Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Katalog informacij javnega značaja
 
1. Osnovni podatki o katalogu
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja
4. Stroškovnik
5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik in drugi pogoji za ponovno uporabo  informacij  javnega značaja
6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov
 
Povezava do kataloga informacij javnega značaja
Skip to content