Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

ŠOLSKA PREHRANA

Za učence pripravljamo v naši kuhinji zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico (za našo šolo pripravljajo kosila na OŠ Vojke Šmuc):

 • zajtrk (namenjen vsem prijavljenim učencem v jutranjem varstvu);
 • dopoldanska malica (namenjena vsem učencem);
 • kosilo (namenjeno vsem učencem, obvezno za učence v podaljšanem bivanju; priporočamo učencem, ki imajo izbirne predmete 7. šolsko uro);
 • popoldanska malica (za učence v podaljšanem bivanju).

Pripravljamo tudi dietne malice po priporočilu zdravnika, zdravniško potrdilo je potrebno priložiti za tekoče leto. Prinašanje hrane v šolo ni zaželeno, pijačo (vodo) lahko prinesejo učenci v šolo v svoji steklenički.

Starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi, lahko odjavijo posamezni obrok šolske prehrane.
Posamezni obrok šolske prehrane odjavijo starši:

Posamezni dnevni obrok – ZAJTRK je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi:

 • vsaj en delovni dan pred odsotnostjo učenca, in sicer do 8.00 ure.

Posamezni dnevni obrok – MALICA , KOSILO in POPOLDANSKA MALICA je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi:

 • isti dan odsotnosti učenca pred začetkom pouka, in sicer do 8.00 ure.

Šola odjavi posamezni obrok šolske prehrane za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri:

 • športnih,
 • kulturnih in
 • drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole.

Učencu, ki je odjavil šolsko prehrano zaradi odsotnosti, bo ponovno zagotovljen posamezni obrok šolske prehrane, če starši še isti dan pred začetkom pouka do 8.00 ure obvestijo administratorko v računovodstvu o njegovi ponovni prisotnosti pri pouku.

Stroške prehrane lahko poravnate s posebnimi položnicami ali preko trajnika do predpisanega datuma.

Na šoli bo organizirana prehrana za vse učence od 1. do 9. razreda.

Z malico, malico OPB in kosilom bomo pričeli s 1. 9. 2023.

 

CENIK ŠOLSKE PREHRANE 2023 /2024

VRSTA OBROKA CENA
Zajtrk 0,81 €
Malica 1,10 €
Malica v OPB 0,96 €
Kosilo malo (1. do 5. razred) 3,20 €
Kosilo veliko (6. do 9. razred) 3,60 €

KOSILA organiziramo v sodelovanju z Osnovno šolo Vojke Šmuc, zato Vas naprošamo, da:

 • poravnate denarne obveznosti za tekoči mesec do datuma, napisanega na položnici;
 • vašo namero o odjavi kosil za daljše obdobje sporočite do prvega v mesecu;
 • za učence, ki imajo izbirne predmete in niso naročeni na kosilo, priporočamo, da se pravočasno občasno prijavijo na kosila (npr. le ob določenih dnevih).

Vse dodatne informacije v zvezi z odjavo in ponovno prijavo obrokov vam bomo posredovali na 1. roditeljskem sestanku. Pogodbo o prehrani boste prejeli po pošti.

Izpolnjeno pogodbo in obrazec bodo učenci oddali razredničarki v šoli do dogovorjenega datuma.

 

 

Ravnateljica                                                                                          Organizatorka šolske prehrane

Maja Cetin                                                                                             Janja Prelec

 

Izola, 1.9.2023

Skip to content