Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

INTERESNE DEJAVNOSTI

Dejavnosti  Razred Dan Ura Prostor Mentor
Znam več z Lili in Binetom 1 1. po dogovoru 7:30 – 8:15 knjižnica Šajn
Glasbene urice – OPZ 1. petek 12:00 – 12:50 učilnica 14 Štucin Cergol
Pravljični vrtiljak 1. torek 7:30 – 8:15 knjižnica Burin
Znam več z Lili in Binetom 2 2. po dogovoru 7:30 – 8:15 učilnica 28 Demirovič
Računam z Lili in Binetom 2 2. po dogovoru 7:30 – 8:15 učilnica 28 Vesna Demirovič
Naša mala knjižnica 2. po dogovoru po dogovoru učilnica 26 Prohinar
Znam več z Lili in Binetom 3 3. po dogovoru 7:30 – 8:15 učilnica 25 Dražič
Priprava na Cankarjevo tekmovanje – Mehurčki 2., 3. sreda 7:30 – 8:15 učilnica 27 Šiško
Male logične pošasti 2. – 5. četrtek, petek 7:30 – 8:15 po dogovoru Burin, Šimonovič
OPZ 2. – 5. sreda 12:50 – 15:15 (pevci razvrščeni v več skupin po 45 minut učilnica 14 Štucin Cergol
MPZ (mjuzikal Burja) 5. – 9. sreda
petek
13:45 – 14:30
12:50 – 14:30
Skupinske vaje po dogovoru
učilnica 14 Štucin Cergol
Vrstniška mediacija 6. – 9. po dogovoru po dogovoru učilnica 12 tim za mediacijo
Filmska značka 6. – 9. po dogovoru po dogovoru Art Kino Odeon Turk
Gimnastika – priprave na tekmovanja 1. – 9. po dogovoru po dogovoru ŠD Jug
Knjižničarski krožek 5. – 7. torek oz. po dogovoru 13:50 – 14:35 oz po dogovoru Knjižnica Murovec
Bralna značka SLJ 1. – 3.
4. – 5.
6. in 8.
7. in 9.
po dogovoru 7:30 – 8:15 oz po dogovoru matična učilnica razredniki,
Grabar,
Turk,
Krošelj

Interesne dejavnosti so brezplačne, plačljive so le nadstandardne dejavnosti (označene z **).