Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

PREDMETNIK

Predmet Število ur tedensko
Slovenščina 6
Matematika 4
Italijanščina 2
Likovna umetnost 2
Glasbena umetnost 2
Spoznavanje okolja 3
Šport 3
SKUPAJ UR TEDENSKO 22

Organizirani dnevi dejavnosti Dni letno
Kulturni dnevi 4
Naravoslovni dnevi 3
Tehniški dnevi 3
Športni dnevi 5

Razširjen program Število ur tedensko
Prvi tuj jezik 2
Individualna in skupinska pomoč učencem 0,5
Dopolnilni in dodatni pouk 1
Interesne dejavnosti 2
Podaljšano bivanje, jutranje varstvo
Predmet Število ur tedensko
Slovenščina 7
Matematika 4
Italijanščina 2
Tuji jezik 2
Likovna umetnost 2
Glasbena umetnost 2
Spoznavanje okolja 3
Šport 3
SKUPAJ UR TEDENSKO 25

Organizirani dnevi dejavnosti Dni letno
Kulturni dnevi 4
Naravoslovni dnevi 3
Tehniški dnevi 3
Športni dnevi 5

Razširjen program Število ur tedensko
Individualna in skupinska pomoč učencem 0,5
Dopolnilni in dodatni pouk 1
Interesne dejavnosti 2
Podaljšano bivanje, jutranje varstvo
Predmet Število ur tedensko
Slovenščina 7
Matematika 5
Italijanščina 2
Tuji jezik 2
Likovna umetnost 2
Glasbena umetnost 2
Spoznavanje okolja 3
Šport 3
SKUPAJ UR TEDENSKO 26

Organizirani dnevi dejavnosti Dni letno
Kulturni dnevi 4
Naravoslovni dnevi 3
Tehniški dnevi 3
Športni dnevi 5

Razširjen program Število ur tedensko
Individualna in skupinska pomoč učencem 0,5
Dopolnilni in dodatni pouk 1
Interesne dejavnosti 2
Podaljšano bivanje, jutranje varstvo
Predmet Število ur tedensko
Slovenščina 5
Matematika 5
Italijanščina 2
Tuji jezik 2
Likovna umetnost 2
Glasbena umetnost 1,5
Družba 2
Naravoslovje in tehnika 3
Šport 3
SKUPAJ UR TEDENSKO 25,5

Organizirani dnevi dejavnosti Dni letno
Kulturni dnevi 3
Naravoslovni dnevi 3
Tehniški dnevi 4
Športni dnevi 5

Razširjen program Število ur tedensko
Individualna in skupinska pomoč učencem 0,5
Dopolnilni in dodatni pouk 1
Drugi tuji jezik ali umetnost, računalništvo, šport, tehnika 2/1
Interesne dejavnosti 2
Podaljšano bivanje, jutranje varstvo
Predmet Število ur tedensko
Slovenščina 5
Matematika 4
Italijanščina 2
Tuji jezik 3
Likovna umetnost 2
Glasbena umetnost 1,5
Družba 3
Naravoslovje in tehnika 3
Gospodinjstvo 1
Šport 3
SKUPAJ UR TEDENSKO 27,5

Organizirani dnevi dejavnosti Dni letno
Kulturni dnevi 3
Naravoslovni dnevi 3
Tehniški dnevi 4
Športni dnevi 5

Razširjen program Število ur tedensko
Individualna in skupinska pomoč učencem 0,5
Dopolnilni in dodatni pouk 1
Drugi tuji jezik ali umetnost, računalništvo, šport, tehnika 2/1
Interesne dejavnosti 2
Podaljšano bivanje, jutranje varstvo
Predmet Število ur tedensko
Slovenščina 5
Matematika 4
Italijanščina 2
Tuji jezik 4
Likovna umetnost 1
Glasbena umetnost 1
Geografija 1
Zgodovina 1
Naravoslovje 2
Tehnika in tehnologija 2
Gospodinjstvo 1,5
Šport 3
SKUPAJ UR TEDENSKO 27,5

Organizirani dnevi dejavnosti Dni letno
Kulturni dnevi 3
Naravoslovni dnevi 3
Tehniški dnevi 4
Športni dnevi 5

Razširjen program Število ur tedensko
Individualna in skupinska pomoč učencem 0,5
Dopolnilni in dodatni pouk 1
Drugi tuji jezik ali umetnost, računalništvo, šport, tehnika 2/1
Interesne dejavnosti 2
Podaljšano bivanje, jutranje varstvo
Predmet Število ur tedensko
Slovenščina 4
Matematika 4
Italijanščina 2
Tuji jezik 4
Likovna umetnost 1
Glasbena umetnost 1
Geografija 2
Zgodovina 2
Naravoslovje 3
Tehnika in tehnologija 1
Domovinska in državljanska kultura in etika 1
Šport 2
Izbirni predmeti* 2/3
SKUPAJ UR TEDENSKO 29/30

Organizirani dnevi dejavnosti Dni letno
Kulturni dnevi 3
Naravoslovni dnevi 3
Tehniški dnevi 4
Športni dnevi 5

Razširjen program Število ur tedensko
Individualna in skupinska pomoč učencem 0,5
Dopolnilni in dodatni pouk 1
Drugi tuji jezik ali umetnost, računalništvo, šport, tehnika 2/1
Interesne dejavnosti 2
Podaljšano bivanje, jutranje varstvo

*Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure če s tem soglašajo starši

Predmet Število ur tedensko
Slovenščina 3,5
Matematika 4
Italijanščina 2
Tuji jezik 3
Likovna umetnost 1
Glasbena umetnost 1
Geografija 1,5
Zgodovina 2
Fizika 2
Kemija 2
Biologija 1,5
Tehnika in tehnologija 1
Domovinska in državljanska kultura in etika 1
Šport 2
Izbirni predmeti* 2/3
SKUPAJ UR TEDENSKO 29,5/30,5

Organizirani dnevi dejavnosti Dni letno
Kulturni dnevi 3
Naravoslovni dnevi 3
Tehniški dnevi 4
Športni dnevi 5

Razširjen program Število ur tedensko
Individualna in skupinska pomoč učencem 0,5
Dopolnilni in dodatni pouk 1
Drugi tuji jezik ali umetnost, računalništvo, šport, tehnika 2/1
Interesne dejavnosti 2
Podaljšano bivanje, jutranje varstvo

*Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure če s tem soglašajo starši

Predmet Število ur tedensko
Slovenščina 4,5
Matematika 4
Italijanščina 2
Tuji jezik 3
Likovna umetnost 1
Glasbena umetnost 1
Geografija 2
Zgodovina 2
Fizika 2
Kemija 2
Biologija 2
Šport 2
Izbirni predmeti* 2/3
SKUPAJ UR TEDENSKO 29,5/30,5

Organizirani dnevi dejavnosti Dni letno
Kulturni dnevi 3
Naravoslovni dnevi 3
Tehniški dnevi 4
Športni dnevi 5

Razširjen program Število ur tedensko
Individualna in skupinska pomoč učencem 0,5
Dopolnilni in dodatni pouk 1
Drugi tuji jezik ali umetnost, računalništvo, šport, tehnika 2/1
Interesne dejavnosti 2
Podaljšano bivanje, jutranje varstvo

*Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure če s tem soglašajo starši

Minimalno število ur potrebnih za uresničevanje učnega načrta je 95%

Predmetnik je bil sprejet na 23. seji SSSI dne 17.12.1998 in usklajen s spremebami ZOŠ (2011, 2012) na 153. seji SSSI z dne 13.12.2012 ter usklajen s sprememabi ZOŠ (2013) na 162. seji SSSI dne 13.2.2014

Skip to content