Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

ORGANIZIRANI DNEVI

Opredelitev ciljev organiziranih dni
Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki se medpredmetno povezujejo in se vključujejo v predmetnik osnovne šole. Dnevi dejavnosti vzpodbujajo vedoželjnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost učenk in učencev, jih usposabljajo za samostojno opazovanje in pridobivanje izkušenj in znanja, za razvijanje spretnosti ter za samostojno reševanje problemov.

Kulturni dnevi
Učenke in učenci spoznavajo različna jezikovna, družboslovna in umetnostna področja, naravne vrednote. Dejavnosti načrtujejo, jih sprejemajo, doživljajo in se izražajo. Navajajo se na sprejemanje in vrednotenje lastnega dela, dela sošolk in sošolcev ter odraslih.

Naravoslovni dnevi
Učenke in učenci aktivno in sistematično dopolnjujejo in poglabljajo teoretično znanje, ki so ga pridobili med rednim poukom, in ga povezujejo v nove povezave. Dejavnosti jih spodbujajo k razvijanju kritičnega mišljenja, omogočajo uporabo znanja ter spoznavanje novih metod in tehnik raziskovalnega dela.

Športni dnevi
Učenke in učenci zadovoljujejo potrebe po gibanju, gibalnem izražanju in ustvarjalnosti, se sprostijo in razvedrijo. Razvijajo tovarištvo, medsebojno sodelovanje, spoštujejo lastne in tuje dosežke, utrjujejo si samozavest in pridobivajo športne navade.

Tehniški dnevi
Učenke in učenci opazijo tehnični problem v svojem okolju, ga raziščejo, zanj oblikujejo rešitev in jo preverijo. Razvijajo pozitiven odnos do tehničnih dosežkov, raziskujejo njihov izvor in zgradbo, skupaj s sošolkami in sošolci zbirajo podatke o tehničnih zbirkah, primerjajo svoje ugotovitve s podatki iz strokovne literature.

Kaj - Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Postal sem šolar 2. 9. 2019 Šajn Reščič, Burin, Lončar
Prešerni dan februar 2020 Šajn Reščič, Burin, Potočnik (Lončar)
Pravljični dan Maj 2020 Šajn Reščič, Burin, Potočnik (Lončar)
Pokaži, kaj znaš! 24. 6. 2020 Šajn Reščič, Burin, Potočnik (Lončar)
Narovoslovni dnevi
Zdrave navade, Mihec in Jakec (ZD) 25. 9. in 26. 9. 2019 Šajn Reščič, Burin, Potočnik (Lončar), ZD Izola
Cvetoča pomlad Marec 2020 Šajn Reščič, Burin, Potočnik (Lončar)
Lipica in konji Maj 2020 Šajn Reščič, Burin, Potočnik (Lončar)
Tehniški dnevi
V prometu sem varen (izdelovanje vozil iz odpadnega materiala, sodelovanje s PP Izola Oktober 2019 Šajn Reščič, Burin, Potočnik (Lončar)r
Praznični december DAN ŠOLE 5. 12. 2019 Šajn Reščič, Burin, Potočnik (Lončar)
Črkolandija April 2020 Šajn Reščič, Burin, Potočnik (Lončar)
Športni dnevi
Športne igre September 2019 Šajn Reščič, Burin, Potočnik (Lončar)
Pohod do Jagodja November 2019 Šajn Reščič, Burin, Potočnik (Lončar)
Mini Olimpijada Maj 2020 Šajn Reščič, Burin, Potočnik (Lončar)
Atletika Maj 2020 Šajn Reščič, Burin, Potočnik (Lončar)
Igre brez meja Junij 2020 Šajn Reščič, Burin, Potočnik (Lončar)
Kaj - Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Postal sem drugošolec 2. 9. 2019 Franetič, Demirovič
Prešerni dan Februar 2019 Franetič, Demirovič
Svet pravljic Maj 2020 Franetič, Demirovič
Pokaži, kaj znaš! 24. 6. 2020 Franetič, Demirovičr
Narovoslovni dnevi
Osebna higiena, moji zobje 9. 10. in 10. 10. 2019 Franetič, Demirovič, ZD Izola
Mladi vrtnarji in raziskovalci Marec 2020 Franetič, Demirovič
Obisk kmetije Petrovi in peka kruha Maj 2020 Franetič, Demirovič
Tehniški dnevi
Medeni dan (izdelovanje pogrinjka – tradicionalni slovenski zajtrk) November 2019 Franetič, Demirovič
Praznični december DAN ŠOLE 5. 12. 2019 Franetič, Demirovič
Veter in oblaki (izdelovanje vetrnice, vetromera in vetrokaza) Maj 2020 Franetič, Demirovič
Športni dnevi
Jesenski kros September 2019 Franetič, Demirovič
Pohod Oktober 2019 Franetič, Demirovič
Športne igre, atletika Marec 2020 Franetič, Demirovič
Zabavni poligon April 2020 Franetič, Demirovič
Igre brez meja Junij 2020 Franetič, Demirovič
Kaj - Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Postal sem tretješolec 2. 9. 2019 Dražič, Šiško
Prešerni dan Februar 2020 Dražič, Šiško
V deželi pravljic Maj 2020 Dražič, Šiško
Hura, počitnice! 24. 6. 2020 Dražič, Šiško
Narovoslovni dnevi
Zdrav način življenja – Šest navad za zdrave zobe (sistematski pregled, cepljenje) 22. 11. 2019 in 14.2.2020 Dražič, Šiško, ZD Izola
Ekologija Marec 2020 Dražič, Šiško
Eksperimenti Maj/Junij 2020 Dražič, Šiško
Tehniški dnevi
Moj domači kraj September 2019 Dražič, Šiško
Praznični december DAN ŠOLE 5. 12. 2019 Dražič, Šiško
Moj ustvarjalni čas Maj 2020 Dražič, Šiško
Športni dnevi
Jesenski kros September 2019 Dražič, Šiško
Plavanje Oktober 2019 Dražič, Šiško
Športne igre, atletika Marec 2020 Dražič, Šiško
Pohod April 2020 Dražič, Šiško
Igre brez meja Junij 2020 Dražič, Šiško
Kaj - Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Preteklost živi z nami (Šola v naravi, Grad Snežnik) November 2019 Glavina, Grabar
Šola nekoč Februar 2020 Glavina, Grabar
Preteklost-sedanjost v obmorskih krajih Junij 2020 Glavina, Grabar, Peršolja
Narovoslovni dnevi
Rastlinstvo in živalstvo ob reki, Šola v naravi Oktober 2019 Glavina, Grabar
Zdrava prehrana 25. 10. 2019 in 8. 11. 2019 (Zdravstveni dom Izola) Glavina, Grabar
Živalsko kraljestvo (ZOO Ljubljana) April 2020 Glavina, Grabar, ZD Izola
Tehniški dnevi
Življenje ob morju September 2019 Glavina, Grabar
Praznični December DAN ŠOLE 5. 12. 2019 Glavina, Grabar
Preteklost-sedanjost v domačem kraju Maja 2020 Glavina, Grabar, Peršolja
Maketa jadrnice Junij 2020- jadranje Glavina, Grabar
Športni dnevi
Kros September 2019 Glavina, Grabar, Škrbina
Plavanje, Šola v naravi Oktober 2019 Glavina, Grabar
Pohod Oktober 2019 Glavina, Grabar
Vodni športi- jadranje Junij 2020 - Jadranje Glavina, Grabar
Jadranje - regata Junij 2020 - Jadranje Glavina, Grabar

Opomba:

  • 5 dni se izvaja v šoli v naravi (4 dnevi dejavnosti in 1 dan pouka) – Naravoslovni teden s plavanjem, Osilnica 4. a od 14. 10. 2019 do 18. 10. 2019, 4. b od 21. 10. – 25. 10. 2019
  • 5 dni ima vsak oddelek organiziran tečaj jadranja (3 dnevi dejavnosti in 2 dneva pouka) – Življenje ob morju, Izola
    4. a: 1.–5. 6. 2020, 4. b: 8. –12. 6. 2020
Kaj - Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Mesto Ljubljana (CŠOD) Žigante, Panger Viler
Rovka Črkolovka April 2020 Žigante, Panger Viler
Z delom do uspeha 24. 6. 2020 Žigante, Panger Viler
Narovoslovni dnevi
Zasvojenost (zobozdravstveni pregled) 23. 10. in 24. 10. 2019 Žigante, Panger Viler, ZD Izola
Soline Oktober 2020 Žigante, Panger Viler
Kraški pojavi Junij 2020 Žigante, Panger Viler
Tehniški dnevi
Praznični December DAN ŠOLE 5. 12. 2019 Žigante, Panger Viler
Prenos gibanja (ŠVN) Februar 2020 Žigante, Panger Viler
Od niti do oblačila April 2020 Žigante, Panger Viler
Igrača ni samo za igranje Maj 2020 Žigante, Panger Viler
Športni dnevi
Tek in pohod v naravi September 2019 Žigante, Panger Viler, športni pedagog
Smučanje Februar 2020 (ŠVN) Žigante, Panger Viler
Pohod Žigante, Panger Viler
Kolesarjenje in medrazredno tekmovanje Maj 2020 Žigante, Panger Viler, Božeglav
Predstavitev vodnih športov Junij 2020 Žigante, Panger Viler, športni pedagog

Opomba:

  • V februarju se v šoli v naravi (alpsko smučanje) izvaja 2 dneva dejavnosti in 3 dni pouka:
    od 3. 2. 2020 do 7. 2. 2020
  • V juniju ima vsak oddelek 5 dni organiziranega tečaja veslanja ŽIVIMO Z MORJEM (v okviru pouka in 1 ŠD)
    5. a: 1.–5. 6. 2020 5. b: 8.–12. 6. 2020
Kaj - Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Muzejski poklici (Pokrajinski muzej Koper) 8. 10. in 16. 10. 2019 Bubnič
Vodni viri Izole April 202 Gabrijel, Lončar
Glasbeno-gledališka predstava (Ljubljana) Štucin Cergol
Narovoslovni dnevi
Odraščanje - dve plati medalje (Zdravstveni dom Izola) 13. 11. in 14. 11. 2019
Dinarski svet, Križna jama (Cerkniško jezero) April 2020 Gabrijel
Arboretum Volčji Potok (CŠOD) April/Maj 2020 Škof
Tehniški dnevi
Raziskovalni inštitut Inno Renew Coe 23. 10. 2019 zunanji sodelavci + razredniki
Praznični december / Dan šole 5. 12. 2019 Učitelji TIT in LUM razredniki
Dan norih copat 8. 10. in 16. 10. 2019 Lacić
Skrb za čisto okolje / Kocka, kvader Maj 2020 / NPZ Prelec, Lacić
Športni dnevi
Kros September 2019 Božeglav
Pohod na Slavnik Oktober 2019 Jug, Božeglav
Preverjanje plavanja Marec 2020 Božeglav
Dejavno preživljanje prostega časa (ZD Izola)/Dvoranska atletika 5. 11. in 6. 11. 2019/Maj 2020 ZD Izola, Jug
Vsi na kolo za zdravo telo (bike park) Junij 2020 Jug, Božeglav, Lončar
Kaj - Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Srednjeveški Koper (v kombinaciji TD Srednjeveški gradovi) 26. 2. - 27. 2. 2020 Bubnič, Lacić
Gledališče Marec 2020 Jerina
Glasbena improvizacija April 2020 Jerina
Narovoslovni dnevi
Zemljevidi in orientacija November 2019 Krivičič
Krajinski park Strunjan (CŠOD) 22. 1. 2020 Škof
Alpski svet (Mojstrana) April 2020 Krivičič
Tehniški dnevi
Praznični december, DAN ŠOLE 5. 12. 2019 Učitelji TIT in LUM + učitelji
Srednjeveški gradovi 26. 2. in 27. 2. 2019 Lacić, Bubnič
Pustne maske Februar 2020 učitelji LUM
Srednja lesarska in gozdarska šola Postojna April 2020 Lacić, zunanji
Športni dnevi
Kros September 2019 Božeglav
Slivnica Oktober 2019 Jug
Pozitivna samopodoba in stres (zobozdravstveni pregled) 15. 1. 2020, 16. 1. 2020 ZD Izola
Dvoranska atletika Maj 2020 Jug
Vsi na kolo za zdravo telo Junij 2020 Božeglav
Kaj - Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Ekskurzija v Trst (CŠOD) 17. 2. 2020 Krivičič, CŠOD
Gledališče Marec 2020 Rožac, Prinčič, Bubnič
Glasbena improvizacija April 2020 Jerina
Narovoslovni dnevi
Obpanonski svet (Ptuj) 24. 9. 2019 Krivičič
Rak in tvegana vedenja 5. 2. in 6. 2. 2020 ZD Izola
Prva pomoč pri nezgodah (ZD Izola) Junij 2020 Škof
Tehniški dnevi
Potrošnik in družba December 2019 Prelec, Lacić
Praznični december, DAN ŠOLE 5. 12. 2019 Učitelji TIT in LUM
Kovine April 2020 Lacić
Kako deluje sila gravitacije (Logatec) 22. 6. 2020 Pušnik
Športni dnevi
Kros September 2019 Božeglav
Pohod Oktober 2019 Božeglav
FIT 2 Februar 2020 Jug
Žoga je najboljša droga Marec 2020 Božeglav
Dvoranska atletika Gremo mi po svoje - odplešimo Maj, junij 2020 Jug
Kaj - Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Gledališka predstava + muzej 12. 11. 2019 Rožac, Prinčič, Bubnič, Krivičič
Glasbena improvizacija April 2020 Jerina
Valeta (OŠ Livade) Junij 2020 Jug, Rožac,učitelj LUM, Lacić
Narovoslovni dnevi
Predalpski svet (Kobarid) 18. 10. 2019 Krivičič
Vzgoja za zdravo spolnost 12. 2. 2020 - 13. 2. 2020 ZD Izola
Škocjanske jame 11. 6. 2020 Škof
Tehniški dnevi
CIPS + srednje šole November/December Bonaca
Praznični december, DAN ŠOLE 5. 12. 2019 Učitelji TIT in LUM
Pomorska šola po dogovoru, predvidoma februar 2020 Lacić
Valeta (scenografija) Junij 2020 učitelji LUM in TIT
Športni dnevi
Kros September 2019 Božeglav
Pohod November 2019 Jug
FIT 2 Februar 2020 Jug
Žoga je najboljša droga Marec 2020 Božeglav
Dvoranska atletika / Gremo mi po svoje Maj, junij 2020 Jug