Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

ODPOVED MALICE/KOSILA

Naročnik-plačnik je posamezen obrok za odsotnega učenca dolžan pravočasno odjaviti.

Posamezni obrok šolske prehrane odjavijo starši: po e-pošti: prehrana@oslivade.si ali po telefonu na številko: 05 662 55 63.

Posamezni dnevni obrok, ZAJTRK, je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi:

  • vsaj en delovni dan pred odsotnostjo učenca, in sicer do 8.00.

Posamezni dnevni obrok, MALICA, KOSILO oziroma POPOLDANSKA MALICA, je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi:

  • isti dan odsotnosti učenca pred začetkom pouka, in sicer do 8.00.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

V kolikor naročnik-plačnik posameznega obroka ne odjavi pravočasno ali ga sploh ne odjavi, plača polno ceno obroka. To velja tudi za učence, ki imajo subvencionirano prehrano. Odjava za nazaj ni možna.

Skip to content