Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

ORGANIZIRANI DNEVI

Opredelitev ciljev organiziranih dni
Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki se medpredmetno povezujejo in se vključujejo v predmetnik osnovne šole. Dnevi dejavnosti vzpodbujajo vedoželjnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost učenk in učencev, jih usposabljajo za samostojno opazovanje in pridobivanje izkušenj in znanja, za razvijanje spretnosti ter za samostojno reševanje problemov.

Kulturni dnevi
Učenke in učenci spoznavajo različna jezikovna, družboslovna in umetnostna področja, naravne vrednote. Dejavnosti načrtujejo, jih sprejemajo, doživljajo in se izražajo. Navajajo se na sprejemanje in vrednotenje lastnega dela, dela sošolk in sošolcev ter odraslih.

Naravoslovni dnevi
Učenke in učenci aktivno in sistematično dopolnjujejo in poglabljajo teoretično znanje, ki so ga pridobili med rednim poukom, in ga povezujejo v nove povezave. Dejavnosti jih spodbujajo k razvijanju kritičnega mišljenja, omogočajo uporabo znanja ter spoznavanje novih metod in tehnik raziskovalnega dela.

Športni dnevi
Učenke in učenci zadovoljujejo potrebe po gibanju, gibalnem izražanju in ustvarjalnosti, se sprostijo in razvedrijo. Razvijajo tovarištvo, medsebojno sodelovanje, spoštujejo lastne in tuje dosežke, utrjujejo si samozavest in pridobivajo športne navade.

Tehniški dnevi
Učenke in učenci opazijo tehnični problem v svojem okolju, ga raziščejo, zanj oblikujejo rešitev in jo preverijo. Razvijajo pozitiven odnos do tehničnih dosežkov, raziskujejo njihov izvor in zgradbo, skupaj s sošolkami in sošolci zbirajo podatke o tehničnih zbirkah, primerjajo svoje ugotovitve s podatki iz strokovne literature.

Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Postal sem šolar 1. 9. 2023 Šajn, Burin, Lončar, Žunić Negro
Prešerni dan (gledališka predstava) ferbuar 2024 Šajn, Burin, Lončar, Žunić Negro
Pravljični dan maj 2024 Šajn, Burin, Lončar, Žunić Negro
Pokaži, kaj znaš! 24. 6. 2024 Šajn, Burin, Lončar, Žunić Negro
Narovoslovni dnevi
ZDAJ – Preventivni program ZD Izola 26. 10. 2023 Šajn, Burin, Lončar, Žunić Negro
Cvetoča pomlad marec 2024 Šajn, Burin, Lončar, Žunić Negro
Lipica maj 2024 Šajn, Burin, Lončar, Žunić Negro
Tehniški dnevi
V prometu sem varen (izdelovanje vozil) oktober 2023 Šajn, Burin, Lončar, Žunić Negro
Dan šole oktober 2023 Šajn, Burin, Lončar, Žunić Negro
Črkolandija april 2024 Šajn, Burin, Lončar, Žunić Negro
Športni dnevi
Športne igre oktober 2023 Šajn, Burin, Lončar, Žunić Negro, Stubelj
Pohod marec 2024 Šajn, Burin, Lončar, Žunić Negro, Stubelj
Atletika (ŠVK) april 2024 Šajn, Burin, Lončar, Žunić Negro, Stubelj
Mini olimpijada maj 2024 Šajn, Burin, Lončar, Žunić Negro, Stubelj
Igre brez meja junij 2024 Šajn, Burin, Lončar, Žunić Negro, Stubelj
Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Postal sem drugošolec 1. 9. 2023 Franetič, Demirovič
Prešerni dan (gledališka predstava) ferbuar 2024 Franetič, Demirovič
Svet pravljic maj 2024 Franetič, Demirovič
Pokaži, kaj znaš! 24. 6. 2024 Franetič, Demirovič
Narovoslovni dnevi
ZDAJ – Preventivni program ZD Izola 28. 2. 2024 in 29. 2. 2024 Franetič, Demirovič, ZD Izola
Mladi vrtnarji in raziskovalci marec 2024 Franetič, Demirovič
Od zrna do kruha – Narin maj 2024 Franetič, Demirovič
Tehniški dnevi
Medeni dan (izdelovanje pogrinjka – tradicionalni slovenski zajtrk) november 2023 Franetič, Demirovič
Dan šole oktober 2023 Franetič, Demirovič
Praznični december december 2023 Franetič, Demirovič
Športni dnevi
Sprehod in vadba v naravi september 2023 Franetič, Demirovič, Stubelj
Pohod marec 2024 Franetič, Demirovič, Stubelj
Športne igre, atletika oktober 2024 Franetič, Demirovič, Stubelj
Zabavni poligon (ŠVK) april 2024 Franetič, Demirovič, Stubelj
Igre brez meja junij 2024 Franetič, Demirovič, Stubelj
Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Postal sem tretješolec 1. 9. 2023 Dražič, Šiško
Prešerni dan (gledališka predstava) ferbuar 2024 Dražič, Šiško
V deželi pravljic maj 2024 Dražič, Šiško
Hura, počitnice! 24. 6. 2024 Dražič, Šiško
Narovoslovni dnevi
ZDAJ – Preventivni program ZD Izola 13. 12. 2023
14. 12. 2023
Dražič, Šiško, ZD Izola
Učilnica v naravi april 2024 Dražič, Šiško
Tehniški dnevi
Dan šole oktober 2023 Dražič, Šiško
Praznični december december 2023 Dražič, Šiško
Eksperimenti marec 2024 Dražič, Šiško
Športni dnevi
Jesenski kros september 2023 Dražič, Šiško, Stubelj
Plavanje oktober 2023 Dražič, Šiško, Stubelj
Športne igre, atletika (ŠVK) april 2024 Dražič, Šiško, Stubelj
Pohod marec 2024 Dražič, Šiško, Stubelj
Igre brez meja junij 2024 Dražič, Šiško, Stubelj

 

Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Vsakdanjik otrok nekoč,
Pokrajinski muzej Kope
februar 2024 Županić, Grabar
Življenje ob morju september 2023 ali junij 2024 Županić, Grabar
Obmorski kraji, z barko v Piran september 2023 ali junij 2024 Županić, Grabar
Narovoslovni dnevi
Rastlinstvo in živalstvo ob reki oktober 2023 (ŠVN) Županić, Grabar
ZDRAVI ZOBJE IN DLESNI
Preventivni program ZD Izola
november 2023 Županić, Grabar, ZD Izola
Živalsko kraljestvo/ZOO Ljubljana maj 2024 Županić, Grabar
Tehniški dnevi
Dan šole oktober 2023 Županić, Grabar
Računalniško opismenjevanje januar 2024 Županić, Grabar, računalničar
Eksperimenti marec 2024 Županić, Grabar
Jadrnica junij 2024 (jadranje) Županić, Grabar, Škrbina
Športni dnevi
Kros september 2023 Županić, Grabar, Škrbina
Preživetje v naravi oktober 2023 (ŠVN) Županić, Grabar, Škrbina
Igre na snegu januar 2024 Županić, Grabar, Škrbina
Atletika, ŠVZ karton april 2024 Županić, Grabar, Škrbina
Vodni športi – jadranje junij 2024 Županić, Grabar, Škrbina

Opomba:
* ŠVN – Naravoslovni teden, CŠOD Fara (3 dnevi dejavnosti, 2 dni pouk) 4. a, b od 23. 10 -27. 10. 2023

* V juniju ima vsak oddelek 5 dni organiziranega tečaja jadranja ( 3 dnevi dejavnosti, 2 dni pouk)
4. a: 3. 6. – 7. 6. 2024 4. b: 10. 6. –14. 6. 2024

Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Od niti do oblačila april 2024 Žigante, Panger Viler
Z delom do uspeha 24. 6. 2024 Žigante, Panger Viler
Grajska pustolovščina junij 2024 Žigante, Panger Viler
Narovoslovni dnevi
ZDAJ – Preventivni program ZD Izola 22. 11. 2023 in 23. 11. 2023 Žigante, Panger Viler, ZD Izola
Zdravo jem, zdravo živim november 2024 Žigante, Panger Viler, ZD Izola
Soline 19. 9. 2023 Žigante, Panger Viler
Tehniški dnevi
Dan šole oktober 2023 Žigante, Panger Viler
Raba preprostih naprav junij 2024 Žigante, Panger Viler
Računalniško opismenjevanje oktober 2023 Žigante, Panger Viler, računalničar
Obdelava papirja in umetnih mas december 2023 Žigante, Panger Viler
Športni dnevi
Tek in pohod v naravi september 2023 Žigante, Panger Viler, športni pedagog
Pohod april 2024 Žigante, Panger Viler
Kolesarjenje in medrazredno tekmovanje maj 2024 Božeglav, Žigante, Panger Viler
Plavanje junij 2024 Žigante, Panger Viler, športni pedagog
Predstavitev vodnih športov junij 2024 (veslanje) Žigante, Panger, Viler, športni pedagog

Opomba:
* V juniju ima vsak oddelek 5 dni organiziranega tečaja veslanja ŽIVIMO Z MORJEM (v okviru pouka in 2 ŠD, 1 TD)

5. a: 3. 6. – 7. 6. 2024

5. b: 10. 6. –14. 6. 2024

Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Mesto Ljubljana – slovenska prestolnica (CŠOD) 17. 4. 2024 Kozlovič, Murovec
Gledališče in delavnica december 2023 Kozlovič
Spoznajmo Tartinija 27. 9. 2023 Štucin Cergol
Narovoslovni dnevi
Botanični park Sežana marec 2024  
ZDAJ – Preventivni program ZD Izola 6. 12. 2023
7. 12. 2023
ZD Izola
Dinarski svet, Križna jama (Cerkniško jezero) oktober 2023 Gabrijel
Tehniški dnevi
Innorenew 29. 9. 2023 Lacić
Dan šole oktober 2023 celoten kolektiv
Gozdarski dan 27. 10. 2023 Lacić
Skrb za čisto okolje ½
Kocka, kvader ½
maj 2024 (NPZ) Prelec, Lacić
Športni dnevi
Atletika ½
Kolesarski poligon ½
maj 2024
november 2023
Jug
Božeglav
Kros 27. 9. 2023 Božeglav, Jug
Preverjanje plavanja marec 2024 Božeglav
Smučanje februar 2024 razredniki, vaditelj smučanja
Zimske radosti februar 2024 razredniki
Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Bled maj 2024 Gabrijel, Pegan
Istrskaljudska glasba
Gledališče (polovični)
december 2023 Grujić
Mitski park Rodik december 2023 Bubnič, Krošelj
Narovoslovni dnevi
Alpski svet 21. 9. 2023 Krivičič
Krajinski park Strunjan 20. in 21. 3. 2024 Škof, CŠOD
ZDAJ – Preventivni program ZD Izola 15. 11. 2023 in 16. 11. 2023 ZD Izola
Tehniški dnevi
Dan šole oktober 2023 celoten kolektiv
Srednjeveški gradovi april 2024 Lacić
Inno Renew 15. 2. 2024 Lacić
Priprava na opis države in KIZ november 2023 Krivičič, Krošelj, Murovec
Športni dnevi
Kros september 2023 Božeglav, Jug
Balinanje/kegljanje februar 2024 Božeglav
Žoga je najboljša droga ½
Kolesarski poligon ½
junij 2024
november 2023
Božeglav, Jug
Božeglav
Šport vzgojni karton ½
Atletika ½
april 2024
marj 2024
Jug
Božeglav
Pohod oktober 2024 Božeglav

 

Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Ekskurzija v Trst (CŠOD) 16. 1. 2024 Krivičič, CŠOD
Glasbena predstava Ljubljana
Hiša EU
11. 1. 2024 Krošelj, Ivančič, Grujič, Murovec
Po poteh kulturne dediščine (CŠOD) 15. 3 2024 Krošelj, Murovec
Naravoslovni dnevi
Obpanonski svet (Ptuj) oktober 2023 Krivičič
Temeljni postopki oživljanja
ter nujna in življenjsko ogrožujoča zdravstvena stanja
14. 11. 2023
16. 11. 2023
ZD Izola
ZDAJ – Preventivni program ZD Izola 14. 2. 2024
15. 2. 2024
Škof, ZD Izola
Tehniški dnevi
Dan šole oktober 2023 celoten kolektiv
Spoznajmo se februar 2024 Krošelj, Ivančič, Krivičič
Kovine (STŠ Koper) 6. – 8. 12. 2023 učitelj TIT
Kako deluje sila gravitacije (Logatec) junij 2024 Krek
Športni dnevi
Kros september 2023 Božeglav, Jug
Pohod Slavnik november 2023 Jug
FIT februar 2024 Jug
Žoga je najboljša droga ½
Kolesarski poligon ½
junij 2024
november 2023
Božeglav, Jug
Božeglav
Športno vzgojni karton ½
Atletika ½
april 2024
maj 2024
Jug
Božeglav
Kaj – Kam Mesec Nosilci/Izvajalci
Kulturni dnevi
Glasbena predstava 11. 1. 2024 Grujić
Začetki slovenske književnosti na Dolenjskem 19. 10. 2023 Murovec, CŠOD
Valeta (kulturni program) junij 2024 Jug, Mijot, nadomestni razredniki
Narovoslovni dnevi
Predalpski svet (Kobarid, Tolmin) oktober 2023 Krivičič
ZDAJ – Preventivni program ZD Izola 29. 11. 2023
30. 11. 2023
ZD Izola
Jama Dimnice 8. in 9. 1. 2024 Škof, CŠOD
Tehniški dnevi
Dan šole oktober 2023 celoten kolektiv
Obisk svetovalke Kariernega središča ZRSZ 16. 11. 2023 Sever
Srednja pomorska šola Portorož februar 2024 učitelj TIT
Valeta – scenografija junij 2024 Jug, Mijot, nadomestni
razredniki, učitelj LUM,
učitelj TIT
Športni dnevi
Kros september 2023 Božeglav, Jug
Golf september 2023 Jug
Športno vzgojni karton ½
Atletika ½
april 2024
maj 2024
Jug
Božeglav
Adrenalinski park maj 2024 Jug
Gremo mi po svoje – odplešimo
(½ + ½)
december 2023
junij 2024
Jug

 

Skip to content