Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

SEZNAM ZAPOSLENIH

Ime in priimek Razrednik Predmet elektronski naslov
Avsenak Zobec Maša   Francoščina, Španščina masa.avsenak@oslivade.si
Bonaca Katja   Matematika katja.bonaca@oslivade.si
Božeglav Igor   Športna vzgoja igor.bozeglav@oslivade.si
Bubnič Karmen 9. b Italijanščina karmen.bubnic@oslivade.si
Burin Metka 1. b   metka.burin@oslivade.si
Butala Brigita   Angleščina, Francoščina brigita.butala@oslivade.si
Ceglar Maja   podaljšano bivanje 1.a maja.ceglar@oslivade.si
Demirovič Vesna 2. b   vesna.demirovic@oslivade.si
Diemat Mojca   Angleščina mojca.diemat@oslivade.si
Dražič Sabina 3. b   sabina.drazic@oslivade.si
Franetič Janja 2. a   janja.franetic@oslivade.si
Gabrijel Dušan 6. a Zgodovina, Geografija, IP šah, IP turistična vzoga dusan.gabrijel@oslivade.si
Glavina Mirjam 4. a   mirjam.glavina@oslivade.si
Grabar Biserka 4. b   biserka.grabar@oslivade.si
Grujić Mileta   Glasbena umetnost mileta.grujic@oslivade.si
Harčević Dijana   Podaljšano bivanje 2.a dijana.harcevic@oslivade.si
Ilišin Jelena 6. b Naravoslovje, Tehnika in tehnologija jelena.ilisin@oslivade.si
Ivančič Monika 7. b podaljšano bivanje 3.a,
Državljanska in domovinska kultura ter etika
monika.ivancic@oslivade.si
Jug Staša 8. a Športna vzgoja stasa.jug@oslivade.si
Knez Ingrid   Likovna umetnost, IP Likovno snovanje ingrid.knez@oslivade.si
Kocjančič Ana   šport ana.kocjancic@oslivade.si
Kozjak Eva   Angleščina eva.kozjak@oslivade.si
Krek Andraž   Fizika, NIP Računalništvo, NIP Tehnika, IP Logika andraz.krek@oslivade.si
Krivičič Teodora   Zgodovina, Geografija teodora.krivicic@oslivade.si
Krošelj Sara 7. a Slovenščina sara.kroselj@oslivade.si
Lacič Lidija   Matematika, Tehnika in tehnologija lidija.lacic@oslivade.si
Lončar Ana   drugi učitelj v 1. razredu ana.loncar@oslivade.si
Mijot Tina   Matematika tina.mijot@oslivade.si
Murovec Maja   IP Kaj veš o filmu maja.murovec@oslivade.si
Panger Viler Irena 5. b   irena.panger-viler@oslivade.si
Peršolja Gardi   Italijanski jezik gardi.persolja@oslivade.si
Prelec Janja   Gospodinjstvo, IP sodobna priprava hrane, načini prehranjevanja janja.prelec@oslivade.si
Prohinar Vanja   podaljšano bivanje 2. b, glasbena umenost 4r vanja.prohinar@oslivade.si
Pušnik Suzana   Matematika suzana.pusnik@oslivade.si
Sever Anja     anja.sever@oslivade.si
Šajn Maja 1. a   maja.sajn@oslivade.si
Šašek Kaja   Slovenščina, podaljšano bivanje 4. b kaja.sasek@oslivade.si
Šimonovič Marija   jutranje varstvo, podaljšano bivanje 4. b marija.simonovic@oslivade.si
Šiško Ivica 3. a   ivica.sisko@oslivade.si
Škof Nataša 9. a Naravoslovje, Kemija, Biologija, IP Rastline in človek natasa.skof@oslivade.si
Škrbina Ana   Šport, podaljšano bivanje 3. b ana.skrbina@oslivade.si
Štucin Cergol Andreja   Glasbena umetnost andreja.stucin-cergol@oslivade.si
Turk Jasmina 8. b Slovenščina jasmina.turk@oslivade.si
Žigante Sabrina 5. a jutranje varstvo sabrina.zigante@oslivade.si
Žunič Negro Marija   drugi učitelj v 1. razredu, podaljšano bivanje 1. b marija.zunic-negro@oslivade.si

 

Ime in priimek Področje dela Telefonska številka Elektronski naslov
Anja Sever Šolska pedagoginja +386 (0)5 662 55 76 anja.sever@oslivade.si
Maja Murovec Knjižničarka   maja.murovec@oslivade.si

ZUNANJI STROKOVNI DELAVCI

V skladu z zakonodajo bodo iz drugih zavodov dopolnjevali delovno obveznost na naši šoli:

 

Ime in priimek Področje dela Dan Ura
Deana Lozar Šömen Specialna pedagoginja:
– individualna strokovna pomoč
– dodatna strokovna pomoč
torek
petek
od 8:20 do 11:55
od 8:20 do 12:45
Helena NOVAČIĆ Surdopedagoginja:
– dodatna strokovna pomoč
četrtek
petek
od 10:10 do 11:55
od 11:10 do 12:45
Ester Štefančič Specialna pedagoginja:
– dodatna strokovna pomoč
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
od 9:10 do 12:45
od 8:20 do 11:55
od 8:20 do 12:45
od 8:20 do 13:35
od 8:20 do 11.55
Kristina Ugrin Specialna pedagoginja:
– dodatna strokovna pomoč
ponedeljek
torek
četrtek
od 8:20 do 11:55
od 8:20 do 12:45
od 10:10 do 13:35
Ime in priimek delovno mesto telefonska številka
Maja Cetin ravnateljica +386 (0)5 662 55 62
Katja Bonaca pomočnica ravnateljice +386 (0)5 662 55 72
Ime in priimek delovno mesto telefonska številka
Jadranka Tominec računovodja +386 (0)5 662 55 69
Suzana Jakomin administratorka +386 (0)5 662 55 63
Dolores Čendak Vozila tajnica +386 (0)5 662 55 60

 

Ime in priimek delovno mesto telefonska številka
Igor Strle hišnik  
Mira Božič kuharica +386 (0)5 662 55 68
Sanita Kumalić kuharica, čistilka  
Valentina Drača kuh. pomočnica  
Simona Peras čistilka  
Skip to content