Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

SEZNAM ZAPOSLENIH

 

Ime in priimek Razrednik Predmet elektronski naslov
Avsec Tia   Likovna umetnost tia.avsec@oslivade.si
Avsenak Zobec Maša   Francoščina, Španščina masa.avsenak@oslivade.si
Bonaca Katja 7. b Matematika katja.bonaca@oslivade.si
Bonin Špela   Slovenski jezik spela.bonin@oslivade.si
Božeglav Igor   Športna vzgoja igor.bozeglav@oslivade.si
Bubnič Karmen   Italijanščina karmen.bubnic@oslivade.si
Burin Metka 1. b   metka.burin@oslivade.si
Butala Brigita   Angleščina, podaljšano bivanje 3. b brigita.butala@oslivade.si
Ceglar Maja   podaljšano bivanje 1.a maja.ceglar@oslivade.si
Demirovič Vesna 2. b   vesna.demirovic@oslivade.si
Diemat Mojca   Angleščina mojca.diemat@oslivade.si
Dražič Sabina 3. b   sabina.drazic@oslivade.si
Franetič Janja 2. a   janja.franetic@oslivade.si
Gabrijel Dušan 7. a Zgodovina, Geografija, IP šah, IP turistična vzgoja dusan.gabrijel@oslivade.si
Glavina Mirjam   Podaljšano bivanje 2. b mirjam.glavina@oslivade.si
Grabar Biserka 4. b   biserka.grabar@oslivade.si
Grujić Mileta   Glasbena umetnost mileta.grujic@oslivade.si
Harčević Dijana   Podaljšano bivanje 2. a dijana.harcevic@oslivade.si
Ivančič Monika 8. b podaljšano bivanje 3. a,
Državljanska in domovinska kultura ter etika
monika.ivancic@oslivade.si
Jug Staša 9. a Športna vzgoja stasa.jug@oslivade.si
Knez Ingrid   Likovna umetnost, IP Likovno snovanje ingrid.knez@oslivade.si
Kozjak Eva 6. a Angleščina eva.kozjak@oslivade.si
Kozlovič Alenka   Slovenščina alenka.kozlovic@oslivade.si
Krek Andraž   Fizika, NIP Tehnika, IP Šah andraz.krek@oslivade.si
Krivičič Teodora   Zgodovina, Geografija teodora.krivicic@oslivade.si
Krošelj Sara 8. a Slovenščina sara.kroselj@oslivade.si
Lacič Lidija 6. b Matematika, Tehnika in tehnologija lidija.lacic@oslivade.si
Lončar Ana   drugi učitelj v 1. razredu ana.loncar@oslivade.si
Mijot Tina   Matematika tina.mijot@oslivade.si
Mitrović Ivana   Angleški jezik ivana.mitrovic@oslivade.si
Murovec Maja   IP Filmska vzgoja maja.murovec@oslivade.si
Panger Viler Irena 5. b   irena.panger-viler@oslivade.si
Pegan Tjaša   Angleški jezik tjasa.pegan@oslivade.si
Perme Urška   drugi učitelj v 1. razredu urska.perme@oslivade.si
Peršolja Gardi   Italijanski jezik gardi.persolja@oslivade.si
Prelec Janja   Gospodinjstvo janja.prelec@oslivade.si
Pušnik Suzana   Matematika, Podaljšano bivanje 4. a suzana.pusnik@oslivade.si
Sever Anja     anja.sever@oslivade.si
Stubelj Mateja   Šport mateja.stubelj@oslivade.si
Šajn Maja 1. a   maja.sajn@oslivade.si
Šimonović Marija   Jutranje varstvo, podaljšano bivanje 4. r, NIP računalništvo, IP UBE, IP ROM marija.simonovic@oslivade.si
Šiško Ivica 3. a   ivica.sisko@oslivade.si
Škof Nataša   Naravoslovje, Kemija, Biologija natasa.skof@oslivade.si
Škrbina Ana   Šport, podaljšano bivanje 4. a ana.skrbina@oslivade.si
Štucin Cergol Andreja   Glasbena umetnost andreja.stucin-cergol@oslivade.si
Žigante Sabrina 5. a Jutranje varstvo sabrina.zigante@oslivade.si
Žunić Negro Marija   Naravoslovje, IP RŽBDO, OV, podaljšano bivanje 3. b marija.zunic-negro@oslivade.si
Županić Maja 4. a   maja.zupanic@oslivade.si

 

Ime in priimek Področje dela Telefonska številka Elektronski naslov
Anja Sever Šolska pedagoginja +386 (0)5 662 55 76 anja.sever@oslivade.si
Ana Peklaj Šolska pedagoginja +386 (0)5 662 55 76 ana.peklaj@oslivade.si
Maja Murovec Knjižničarka   maja.murovec@oslivade.si

ZUNANJI STROKOVNI DELAVCI

V skladu z zakonodajo bodo iz drugih zavodov dopolnjevali delovno obveznost na naši šoli:

 

Ime in priimek Področje dela Dan Ura
Deana Lozar Šömen Specialna pedagoginja:
– individualna strokovna pomoč
– dodatna strokovna pomoč
torek
petek
od 8:20 do 11:55
od 8:20 do 12:45
Helena NOVAČIĆ Surdopedagoginja:
– dodatna strokovna pomoč
četrtek
petek
od 10:10 do 11:55
od 11:10 do 12:45
Ester Štefančič Specialna pedagoginja:
– dodatna strokovna pomoč
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
od 9:10 do 12:45
od 8:20 do 11:55
od 8:20 do 12:45
od 8:20 do 13:35
od 8:20 do 11.55
Kristina Ugrin Specialna pedagoginja:
– dodatna strokovna pomoč
ponedeljek
torek
četrtek
od 8:20 do 11:55
od 8:20 do 12:45
od 10:10 do 13:35
Ime in priimek delovno mesto telefonska številka
Maja Cetin ravnateljica +386 (0)5 662 55 62
Katja Bonaca pomočnica ravnateljice +386 (0)5 662 55 72
Ime in priimek delovno mesto telefonska številka
Jadranka Tominec računovodja +386 (0)5 662 55 69
Suzana Jakomin administratorka +386 (0)5 662 55 63
Dolores Čendak Vozila tajnica +386 (0)5 662 55 60

 

Ime in priimek delovno mesto telefonska številka
Kemal Šaipi hišnik  
Mira Božič kuharica +386 (0)5 662 55 68
Sanita Kumalić kuharica, čistilka  
Valentina Drača kuh. pomočnica  
Simona Peras čistilka  
Skip to content