Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

TEKMOVANJA

 

Tekmovanje Razred Mentor Datum tekmovanja
Znam več z Lili in Binetom 1. – 3. Dražič 11. maj 2022
Računam z Lili in Binetom 1. – 3. Dražič 12. maj 2022
Cici vesela šola 1. – 3. Šiško  april 2022
Mehurčki 2. – 3. Šiško  8. 4. 2022
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 4. – 5.
6. – 7.
8. – 9.
Krošelj
Krošelj
Turk
9. 11. 2021
Logika 3. – 5.
6. – 9.
Šiško 
Mijot
23. 9. 2021
Šolsko tekmovanje Logična pošast 1. – 9. Burin  6. 5. 2022
Državno tekmovanje Logična pošast 1. – 9. Burin  21. 5. 2022
Matematični kenguru 1. – 5.
6. – 9.
Šajn Reščič 
Bonaca 
17. 3. 2022
Ex-tempore Likovni natečaji 6. – 9. učitelji LUM
Knez
celo šolsko leto
Literarni natečaji 2. – 9. razredniki, učitelji SLJ celo šolsko leto
Tekmovanje iz znanja geografije 7. – 9. Krivičič  16. 11. 2021 šolsko
2. 4. 2022 državno
Tekmovanje iz znanja zgodovine 8. – 9. Krivičič  7. 12. 2021 šolsko
10. 3. 2022 državno
Tekmovanje za Preglovo priznanje 8. – 9. Škof  17. 1. 2022 šolsko
26. 3. 2022 regijsko
7. 5. 2022 državno
Tekmovanje za Proteusovo priznanje 8. – 9. Škof  20. 10. 2022 šolsko
3. 12. 2022 državno
Tekmovanje za Stefanovo priznanje 8. – 9. Pušnik  2. 2. 2022 šolsko
14. 4. 2022 regijsko
21. 5. 2022 državno
Tekmovanje iz angleščine 9. Praprotnik  11. 11. 2021
16. 3. 2022
Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju angleščine 5. – 6. Butala  november 2021 – marec 2022
Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju angleščine 7. Kocbek november 2021 – april 2022
Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju angleščine 8. – 9. Praprotnik november 2021 – marec 2022
Tekmovanje iz italijanščine 9. Bubnič  marec 2022
Pevske revije in tekmovanja OPZ, MPZ 1. – 9. Štucin Cergol  marec 2021 – junij 2022
Kaj veš o prometu 6. – 9. Božeglav  april, maj 2022
Šolska športna tekmovanja 1. – 9. Božeglav, Jug, Škrbina, Dražič, Rajčevič Celo leto
Regijski zborovski bum (OPZ in MPZ) 3., 9. Štucin Cergol 2. 6. 2022
Muzikal Burja 4. – 9. Murovec, Jerina, Jug, Knez,
Štucin Cergol
april 2022 – junij 2022
Tekmovanje za bralno značko TJA (EPI reading badge) 3., 4., 7.
5., 6.
8., 9.
Kocbek
Butala
Praprotnik
marec 2022
IATEFL tekmovanje iz TJA 7. Kocbek februar 2022 – marec 2022