Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

ODSOTNOST UČENCA

O odsotnost učenca od pouka obvestite razrednika na način o katerem Vas je obvestil razrednik (obvestilo v beležki, pisno obvestilo, obvestilo po e-pošti itd.).

Opravičilo
Vloga za odsotnost učenca

Skip to content