Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

ORGANIZIRANI DNEVI

Opredelitev ciljev organiziranih dni
Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki se medpredmetno povezujejo in se vključujejo v predmetnik osnovne šole. Dnevi dejavnosti vzpodbujajo vedoželjnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost učenk in učencev, jih usposabljajo za samostojno opazovanje in pridobivanje izkušenj in znanja, za razvijanje spretnosti ter za samostojno reševanje problemov.

Kulturni dnevi
Učenke in učenci spoznavajo različna jezikovna, družboslovna in umetnostna področja, naravne vrednote. Dejavnosti načrtujejo, jih sprejemajo, doživljajo in se izražajo. Navajajo se na sprejemanje in vrednotenje lastnega dela, dela sošolk in sošolcev ter odraslih.

Naravoslovni dnevi
Učenke in učenci aktivno in sistematično dopolnjujejo in poglabljajo teoretično znanje, ki so ga pridobili med rednim poukom, in ga povezujejo v nove povezave. Dejavnosti jih spodbujajo k razvijanju kritičnega mišljenja, omogočajo uporabo znanja ter spoznavanje novih metod in tehnik raziskovalnega dela.

Športni dnevi
Učenke in učenci zadovoljujejo potrebe po gibanju, gibalnem izražanju in ustvarjalnosti, se sprostijo in razvedrijo. Razvijajo tovarištvo, medsebojno sodelovanje, spoštujejo lastne in tuje dosežke, utrjujejo si samozavest in pridobivajo športne navade.

Tehniški dnevi
Učenke in učenci opazijo tehnični problem v svojem okolju, ga raziščejo, zanj oblikujejo rešitev in jo preverijo. Razvijajo pozitiven odnos do tehničnih dosežkov, raziskujejo njihov izvor in zgradbo, skupaj s sošolkami in sošolci zbirajo podatke o tehničnih zbirkah, primerjajo svoje ugotovitve s podatki iz strokovne literature.

Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Postal sem šolar 1. 9. 2020 Šajn Reščič, Burin, Lončar, Bratec
Prešerni dan ferbuar 2021 Šajn Reščič, Burin, Lončar, Bratec
Pravljični dan maj 2021 Šajn Reščič, Burin, Lončar, Bratec
Pokaži, kaj znaš! 24. 6. 2021 Šajn Reščič, Burin, Lončar, Bratec
Narovoslovni dnevi
Zdrave navade, Vzgoja za ustno zdravje (ZD) 7. 10. 2020 Šajn Reščič, Burin, Lončar, Bratec
Cvetoča pomlad marec 2021 Šajn Reščič, Burin, Lončar, Bratec
Življenjska okolja maj 2021 Šajn Reščič, Burin, Lončar, Bratec
Tehniški dnevi
V prometu sem varen (izdelovanje vozil) Oktober 2020 Šajn Reščič, Burin, Lončar, Bratec
Dan šole 23. 10. 2020 Šajn Reščič, Burin, Lončar, Bratec
Črkolandija april 2021 Šajn Reščič, Burin, Lončar, Bratec
Športni dnevi
Športne igre oktober 2020 Šajn Reščič, Burin, Lončar, Bratec
Pohod november 2020 Šajn Reščič, Burin, Lončar, Bratec
Mini olimpijada maj 2021 Šajn Reščič, Burin, Lončar, Bratec
Atletika maj 2021 Šajn Reščič, Burin, Lončar, Bratec
Igre brez meja junij 2021 Šajn Reščič, Burin, Lončar, Bratec
Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Postal sem drugošolec 1. 9. 2020 Franetič, Demirovič
Prešerni dan ferbuar 2021 Franetič, Demirovič
Svet pravljic maj 2021 Franetič, Demirovič
Pokaži, kaj znaš! 24. 6. 2021 Franetič, Demirovič
Narovoslovni dnevi
Osebna higiena. Moji zobje (ZD) 13. 10. 2020 Franetič, Demirovič, ZD Izola
Mladi vrtnarji in raziskovalci marec 2021 Franetič, Demirovič
Na travniku maj 2021 Franetič, Demirovič
Tehniški dnevi
Medeni dan (izdelovanje pogrinjka – tradicionalni slovenski zajtrk) november 2020 Franetič, Demirovič
Dan šole 23. 10. 2020 Franetič, Demirovič
Veter in oblaki (izdelovanje vetrnice, vetromera in vetrokaza) maj 2021 Franetič, Demirovič
Športni dnevi
Sprehod in vadba v naravi september 2020 Franetič, Demirovič
Pohod oktober 2020 Franetič, Demirovič
Športne igre, atletika marec 2021 Franetič, Demirovič
Zabavni poligon april 2021 Franetič, Demirovič
Igre brez meja junij 2021 Franetič, Demirovič

 

Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Postal sem tretješolec 1. 9. 2020 Dražič, Šiško
Prešerni dan ferbuar 2021 Dražič, Šiško
V deželi pravljic maj 2021 Dražič, Šiško
Hura, počitnice! 24. 6. 2021 Dražič, Šiško
Narovoslovni dnevi
Zdrav način življenja, 4 navade za zdrave zobe (ZD) 14. 10. 2020 Dražič, Šiško, ZD Izola
Ekologija marec 2021 Dražič, Šiško
Eksperimenti maj/junij  2021 Dražič, Šiško
Tehniški dnevi
Dan šole 23. 10. 2020 Dražič, Šiško
Praznični december december 2020 Dražič, Šiško
Moj ustvarjalni čas maj 2021 Dražič, Šiško
Športni dnevi
Jesenski kros september 2020 Dražič, Šiško
Plavanje oktober 2020 Dražič, Šiško
Športne igre, atletika marec 2021 Dražič, Šiško
Pohod april 2021 Dražič, Šiško
Igre brez meja junij 2021 Dražič, Šiško

 

Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Preteklost živi z nami/Grad Snežnik oktober (ŠVN) Glavina, Grabar
Šola nekoč februar 2021 Glavina, Grabar
Preteklost-sedanjost v obmorskih krajih maj 2021 Glavina, Grabar, Peršolja
Narovoslovni dnevi
Rastlinstvo in živalstvo ob reki oktober (ŠVN) Glavina, Grabar
Zdrava prehrana (ZD Izola)
Skrbimo za zdrave zobe in dlesni
21. 10. 2020 Glavina, Grabar, ZD Izola
Živalsko kraljestvo/ZOO Ljubljana marec 2021 Glavina, Grabar
Tehniški dnevi
Življenje ob morju junij 2021 Glavina, Grabar
Dan šole december 2020 Glavina, Grabar
Računalniško opismenjevanje september 2020 Glavina, Grabar
Maketa jadrnice junij (jadranje) Glavina, Grabar
Športni dnevi
Kros september 2020 Glavina, Grabar
Plavanje oktober (ŠVN) Glavina, Grabar
Pohod oktober 2020 Glavina, Grabar
Vodni športi – jadranje junij 2021 Glavina, Grabar
Jadranje – regata junij 2021 Glavina, Grabar
Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Mesto Ljubljana (CŠOD) 18. 6. 2021 Žigante, Panger, Viler, CŠOD
Od niti do oblačila april 2021 Žigante, Panger, Viler, Peršolja
Z delom do uspeha 24. 6. 2021 Žigante, Panger, Viler 
Narovoslovni dnevi
Zdravo jem, zdravo živim november 2020 Žigante, Panger, Viler, ZD Izola
Zasvojenost 
Pravilna uporaba zobnih pripomočkov
22. 10. 2020 Žigante, Panger, Viler, ZD Izola 
Soline maj 2021 Žigante, Panger, Viler 
Tehniški dnevi
Praznični december 
Dan šole
  Žigante, Panger, Viler 
Prenos gibanja februar (ŠVN) Žigante, Panger, Viler 
Igrača ni samo za igranje maj 2021 Žigante, Panger, Viler 
Računalniško opismenjevanje   Žigante, Panger, Viler 
Športni dnevi
Predstavitev vodnih športov junij 2021 Žigante, Panger, Viler 
Tek in pohod v naravi september 2020 Žigante, Panger, Viler, športni pedagog
Smučanje februar (ŠVN) Žigante, Panger, Viler 
Pohod april 2021 Žigante, Panger, Viler 
Kolesarjenje in medrazredno tekmovanje maj 2021 Božeglav, Žigante, Panger, Viler 

 

Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Muzejski poklici (Pokrajinski muzej Koper) 3. 11. 2020 (6. a)
4. 11. 2020 (6. b)
Bubnič
Vodni viri Izole april 2021 Gabrijel, Lončar
Musical “Obuti maček” (Gledališče Koper) 16. 10. 2020 Štucin Cergol
Narovoslovni dnevi
Arboretum Vočji potok (CŠOD) 16. 4. 2021 Ilišin
Odraščanje in puberteta
Neverjetno potovanje v ustno votlino (ZD)
4. 11. 2020 ZD Izola
Dinarski svet, Križna jama (Cerkniško jezero) maj 2021 Gabrijel
Tehniški dnevi
Raziskovalni inštitut
Inno Renew Coe (½),
Računalniško opismenjevanje (½)
september 2020 Lacić, zunanji sodelavci
Dan šole 23. 10. 2020 celoten kolektiv
Dan norih copat 3. 11. 2020 (6. b)
4. 11. 2020 (6. a)
Ilišin
Skrb za čisto okolje ½
Kocka, kvader ½
maj 2021 (NPZ) Prelec, Lacić
Športni dnevi
Vsi na kolo za zdravo telo september 2020 Božeglav
Kros september 2020 Jug, Božeglav
Preverjanje plavanja (Bernardin) marec 2021 Božeglav
Pohod na Slavnik oktober 2020 Jug
Dvoranska atletika (maj po NPZ) ½
Športno vzgojni karton ½
maj – NPZ Jug
Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Srednjeveški Koper (Pokrajinski muzej Koper) 3. 2. 2021 (7. a)
 4. 2. 2021 (7. b)
Bubnič
Glasbena improvizacija december 2020 Jerina
Gledališče (7+8) junij 2021 Prinčič, Turk
Narovoslovni dnevi
Alpski svet (Mojstrana) april 2021 Krivičič
Krajinski park Strunjan 18. 1. 2021 Škof, CŠOD
Pozitivna samopodoba in stres
Usta in zobje
27. 1. 2021 ZD Izola
Tehniški dnevi
Dan šole 23. 10. 2020 celoten kolektiv
Srednjeveški gradovi 3. 2. 2021 (7. b)
4. 2. 2021 (7. a)
Lacić
Srednja lesarska in gozdarska šola Postojna maj 2021 Lacić, zunanji
Športni dnevi
Kros september 2020 Božeglav
Slivnica november 2020 Jug
Preverjanje plavanja (Bernardin) november 2020 Božeglav
Žoga je najboljša droga april 2021 Božeglav, Jug
Dvoranska atletika (maj po NPZ) ½
Športno vzgojni karton ½
maj 2021 Jug
Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Ekskurzija v Trst (CŠOD) 15. 2. 2021 Krivičič. CŠOD
Gledališče (7+8) junij 2021 Prinčič, Turk
Glasbena improvizacija december 2020 Jerina
Narovoslovni dnevi
Obpanonski svet (Ptuj) maj 2021 Krivičič
Urbani ekosistemi september 2020 Škof
Rak in tvegana vedenja (ZD)
Kako ohraniti bleščeč nasmeh
28. 1. 2021 ZD Izola
Tehniški dnevi
Dan šole 23. 10. 2020 celoten kolektiv
Kovine (Srednja tehniška šola Koper)  marec 2021 Lacić
Potrošnik in družba december 2020 Lacić
Kako deluje sila gravitacije (Logatec) 18. 6. 2021 Pušnik
Športni dnevi
Kros september 2020 Božeglav, Jug
Pohod november 2020 Božeglav
FIT 1 marec 2021 Jug
Žoga je najboljša droga april 2021 Božeglav
Dvoranska atletika (maj po NPZ) ½
Športno vzgojni karton ½
maj 2021 Jug
Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Tistega lepega dne november 2020 Prinčič, Krivičič
Glasbena improvizacija december 2020 Jerina
Valeta junij 2021 Gabrijel, Prinčič, učitelji LUM
Narovoslovni dnevi
Predalpski svet (Kobarid, Tolmin) 16. 10. 2020 Krivičič
Učenje branja deklaracij na živilih ali novodobne zasvojenosti (ZD)
Pasti sodobnega časa v povezavi z ustnim zdravjem
1. 2. 2021 ZD Izola
Mikrobiologija in biotehnologija 16. 12. 2020 Škof, Avberšek d.o.o.
Tehniški dnevi
Dan šole 23. 10. 2020 celoten kolektiv
Valeta – scenografija Junij 2021 učitelji LUM in TIT
Pomorska šola februar 2021 Lacić
Karierno središče – ZRSZ + Karierni plac LU Koper 26. 11. 2020 Sever
Športni dnevi
Kros september 2020 Božeglav, Jug
FIT 2 marec 2021 Jug
Žoga je najboljša droga april 2021 Božeglav
Dvoranska atletika ½, Športno vzgojni karton ½ maj 2021 (NPZ) Jug
Gremo mi po svoje – odplešimo junij 2021 Božeglav