Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

RODITELJSKI SESTANKI

Mesec Razred termin
AVGUST 1.  
SEPTEMBER 2. – 9. po dogovoru
OKTOBER 1. – 3. po dogovoru
NOVEMBER 2. po dogovoru
DECEMBER / /
JANUAR / /
FEBRUAR 1. – 9. predavanje za starše
MAREC / /
APRIL / /
MAJ 1. po dogovoru
JUNIJ 1. – 9. po dogovoru

V vsakem razredu bomo organizirali najmanj 3 redne roditeljske sestanke in glede na vsebino letnega programa oddelka in na drugo tekočo problematiko še dodatne izredne roditeljske sestanke. 

Izredni roditeljski sestanki bodo organizirani po dogovoru z razredniki in ravnateljico na posebne teme in vsebine, določene z Letnim delovnim načrtom (npr. šola v naravi, posebnosti 9-letke, plavalni tečaj, letovanje …)

Skip to content