Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

SEZNAM ZAPOSLENIH

Ime in priimek Razrednik Predmet elektronski naslov
Avsenak Zobec Maša   Francoščina, Španščina masa.avsenak@oslivade.si
Bonaca Katja   Matematika katja.bonaca@oslivade.si
Božeglav Igor   Športna vzgoja igor.bozeglav@oslivade.si
Bratec Valentina   drugi učitelj v 1. razredu, podaljšano bivanje valentina.bratec@oslivade.si
Bubnič Karmen 7. b Italijanščina, Državljanska in domovinska kultura ter etika karmen.bubnic@oslivade.si
Burin Metka 1. b   metka.burin@oslivade.si
Butala Brigita   Angleščina, podaljšano bivanje brigita.butala@oslivade.si
Ceglar Maja   podaljšano bivanje maja.ceglar@oslivade.si
Demirovič Vesna 2. b   vesna.demirovic@oslivade.si
Dražič Sabina 3. b   sabina.drazic@oslivade.si
Franetič Janja 2. a   janja.franetic@oslivade.si
Gabrijel Dušan 9. b Zgodovina, Geografija, IP šah, IP turistična vzoga dusan.gabrijel@oslivade.si
Glavina Aljaž   likovna umetnost, IP likovno snovanje aljaz.glavina@oslivade.si
Glavina Mirjam 4. a podaljšano bivanje mirjam.glavina@oslivade.si
Grabar Biserka 4. b   biserka.grabar@oslivade.si
Ilišin Jelena   Naravoslovje, tehnika in tehnologija jelena.ilisin@oslivade.si
Ivančič Monika   podaljšano bivanje monika.ivancic@oslivade.si
Jaka Jerina   Glasbena umetnost, IP filmska vzgoja jaka.jerina@oslivade.si
Jug Staša   Športna vzgoja, Varstvo pred naravnimi nesrečami stasa.jug@oslivade.si
Krivičič Teodora   Zgodovina, Geografija teodora.krivicic@oslivade.si
Lacič Lidija 8. b Matematika, Tehnika in tehnologija lidija.lacic@oslivade.si
Lončar Ana   drugi učitelj v 1. razredu ana.loncar@oslivade.si
Murovec Maja   IP novinarstvo maja.murovec@oslivade.si
Nemec Barbara   podaljšano bivanje barbara.nemec@oslivade.si
Panger Viler Irena 5. b   irena.panger-viler@oslivade.si
Pavšič Mojca   Angleščina mojca.pavsic@oslivade.si
Peršolja Gardi   Italijanski jezik gardi.persolja@oslivade.si
Potočnik Marina   podaljšano bivanje marina.potocnik@oslivade.si
Praprotnik Anja 8. a Angleščina anja.praprotnik@oslivade.si
Prelec Janja 6. a Gospodinjstvo, IP sodobna priprava hrane, načini prehranjevanja janja.prelec@oslivade.si
Prinčič Nika 9. a Slovenščina nika.princic@oslivade.si
Prohinar Vanja   podaljšano bivanje vanja.prohinar@oslivade.si
Pušnik Suzana   Matematika, Fizika suzana.pusnik@oslivade.si
Rajčevič Mia   podaljšano bivanje mia.rajcevic@oslivade.si
Sever Anja     anja.sever@oslivade.si
Šajn Reščič Maja 1. a   maja.sajn-rescic@oslivade.si
Šimonovič Marija   Matematika, IP urejanje besedil, NIP tehnika marija.simonovic@oslivade.si
Šiško Ivica 3. a   ivica.sisko@oslivade.si
Škof Nataša 7. a Naravoslovje, Kemija, Biologija natasa.skof@oslivade.si
Škrbina Ana   Šport ana.skrbina@oslivade.si
Štucin Cergol Andreja   Glasbena umetnost andreja.stucin-cergol@oslivade.si
Turk Jasmina 6. b Slovenščina jasmina.turk@oslivade.si
Žigante Sabrina 5. a   sabrina.zigante@oslivade.si

 

Ime in priimek področje dela
Maja Murovec knjižničarka

ZUNANJI STROKOVNI DELAVCI

V skladu z zakonodajo bodo iz drugih zavodov dopolnjevali delovno obveznost na naši šoli:

Ime in priimek dan ura področje dela
Deana Lozar Šömen torek
petek
od 8:20 do 11:55
od 8:20 do 9:55
specialna pedagoginja:
– individualna strokovna pomoč
– dodatna strokovna pomoč
Ester Štefančič ponedeljek
torek
sreda
četrtek
od 8:20 do 9:55
od 10:10 do 12:45
od 8:20 do 12:45
od 8:20 do 9:05
specialna pedagoginja:
– individualna strokovna pomoč
– dodatna strokovna pomoč
Ime in priimek delovno mesto telefonska številka
Maja Cetin ravnateljica +386 (0)5 662 55 62
Katja Bonaca pomočnica ravnateljice +386 (0)5 662 55 72
Ime in priimek delovno mesto telefonska številka
Jadranka Tominec računovodja +386 (0)5 662 55 69
Suzana Jakomin administratorka +386 (0)5 662 55 63
Dolores Čendak Vozila tajnica +386 (0)5 662 55 60
Ime in priimek delovno mesto telefonska številka
Igor Strle hišnik  
Mira Božič kuharica +386 (0)5 662 55 68
Sanita Kumalić kuharica, čistilka  
Lejla Čehić kuh. pomočnica