Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

TEKMOVANJA

 

Tekmovanje Razred Mentor Datum tekmovanja
Znam več z Lili in Binetom (medpredmetno) 1.–3. Dražič marec 2024 (šolsko)
maj 2024 (državno)
Računam z Lili in Binetom (matematično) 1.–3. Dražič marec 2024 (šolsko)
maj 2024 (državno)
Cici vesela šola 1.–3. Šiško april 2024
Vesela šola 4.-6.
7.-9.
Murovec 6. 3. 2024 (šolsko)
10. 4. 2024 (državno)
Interesno tekmovanje za Cankarjevo priznanje 2.–3.
4.–5.
6.–7.
Šiško, Krošelj 3. 4. 2024
Selekcijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje 8–9. Bonin 28. 11. 23 (šolsko)
16. 1. 24 (regijsko),
16. 3. 24 (državno)
Pišek 7. – 9. Mijot marec 2024
Bober 4. – 9. Šimonović 6. 11.–17. 11. 2023 (šolsko)
13. 1. 2024 (državno)
Logika 3.–5.
6.–9.
Šiško
Mijot
28. 9. 2023
Šolsko tekmovanje Logična pošast 1.–9. Burin 10. 5. 2024
Državno tekmovanje Logična pošast 1.–9. Burin 25. 5. 2024
Tekmovanje za priznanje Kenguru

Tekmovanje za Vegovo priznanje

1.– 5.

6.– 9.

Šajn

Bonaca

21. 3. 2024 (šolsko)
4. 4. 2024 (regijsko)
20. 4. 2024 (državno)
Ex – tempore

Likovni natečaji

6.–9. Učitelj LUM
Ingrid Knez
celo šolsko leto
Literarni natečaji 2.–9. Razredniki,  učitelji SLJ, knjižničarka celo šolsko leto
Tekmovanje s področja geografije 7.–9. Krivičič 14. 11. 2023 (šolsko)
6. 4. 2024 (državno)
Selekcijsko tekmovanje s področja zgodovine 8.–9. Krivičič 7. 12. 2023 (šolsko)
7. 3. 2024 (državno)
Tekmovanje za Preglovo priznanje 8.–9. Škof 4. 3. 2024 (šolsko)
10.5. 2024 (državno)
Tekmovanje za Proteusovo priznanje 8.–9. Škof 18.1.24 (šolsko)
15.3. 2024 (državno)
Tekmovanje za  Stefanovo  priznanje 8.–9. Krek 14. 2. 2024 (šolsko)
11. 4. 2024 (regijsko)
18. 5. 2024 (državno)
Tekmovanje iz astronomije 8.–9. Krek 6. 12. 2023 (šolsko)
13. 1. 2024 (državno)
Tekmovanje iz angleščine 8.–9. Diemat nov, mar
Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju angleščine 5. Butala nov-apr
Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju angleščine 6. Kozjak nov-apr
Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju angleščine 7. Pegan nov-apr
Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju angleščine 8., 9. Diemat nov-apr
Tekmovanje iz italijanščine 9. Bubnič Marec
Državno tekmovanje pevskih zborov Zagorje ob Savi 3.-5. Štucin Cergol maj
Pevske revije, gostovanja OPZ in MPZ 3.–9. Štucin Cergol januar – junij
Šolska športna tekmovanja 1.-9. Božeglav, Jug, Stubelj,
Škrbina, Dražič
Celo leto
Muzikal 4.-9. Murovec, Štucin Cergol, Prelec, Jug, Knez november
Tekmovanje za bralno značko TJA

(EPI Reading Badge)

3.–9. Kozjak, Butala,
Pegan, Diemat
marec
Kaj veš o prometu 6.-9. Božeglav april, maj

 

Skip to content