Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

INTERESNE DEJAVNOSTI

Dejavnosti  Razred Dan Ura Prostor Mentor
Znam več z Lili in Binetom 1 1. četrtek 7:30 – 8:15 knjižnica Maja Šajn Reščič
Glasbene urice – OPZ 1., 2.  četrtek 12:45 – 13:35 učilnica 14 Andreja Štucin Cergol
Pravljični vrtiljak 1. torek 7:30 – 8:15 knjižnica Metka Burin
Znam več z Lili in Binetom 2 2. četrtek 7:30 – 8:15 knjižnica Vesna Demirovič
Računam z Lili in Binetom 2 2. po dogovoru po dogovoru učilnica 28 Vesna Demirovič
Znam več z Lili in Binetom 3 3. po dogovoru 7:30 – 8:15 učilnica 25 Sabina Dražič
Male logične pošasti 2. – 5. četrtek 7:30 – 8:15 po dogovoru Metka Burin
Marija Šimonovič
OPZ – 2 skupini 3. – 5. sreda 12:50 – 15:15 učilnica 14 Andreja Štucin Cergol
MPZ 5. – 9. sreda 12:50 – 13:35 učilnica 14 Andreja Štucin Cergol
Šah 2. – 6. četrtek 7:30 – 8:15 učilnica 16 Ana Lončar
Vrstniška mediacija 6. – 9. po dogovoru po dogovoru učilnica 12 tim za mediacijo
Planinski krožek 1. -5. 1-krat mesečno po dogovoru   Ana Lončar
Filmski krožek 6. – 9.  po dogovoru po dogovoru Art kino Odeon Jasmina Turk
Gimnastika – priprava na tekomvanja 1. – 9. po dogovoru po dogovoru ŠD Staša Jug
Knjižničarski krožek 5. – 7. petek oz. po dogovoru 13:50 – 14:35 oz. po dogovoru knjižnica Maja Murovec
Bralna značka SLJ 1. – 3.
4. – 5.
6. in 8.
7. in 9.
po dogovoru 7:30 – 8:15
po dogovoru
po dogovoru
matična učilnica razredniki
Jasmina Turk
Nika Prinčič

 

Interesne dejavnosti so brezplačne, plačljive so le nadstandardne dejavnosti (označene z **).