Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

TEKMOVANJA

 

Tekmovanje Razred Mentor Datum tekmovanja
Znam več z Lili in Binetom (medpredmetno) 1. – 3. Dražič 14. marec 2023 (šolsko)
10. maj 2023 (državno)
Računam z Lili in Binetom (matematično) 1. – 3. Dražič 15. marec 2023 (šolsko)
11. maj 2023 (državno)
Cici vesela šola 1. – 3. Šiško April 2023
Interesno tekmovanje za Cankarjevo priznanje 2. – 3.
4. – 5.
6. – 7.
Šiško,
Krošelj,
Turk
4. april 2023
Selekcijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje 8. – 9. Krošelj 19. november 2022
Pišek 7. – 9. Krek 28. februar – 14. marec 2023
Bober 4. – 9. Krek 7. – 11. november 2022 in
14. – 18. november 2022 (šolsko)
7. januar 2023 (državno)
Logika 3. – 5.
6. – 9.
Šiško,
Krek
29. september 2022
29. september 2022
Šolsko tekmovanje Logična pošast 1. – 9. Burin 5. maj 2023
Državno tekmovanje Logična pošast 1. – 9. Burin 20. maj 2023
Matematični kenguru 1. – 5.
6. – 9.
Šajn,
Bonaca
16. marec 2023
Ex – tempore
Likovni natečaji
6. – 9. Učitelj LUM
Ingrid Knez
Celo šolsko leto
Literarni natečaji 2. – 9 Razredniki, učitelji SLJ, knjižničarka Celo šolsko leto
Tekmovanje iz znanja geografije 7. – 9. Krivičič 15. november 2022 (šolsko)
1. april 2023 (državno)
Tekmovanje iz znanja zgodovine 8. – 9. Krivičič 6. december 2022 (šolsko)
9. marec 2023 (državno)
Tekmovanje za Preglovo priznanje 8. – 9. Škof 16. januar 2023 (šolsko)
25. marec 2023 (regijsko)
6. maj 2023 (državno)
Tekmovanje za Proteusovo priznanje 8. – 9. Škof 19. oktober 2022 (šolsko)
2. december 2022 (državno)
Tekmovanje za Stefanovo priznanje 8. – 9. Krek 15. februar 2023 (šolsko)
13. april 2023 (regijsko)
13. maj 2023 (državno)
Tekmovanje iz angleščine 8. – 9. Diemat November, marec
Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju angleščine 5., 6. Butala November – April
Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju angleščine 7. Kozjak November – April
Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju angleščine 8., 9. Diemat November – April
Tekmovanje iz italijanščine 9. Bubnič Marec
Bralna značka italijanščina
EPI LETTURE
6. – 9. Bubnič Marec – April
Pevske revije in tekmovanja OPZ, MPZ 1. – 9. Štucin Cergol Marec – Junij
Kaj veš o prometu 6. – 9. Božeglav April, maj
Šolska športna tekmovanja 1. – 9. Božeglav,
Jug,
Kocjančič,
Škrbina,
Dražič
Celo leto
Državni zborovski bum
MPZ
5. – 9. Štucin Cergol Junij
Muzikal 4. – 9. Murovec,
Štucin Cergol,
Grujić,
Jug,
Knez
September – Januar
Tekmovanje za bralno značko TJA
(EPI Reading Badge)
3., 7.
4., 5., 6.
8., 9.
Kozjak,
Butala,
Diemat
Marec

 

Skip to content