Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

UČBENIŠKI SKLAD

NOVO – UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE 2023/24

Seznami gradiv, ki jih bodo učenci potrebovali v šolskem letu 2023/24, se nahajajo na sledečih povezavah:

Vsi učenci OŠ Livade Izola so uporabniki učbeniškega sklada. Vsi učenci dobijo vse potrebne učbenike v šoli brezplačno. Stroške izposoje učbenikov krije MIZŠ.

Učenci 1., 2. in 3. razreda prejmejo brezplačno tudi delovne zvezke, zato jih ne kupujte sami.IZBOR UČBENIKOV, UČNIH GRADIV IN DELOVNIH ZVEZKOV 2023/24

Skupna seznama izbora za šolsko leto 2023/2024 se nahajata na sledečih povezavah:

 

UČBENIŠKI SKLAD – PRAVILA

Učbeniški sklad na šoli je oblikovan na osnovi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/20).
Učbeniški sklad je zakonska obveza vsake osnovne šole. V sklad so vključeni učbeniki, objavljeni v katalogu učbenikov.
– Učenke in učenci si tako lahko izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada.
– Izposodijo si lahko le komplet, ne pa posameznih učbenikov.
– Vsi učenci so uporabniki učbeniškega sklada. Le tisti, ki tega ne želijo, v šolo prinesejo odjavnico.
– Ob izteku šolskega leta učenci učbenike vrnejo. Če je učbenik poškodovan, izgubljen ali uničen, se zanj plača odškodnina v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/20). Učbenik se smatra za izgubljen, če ga učenec ne vrne do zadnjega dne pouka.
– V učbeniškem kompletu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv (razen v 1. razredu), zato jih starši kupijo sami.
– Ob koncu šolskega leta dobijo vsi učenci seznam učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto.
– Učenci učbenike v izposojo dobijo v prvem tednu novega šolskega leta.

Upravljavka učbeniškega sklada Maja Murovec


NAVODILA OB PREJEMU UČBENIKOV

Učenci prejmejo učbenike v uporabo za tekoče šolsko leto in jih vrnejo ob izteku pouka. V primeru, da so učbeniki poškodovani, izgubljeni ali uničeni, je zanje potrebno poravnati odškodnino v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/20).
Učenci učbenike ob prejemu pregledajo. Morebitne poškodbe v učbenikih pokažejo knjižničarki do konca septembra, ki že poškodovane dele učbenika označi. V primeru, da so poškodbe tako velike (manjkajoče strani ipd.), da učbenika ni mogoče uporabljati, bomo po presoji skrbnice učbeniškega sklada učbenik zamenjali.
Učenci se v učbenike na označen prostor podpišejo. Učbenike morajo zaviti, priporočamo zavijanje v odstranljive ovitke ali v prozorno samolepilno folijo tako, da se učbeniki ne poškodujejo. Če učbenike zavijemo v samolepilno folijo, nanje ne lepimo nalepk z učenčevim imenom, saj samolepilna folija postane del učbenika in jo na ta način poškodujemo. Preden učenci učbenike vrnejo, je potrebno učbenike, ki so oviti v odstranljive ovitke, odviti.

 

 

Skip to content