbirkah, primerjajo svoje ugotovitve s podatki iz strokovne literature.

Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Postal sem šolar 1. 9. 2022 Šajn, Burin, Lončar, Žunić Negro
Prešerni dan (gledališka predstava) ferbuar 2023 Šajn, Burin, Lončar, Žunić Negro
Pravljični dan maj 2023 Šajn, Burin, Lončar, Žunić Negro
Pokaži, kaj znaš! 23. 6. 2023 Šajn, Burin, Lončar, Žunić Negro
Narovoslovni dnevi
ZDAJ – Preventivni program ZD Izola april / maj 2023 Šajn, Burin, Lončar, Žunić Negro
Cvetoča pomlad marec 2023 Šajn, Burin, Lončar, Žunić Negro
Lipica maj 2023 Šajn, Burin, Lončar, Žunić Negro
Tehniški dnevi
V prometu sem varen (izdelovanje vozil) Oktober 2022 Šajn, Burin, Lončar, Žunić Negro
Dan šole oktober 2022 Šajn, Burin, Lončar, Žunić Negro
Črkolandija april 2023 Šajn, Burin, Lončar, Žunić Negro
Športni dnevi
Športne igre oktober 2022 Šajn, Burin, Lončar, Žunić Negro
Pohod november 2022 Šajn, Burin, Lončar, Žunić Negro
Atletika (ŠVK) april 2023 Šajn, Burin, Lončar, Žunić Negro
Mini olimpijada maj 2023 Šajn, Burin, Lončar, Žunić Negro
Igre brez meja junij 2023 Šajn, Burin, Lončar, Žunić Negro
Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Postal sem drugošolec 1. 9. 2022 Franetič, Demirovič
Prešerni dan (gledališka predstava) ferbuar 2023 Franetič, Demirovič
Svet pravljic maj 2023 Franetič, Demirovič
Pokaži, kaj znaš! 23. 6. 2023 Franetič, Demirovič
Narovoslovni dnevi
ZDAJ – Preventivni program ZD Izola po dogovoru Franetič, Demirovič, ZD Izola
Mladi vrtnarji in raziskovalci marec 2023 Franetič, Demirovič
Kobilarna Lipica april/maj 2023 Franetič, Demirovič
Tehniški dnevi
Medeni dan (izdelovanje pogrinjka – tradicionalni slovenski zajtrk) november 2022 Franetič, Demirovič
Dan šole oktober 2022 Franetič, Demirovič
Veter in oblaki (izdelovanje vetrnice, vetromera in vetrokaza) december 2022 Franetič, Demirovič
Športni dnevi
Sprehod in vadba v naravi september 2022 Franetič, Demirovič
Pohod – Mitski park Rodik oktober 2022 Franetič, Demirovič
Športne igre, atletika marec 2023 Franetič, Demirovič
Zabavni poligon (ŠVK) april 2023 Franetič, Demirovič
Igre brez meja junij 2023 Franetič, Demirovič
Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Postal sem tretješolec 1. 9. 2022 Dražič, Šiško
Prešerni dan (gledališka predstava) ferbuar 2023 Dražič, Šiško
V deželi pravljic maj 2023 Dražič, Šiško
Hura, počitnice! 23. 6. 2023 Dražič, Šiško
Narovoslovni dnevi
ZDAJ – Preventivni program ZD Izola 13. 10. 2022

14. 10. 2022

Dražič, Šiško, ZD Izola
Ekologija marec 2023 Dražič, Šiško
Učilnica v naravi april 2023 Dražič, Šiško
Tehniški dnevi
Dan šole oktober 2022 Dražič, Šiško
Praznični december december 2022 Dražič, Šiško
Eksperimenti 14. oz. 15. marec 2023 Dražič, Šiško
Športni dnevi
Jesenski kros september 2022 Dražič, Šiško
Plavanje oktober 2022 Dražič, Šiško
Športne igre, atletika (ŠVK) marec 2023 Dražič, Šiško
Pohod april 2023 Dražič, Šiško
Igre brez meja junij 2023 Dražič, Šiško

 

Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Šola nekoč 24. februar 2023 Glavina, Grabar
Življenje ob morju (jadranje) junij 2023 Glavina, Grabar
Preteklost-sedanjost v obmorskih krajih junij 2023 Glavina, Grabar
Narovoslovni dnevi
Rastlinstvo in živalstvo ob reki oktober 2022 (ŠVN) Glavina, Grabar
ZDAJ – Preventivni program ZD Izola 13. 10. 2022

14. 10. 2022

Glavina, Grabar, ZD Izola
Živalsko kraljestvo/ZOO Ljubljana 12. maj 2023 Glavina, Grabar
Tehniški dnevi
Oblikovanje z glino oktober 2022 (ŠVN) Glavina, Grabar
Praznični december december 2022 Glavina, Grabar
Računalniško opismenjevanje januar 2023  Glavina, Grabar, računalničar
Hiša eksperimentov 14. marec 2023 Glavina, Grabar
Športni dnevi
Kros september 2022 Glavina, Grabar, Škrbina
Orientacijski pohod oktober 2022 (ŠVN) Glavina, Grabar, Škrbina
Atletika, ŠVZ karton april 2023 Glavina, Grabar, Škrbina
Vodni športi – jadranje junij 2023 Glavina, Grabar, Škrbina
Jadranje – regata junij 2023 Glavina, Grabar, Škrbina

Opomba:
* 5 dni se izvaja v šoli v naravi (3 dni dejavnosti in 2 dni pouka) – Naravoslovni teden, CŠOD Fara-
4. a, 4. b, od 17. 10. do 21. 10. 2022.

* 5 dni ima vsak oddelek organiziran tečaj jadranja (3 dni dejavnosti in 2 dni pouka) – Življenje ob morju, Izola
4. a: 1. 6. – 7. 6. 2023 4. b: 8. 6. –14. 6. 2023

Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Grajska pustolovščina 21. junij 2023 Žigante, Panger, Viler
Od niti do oblačila april 2023 Žigante, Panger, Viler, Peršolja
Z delom do uspeha 23. 6. 2023 Žigante, Panger, Viler
Narovoslovni dnevi
Zdravo jem, zdravo živim november 2022 Žigante, Panger, Viler, ZD Izola
ZDAJ – Preventivni program ZD Izola 14. oz. 15. 2022 Žigante, Panger, Viler, ZD Izola
Soline maj 2023 Žigante, Panger, Viler
Tehniški dnevi
Računalniško opismenjevanje september 2022 Žigante, Panger, Viler, računalničar
Dan šole oktober 2022 Žigante, Panger, Viler
Hiša eksperimentov 14. oz. 15. marec 2023 Žigante, Panger, Viler
Raba preprostih naprav junij 2023 (veslanje) Žigante, Panger, Viler
Športni dnevi
Tek in pohod v naravi september 2022 Žigante, Panger, Viler, športni pedagog
Pohod april 2023 Žigante, Panger, Viler
Kolesarjenje in medrazredno tekmovanje maj 2023 Božeglav, Žigante, Panger, Viler
Predstavitev vodnih športov junij 2023 (veslanje) Žigante, Panger, Viler, športni pedagog
Plavanje junij 2023 (veslanje) Žigante, Panger, Viler, športni pedagog

Opomba:
* V juniju ima vsak oddelek 5 dni organiziranega tečaja veslanja ŽIVIMO Z MORJEM (v okviru pouka in 2 ŠD, 1 TD)

5. a: 1. 6. – 7. 6. 2023

5. b: 8. 6. –14. 6. 2023

Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Gledališče in delavnica november 2022 Turk
Mesto Ljubljana – slovenska prestolnica (CŠOD) 25. januar 2023 Turk
Dan za CAJON april 2023 Štucin Cergol
Narovoslovni dnevi
Arboretum Vočji potok (CŠOD) 17. 4. 2023 Ilišin
ZDAJ – Preventivni program ZD Izola 22. 9. 2022

23. 9. 2022

ZD Izola
Dinarski svet, Križna jama (Cerkniško jezero) maj 2023 Gabrijel
Tehniški dnevi
Dan šole oktober 2022 celoten kolektiv
Hiša eksperimentov 23. marec 2023 Lacić
Dan norih copat 3. april 2023
4. april 2023
Lacić
Skrb za čisto okolje ½
Kocka, kvader ½
maj 2023 (NPZ) Prelec, Lacić
Športni dnevi
Kros september 2022 Jug, Božeglav
Pohod oktober 2022 CŠOD
Preverjanje plavanja (Bernardin) marec 2023 Božeglav
Atletika ½
Kolesarski poligon ½
maj 2023
november 2022
CŠOD
Žoga je najboljša droga ½
Športno vzgojni karton ½
junij 2023
april 2023
Jug, Božeglav
Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Aleksandrinke (polovični)
Gledališče (polovička)
december 2022 Krošelj, Murovec, Bubnič
Srednjeveški Koper 15. 3. 2023 (7. a)
16. 3. 2023 (7. b)
Bubnič
Glasbena predstava april 2023 Grujić
Narovoslovni dnevi
Alpski svet (Mojstrana) oktober 2022 Krivičič
Krajinski park Strunjan 23. 1. 2023 Škof, CŠOD
ZDAJ – Preventivni program ZD Izola ob zdravniškem pregledu ZD Izola
Tehniški dnevi
Dan šole oktober 2022 celoten kolektiv
Priprava na opis države november 2022 Krivičič, Krošelj, Murovec
Srednjeveški gradovi 15. 3. in 16. 3.  2023 Lacić
Hiša eksperimentov 22. 3. 2023 Lacić
Športni dnevi
Kros september 2023 Božeglav
Pohod (Slivnica) oktober 2022 Božeglav
Pohod ½
Športni klubi 1/2
februar 2023
junij 2023
Božeglav
Žoga je najboljša droga ½
Kolesarski poligon 1/2
junij 2023
november 2022
Božeglav, Jug
Šport vzgojni karton ½
Atletika ½
maj 2023 in april 2023 Božeglav, Jug

 

Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Ekskurzija v Trst (CŠOD) 17. 2. 2023 Krivičič, CŠOD
Gledališče (predstava) 1/2
Glasbena dejavnost ½ – Cajon
13. 9. 2022
maj 2023
Turk
Grujić
Po Prešernovih stopinjah (CŠOD) 7. 3 2023 Turk
Naravoslovni dnevi
Obpanonski svet (Ptuj) oktober 2022 Krivičič
Temeljni postopki oživljanja
ter nujna in življenjsko ogrožujoča zdravstvena stanja
10. 11. 2022
11. 11. 2022
ZD Izola
ZDAJ – Preventivni program ZD Izola 10. 11. 2022
11. 11. 2022
Škof, ZD Izola
Tehniški dnevi
Dan šole oktober 2022 celoten kolektiv
Spoznajmo se oktober 2022 Jug
Kovine (Srednja tehniška šola Koper) februar 2023 Ilišin
Kako deluje sila gravitacije (Logatec) 21. 6. 2023 Krek
Športni dnevi
Kros september 2022 Božeglav, Jug
Orientacijski pohod oktober 2022 Božeglav
FIT oktober 2022 Božeglav, Jug
Žoga je najboljša droga ½
Kolesarski poligon ½
junij 2023
november 2022
Božeglav
Športno vzgojni karton ½
Atletika ½
april 2023
maj 2023
Jug
Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Začetki slovenske književnosti na Dolenjskem oktober 2022 Krivičič, Murovec
Primorski Slovenci pod fašizmom marec 2023 Krivičič, Krošelj
Glasbena delavnica + Valeta junij 2023 Bubnič, Škof, Grujić
Narovoslovni dnevi
Predalpski svet (Kobarid, Tolmin) 27. 9. 2022 Krivičič
ZDAJ – Preventivni program ZD Izola ob zdravniškem pregledu ZD Izola
Jama Dimnice 2. 12. 2022 Škof, CŠOD
Tehniški dnevi
Dan šole 23. 10. 2022 celoten kolektiv
Obisk svetovalke Kariernega središča ZRSZ 27. 10. 2022 Sever
Kovine februar 2023 Lacić
Valeta – scenografija junij 2023 Bubnič, Škof, učitelj LUM
Športni dnevi
Kros september 2022 Božeglav, Jug
Golf september 2022 Jug
Športno vzgojni karton ½
Atletika ½
april 2023
maj 2023
Božeglav
Adrenalinski park junij 2023 Jug
Gremo mi po svoje – odplešimo junij 2023 Jug

 

Skip to content