Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

ORGANIZIRANI DNEVI

Opredelitev ciljev organiziranih dni
Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki se medpredmetno povezujejo in se vključujejo v predmetnik osnovne šole. Dnevi dejavnosti vzpodbujajo vedoželjnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost učenk in učencev, jih usposabljajo za samostojno opazovanje in pridobivanje izkušenj in znanja, za razvijanje spretnosti ter za samostojno reševanje problemov.

Kulturni dnevi
Učenke in učenci spoznavajo različna jezikovna, družboslovna in umetnostna področja, naravne vrednote. Dejavnosti načrtujejo, jih sprejemajo, doživljajo in se izražajo. Navajajo se na sprejemanje in vrednotenje lastnega dela, dela sošolk in sošolcev ter odraslih.

Naravoslovni dnevi
Učenke in učenci aktivno in sistematično dopolnjujejo in poglabljajo teoretično znanje, ki so ga pridobili med rednim poukom, in ga povezujejo v nove povezave. Dejavnosti jih spodbujajo k razvijanju kritičnega mišljenja, omogočajo uporabo znanja ter spoznavanje novih metod in tehnik raziskovalnega dela.

Športni dnevi
Učenke in učenci zadovoljujejo potrebe po gibanju, gibalnem izražanju in ustvarjalnosti, se sprostijo in razvedrijo. Razvijajo tovarištvo, medsebojno sodelovanje, spoštujejo lastne in tuje dosežke, utrjujejo si samozavest in pridobivajo športne navade.

Tehniški dnevi
Učenke in učenci opazijo tehnični problem v svojem okolju, ga raziščejo, zanj oblikujejo rešitev in jo preverijo. Razvijajo pozitiven odnos do tehničnih dosežkov, raziskujejo njihov izvor in zgradbo, skupaj s sošolkami in sošolci zbirajo podatke o tehničnih zbirkah, primerjajo svoje ugotovitve s podatki iz strokovne literature.

Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Postal sem šolar 1. 9. 2021 Šajn Reščič, Burin, Lončar, Tratnjek
Prešerni dan ferbuar 2022 Šajn Reščič, Burin, Lončar, Tratnjek
Pravljični dan maj 2022 Šajn Reščič, Burin, Lončar, Tratnjek
Pokaži, kaj znaš! 24. 6. 2022 Šajn Reščič, Burin, Lončar, Tratnjek
Narovoslovni dnevi
Zdrave navade, Vzgoja za ustno zdravje (ZD) 7. 10. 2021 Šajn Reščič, Burin, Lončar, Tratnjek
Cvetoča pomlad marec 2022 Šajn Reščič, Burin, Lončar, Tratnjek
Življenjska okolja maj 2022 Šajn Reščič, Burin, Lončar, Tratnjek
Tehniški dnevi
V prometu sem varen (izdelovanje vozil) Oktober 2021 Šajn Reščič, Burin, Lončar, Tratnjek
Dan šole oktober 2021 Šajn Reščič, Burin, Lončar, Tratnjek
Črkolandija april 2022 Šajn Reščič, Burin, Lončar, Tratnjek
Športni dnevi
Športne igre oktober 2021 Šajn Reščič, Burin, Lončar, Tratnjek
Pohod november 2021 Šajn Reščič, Burin, Lončar, Tratnjek
Mini olimpijada maj 2022 Šajn Reščič, Burin, Lončar, Tratnjek
Atletika maj 2022 Šajn Reščič, Burin, Lončar, Tratnjek
Igre brez meja junij 2022 Šajn Reščič, Burin, Lončar, Tratnjek
Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Postal sem drugošolec 1. 9. 2021 Franetič, Demirovič
Prešerni dan ferbuar 2022 Franetič, Demirovič
Svet pravljic maj 2022 Franetič, Demirovič
Pokaži, kaj znaš! 24. 6. 2022 Franetič, Demirovič
Narovoslovni dnevi
Osebna higiena. Moji zobje (ZD) 12. 10. 2021 Franetič, Demirovič, ZD Izola
Mladi vrtnarji in raziskovalci marec 2022 Franetič, Demirovič
Na travniku maj 2022 Franetič, Demirovič
Tehniški dnevi
Medeni dan (izdelovanje pogrinjka – tradicionalni slovenski zajtrk) november 2021 Franetič, Demirovič
Dan šole oktober 2021 Franetič, Demirovič
Veter in oblaki (izdelovanje vetrnice, vetromera in vetrokaza) december 2021 Franetič, Demirovič
Športni dnevi
Sprehod in vadba v naravi september 2021 Franetič, Demirovič
Pohod oktober 2021 Franetič, Demirovič
Športne igre, atletika marec 2022 Franetič, Demirovič
Zabavni poligon april 2022 Franetič, Demirovič
Igre brez meja junij 2022 Franetič, Demirovič
Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Postal sem tretješolec 1. 9. 2021 Dražič, Šiško
Prešerni dan ferbuar 2022 Dražič, Šiško
V deželi pravljic maj 2022 Dražič, Šiško
Hura, počitnice! 24. 6. 2022 Dražič, Šiško
Narovoslovni dnevi
Zdrav način življenja, 4 navade za zdrave zobe (ZD) 14. 10. 2021 Dražič, Šiško, ZD Izola
Ekologija marec 2022 Dražič, Šiško
Eksperimenti maj/junij 2022 Dražič, Šiško
Tehniški dnevi
Dan šole oktober 2021 Dražič, Šiško
Praznični december december 2021 Dražič, Šiško
Moj ustvarjalni čas maj 2022 Dražič, Šiško
Športni dnevi
Jesenski kros september 2021 Dražič, Šiško
Plavanje oktober 2021 Dražič, Šiško
Športne igre, atletika marec 2022 Dražič, Šiško
Pohod april 2022 Dražič, Šiško
Igre brez meja junij 2022 Dražič, Šiško
Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Preteklost živi z nami/Grad Snežnik februar 2022 (ŠVN) Glavina, Grabar
Življenje ob morju (jadranje) junij 2022 Glavina, Grabar
Preteklost-sedanjost v obmorskih krajih junij 2022 Glavina, Grabar
Narovoslovni dnevi
Rastlinstvo in živalstvo ob reki februar 2022 (ŠVN) Glavina, Grabar
Zdrava prehrana (ZD Izola)
Skrbimo za zdrave zobe in dlesni
19. 10. 2021 Glavina, Grabar, ZD Izola
Živalsko kraljestvo/ZOO Ljubljana marec 2022 Glavina, Grabar
Tehniški dnevi
Dan šole november 2021 Glavina, Grabar
Računalniško opismenjevanje september 2021 Glavina, Grabar
Izdelek iz lesa/gline februar 2022 (ŠVN) Glavina, Grabar
Maketa jadrnice junij 2022 (jadranje) Glavina, Grabar
Športni dnevi
Kros in ŠVZ karton september 2021 Glavina, Grabar
Pohod in ŠVZ karton april 2022 Glavina, Grabar
Orientacijski pohod februar 2022 (ŠVN) Glavina, Grabar
Vodni športi – jadranje junij 2022 Glavina, Grabar
Jadranje – regata junij 2022 Glavina, Grabar
Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Grajska pustolovščina junij 2022 Žigante, Panger, Viler
Od niti do oblačila april 2022 Žigante, Panger, Viler, Peršolja
Z delom do uspeha 24. 6. 2022 Žigante, Panger, Viler
Narovoslovni dnevi
Zdravo jem, zdravo živim november 2021 Žigante, Panger, Viler, ZD Izola
Zasvojenost – Pravilna uporaba zobnih pripomočkov 21. 10. 2021 Žigante, Panger, Viler, ZD Izola
Soline maj 2022 Žigante, Panger, Viler
Tehniški dnevi
Dan šole oktober 2021 Žigante, Panger, Viler
Prenos gibanja in toplote januar 2022 (ŠVN) Žigante, Panger, Viler
Raba preprostih naprav junij 2022 (veslanje) Žigante, Panger, Viler
Računalniško opismenjevanje september 2021 Žigante, Panger, Viler
Športni dnevi
Predstavitev vodnih športov junij 2022 (veslanje) Žigante, Panger, Viler
Tek in pohod v naravi september 2021 Žigante, Panger, Viler, športni pedagog
Smučanje januar 2022 (ŠVN) Žigante, Panger, Viler
Pohod april 2022 Žigante, Panger, Viler
Kolesarjenje in medrazredno tekmovanje maj 2022 Božeglav, Žigante, Panger, Viler
Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Ustvarjamo z muzejem (Pokrajinski muzej Koper) 18. 11. 2021 (6. a)
19. 11. 2021 (6. b)
Bubnič
Vodni viri Izole april 2022 Gabrijel, Lončar
Dan za CAJON januar 2022 Štucin Cergol
Narovoslovni dnevi
Arboretum Vočji potok (CŠOD) 17. 11. 2021 Škof
Odraščanje in puberteta
Neverjetno potovanje v ustno votlino (ZD)
4. 11. 2021 ZD Izola
Dinarski svet, Križna jama (Cerkniško jezero) maj 2022 Gabrijel
Tehniški dnevi
Raziskovalni inštitut
Inno Renew Coe (½)
Računalniško opismenjevanje (½)
september 2021 Lacić, Simonović
Dan šole oktober 2021 celoten kolektiv
Dan norih copat 18. 11. 2021
19. 11. 2020
Lacić
Skrb za čisto okolje ½
Kocka, kvader ½
maj 2022 (NPZ) Prelec, Lacić
Športni dnevi
Zimske radosti februar 2022 CŠOD
Kros september 2021 Jug, Božeglav
Preverjanje plavanja (Žusterna) marec 2022 Božeglav
Pohod CŠOD februar 2022 CŠOD
Žoga je najboljša droga ½
Športno vzgojni karton ½
november 2021
april 2022
Jug, Božeglav
Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Srednjeveški gradovi 15. 2. 2022 (7. b)
16. 2. 2022 (7. a)
Šimonović
Dan šole 23. 10. 2021 celoten kolektiv
Srednja lesarska in gozdarska šola Postojna 19. 5. 2022 Šimonović
Računalniško opismenjevanje september 2021 razredniki
Narovoslovni dnevi
Alpski svet (Mojstrana) april 2022 (ločeno 7.a in 7.b) Krivičič
Krajinski park Strunjan 11. 1. 2022 Škof, CŠOD
Pozitivna samopodoba in stres
Usta in zobje
11. 11. 2021 ZD Izola
Tehniški dnevi
Dan šole 23. 10. 2020 celoten kolektiv
Srednjeveški gradovi 3. 2. 2021 (7. b)
4. 2. 2021 (7. a)
Lacić
Srednja lesarska in gozdarska šola Postojna maj 2021 Lacić, zunanji
Športni dnevi
Kros september 2021 Božeglav
Slavnik oktober 2021 Jug
Orientacijski pohod november 2021 Božeglav
Žoga je najboljša droga 2x ½ november 2021 in april 2022 Božeglav, Jug
Športno vzgojni karton april 2022 Jug
Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Ekskurzija v Trst (CŠOD) 10. 12. 2021 Bubnič
Gledališče maj 2022 Turk
Glasbena improvizacija december 2021 Jerina
Narovoslovni dnevi
Obpanonski svet (Ptuj) oktober 2021 (ločeno 8.a in 8.b) Krivičič
Hrana, vonji in okusi 30. 9. 2021 – 8.a
1. 10.2021 – 8.b
Škof, Avberšek d.o.o.
Rak in tvegana vedenja (ZD)
Kako ohraniti bleščeč nasmeh
16. 11. 2021 ZD Izola
Tehniški dnevi
Dan šole 23. 10. 2021 celoten kolektiv
Kovine (Srednja tehniška šola Koper) marec 2022 Lacić
Štirikotniki ½
Inno Renew ½
september 2021 Pušnik, Lacić
Kako deluje sila gravitacije (Logatec) 20. 6. 2022 Pušnik
Športni dnevi
Kros september 2021 Božeglav, Jug
Orientacijski pohod oktober 2021 (ločeno 8.a in 8.b) Božeglav
FIT 1 marec 2022 Jug
Žoga je najboljša droga 2x ½ april 2022 Božeglav
Športno vzgojni karton april 2022 Jug
Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Tistega lepega dne november 2021 Turk, Krivičič
Glasbena improvizacija december 2021 Jerina
Valeta junij 2022 razredniki, učitelji LUM
Narovoslovni dnevi
Predalpski svet (Kobarid, Tolmin) 30. 9. 2021 (9.b)
1. 10. 2021 (9.a)
Krivičič
Učenje branja deklaracij na živilih ali novodobne zasvojenosti (ZD)
Pasti sodobnega časa v povezavi z ustnim zdravjem
18. 11. 2021 ZD Izola
Mikrobiologija in biotehnologija 30. 9. 2021 (9.a)
1. 10. 2021 (9.b)
Škof, Avberšek d.o.o.
Tehniški dnevi
Dan šole 23. 10. 2021 celoten kolektiv
Valeta – scenografija Junij 2022 učitelji LUM in TIT
Pomorska šola februar 2022 Lacić
Karierno središče – ZRSZ + Karierni plac LU Koper november 2021 Matovina
Športni dnevi
Kros september 2021 Božeglav, Jug
FIT 2 marec 2022 Jug
Žoga je najboljša droga 2x ½ april 2022 Božeglav
Mi plešemo ½, Športno vzgojni karton ½ april, junij 2022 Jug
Gremo mi po svoje – odplešimo junij 2022 Božeglav