Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

BRALNA ZNAČKA

Področje Razred Organizator
Bralna značka SLJ 1. – 5. razredničarke, knjižničarka
Bralna značka SLJ 6. – 9. učiteljice SLJ, knjižničarka
Prireditev za zlato bralno značko 1. – 9. Murovec, Sodnik
Bralna značka TJA 4. – 6. Butala
Bralna značka TJA 7. – 9. Praprotnik
Bralna značka španščina 7. – 9. Avsenak-Zobec
Bralna značka ITO 5. – 9. Bubnič
Skip to content