Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

TEKMOVANJA

 

Tekmovanje Razred Mentor Datum tekmovanja
Znam več z Lili in Binetom 1. – 3. Sabina Dražič maj 2021
Računam z Lili in Binetom 1. – 3. Sabina Dražič maj 2021
Cici vesela šola 1. – 3. Šiško Ivica april 2021
Mehurčki 2. – 3. Šiško Ivica 8. 4. 2021
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 6. – 7.
8. – 9.
Prinčič Nika
Turk Jasmina
17. 11. 2020
Logika 3. – 5.
6. – 9.
Šiško Ivica
Šimonovič Marija
september 2020
Šolsko tekmovanje Logična pošast 1. – 9. Burin Metka 7. 5. 2021
Državno tekmovanje Logična pošast 1. – 9. Burin Metka 21. 5. 2021
Matematični kenguru 1. – 5.
6. – 9.
Šajn Reščič Maja
Bonaca Katja
marec 2021
Ex-tempore Likovni natečaji 6. – 9. učitelji LUM celo šolsko leto
Literarni natečaji 2. – 9. razredniki, učitelji SLJ celo šolsko leto
Tekmovanje iz znanja geografije 7. – 9. Krivičič Teodora  
Tekmovanje iz znanja zgodovine 8. – 9. Krivičič Teodora  
Tekmovanje za Preglovo priznanje 8. – 9. Škof Nataša 20. 1. 2020
Tekmovanje za Proteusovo priznanje 8. – 9. Škof Nataša 2020
Tekmovanje za Stefanovo priznanje 8. – 9. Pušnik Suzana oktober 2020 – marec 2021
Tekmovanje iz angleščine 8. – 9. Praprotnik Anja  
Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju angleščine 5. – 6. Butala Brigita november 2020 – marec 2021
Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju angleščine 7. Pavšič Mojca november 2020 – marec 2021
Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju angleščine 8. – 9. Praprotnik Anja november 2020 – marec 2021
Tekmovanje iz italijanščine 9. Bubnič Karmen marec 2021
Pevske revije in tekmovanja OPZ 1. – 9. Štucin Cergol Andreja marec 2020 – maj 2021
Kaj veš o prometu 6. – 9. Božeglav Igor april, maj 2021
Šahovska tekmovanja 2. – 9. Gabrijel Dušan  
Športna tekmovanja 1. – 9. Božeglav Igor, Jug Staša, Škrbina Ana, Sabina Dražič  
Tekmovanje iz znanja prve pomoči 8., 9. Jug Staša april 2021
Tekmovanje za bralno značko SLJ 1. -3.
4., 5.
razredniki oktober 2020 – april 2021
Tekmovanje za bralno značko TJA (EPI reading badge) 3., 4., 7.
5., 6.
8., 9.
Pavšič Mojca
Butala Brigita
Praprotnik Anja
marec 2021