Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

INTERESNE DEJAVNOSTI

Interesne dejavnosti za šolsko leto 2022/23:

Dejavnosti Razred Dan Ura Prostor Mentor
Znam več z Lili in Binetom 1 1. Po dogovoru 7:30 – 8:15 Knjižnica Šajn
Glasbene urice 1., 2. Petek 12:50 – 13:35 Učilnica 14 Kozjak
Pravljični vrtiljak 1. Torek 7:30 – 8:15 Knjižnica Burin
Znam več z Lili in Binetom 2 2. Po dogovoru 7:30 – 8:15 Učilnica 28 Demirovič
Računam z Lili in Binetom 2 2. Po dogovoru 7:30 – 8:15 Učilnica 28 Demirovič
Znam več z Lili in Binetom 3 3. Petek 7:30 – 8:15 Učilnica 26 Dražič
Priprava na Cankarjevo tekmovanje – Mehurčki 2., 3. Sreda 7:30 – 8:15 Učilnica 27 Šiško
Male logične pošasti 2. – 5. Sreda 7:30 – 8:15 Po dogovoru Burin,
Šimonovič
Planinski krožek 1. – 9. Enkrat na mesec po dogovoru Po dogovoru Po dogovoru Lončar
Šahovski krožek 1. – 2. Torek 7:30 Telovadnica / Računalniška učilnica Šiško
Šahovski krožek 3. – 6. Ponedeljek 7:30 Telovadnica / Računalniška učilnica Lončar
Ročne spretnosti 4., 5. Četrtek 13:30 – 15:15   Grabar
OPZ 2. – 5. Sreda

Četrtek

14:30 – 15:15
1x mesečno vaja s pianistom
12:45 – 13:35
Učilnica 14 Štucin Cergol
MPZ
(muzikal/državni Zborovski bum)
5. – 9. Sreda
Četrtek
12:45 – 15:15
*Učenci bodo razdeljeni v več skupin
13:45 – 14:30
*Skupne vaje po dogovoru za projekte
Učilnica 14 Štucin Cergol
Vrstniška mediacija 6. – 9. Po dogovoru Po dogovoru Po dogovoru Tim za mediacijo
Priprave na kolesarski izpit 5. Po dogovoru Po dogovoru Učilnica 16 Panger Viler
Filmska značka 6. – 9. Po dogovoru Po dogovoru Art Kino Odeon Knez
Knjižničarski krožek 5. – 7. Torek oz. po dogovoru 13:50 – 14:35 oz. po dogovoru Knjižnica Murovec
Bralni nahrbtnik 4. Po dogovoru Po dogovoru Knjižnica oz. kabinet 4. razreda Glavina,
Grabar
Priprave na tekmovanje iz znanja kemije 8. in 9. V dogovoru z učenci V dogovoru z učenci Učilnica naravoslovja Škof
Priprave na valeto 9.a in 9.b V dogovoru z učenci V dogovoru z učenci Učilnica naravoslovja Škof,
Bubnič
Bralna značka SLJ 1. – 3.
4., 5.
6. in 8.
7. in 9.
Po dogovoru 7:30 – 8:15
Po dogovoru
Po dogovoru
Matična učilnica Razredničarke 1. – 5. raz.
Grabar,
Turk,
Krošelj,
Šašek
Priprave na tekmovanje iz geografije 7. – 9. V dogovoru z učenci V dogovoru z učenci Učilnica 11 Krivičič
Priprave na tekmovanje iz zgodovine 8., 9. V dogovoru z učenci V dogovoru z učenci Učilnica 11 Krivičič
Štefanovo tekmovanje 8., 9. V dogovoru z učenci V dogovoru z učenci Učilnica 6 Krek
Logika 8., 9. V dogovoru z učenci V dogovoru z učenci Učilnica 6 Krek

Interesne dejavnosti so brezplačne, plačljive so le nadstandardne dejavnosti (označene z **).

 

Druge dejavnosti, ki se izvajajo skozi celo šolsko leto 2022/23:

Dejavnosti Razred Mentor
Šolska skupnost 1. – 9. Bonaca, Dražič
Otroški parlament 2. – 9. Šajn, Lacić
Bralna značka iz slovenščine 1. – 9. Razredničarke,
učiteljici SLJ, knjižničarka
Projekt Naša mala knjižnica 1. – 3. Razredničarke 1.-3., knjižničarka

 

Razširjen program Gibanje in zdravje za šolsko leto 2022/23:

Dejavnosti Razred Ura Mentor
Ustvarjalno sproščanje in meditacija 4., 5. in 6.
7., 8. in 9.
Na 14 dni izmenično;
četrtek, 6. šolska ura
Knez
Rad imam sebe in druge (program za duševno zdravje) Deklice 9. razredov Tedensko, predura (točen dan še ni znan) Peklaj
Karierna orientacija 8. Tedensko, predura (točen dan še ni znan) Peklaj
Šolski band 5. – 9. Torek, 12:50 – 14:25 Grujić
Livadba 1.a Torek, 13:40 – 14:25 Kocjančič
Livadba 1.b Torek, 14:25 – 15:10 Kocjančič
Livadba 2.a Ponedeljek, 13:30 – 14:15 Kocjančič
Livadba 2.b Ponedeljek, 14:15 – 15:00 Kocjančič
Livadba 3.a Petek, 13:30 – 14:15 Kocjančič
Livadba 3.b Petek, 14:15 – 15:00 Kocjančič
Livadba (gimnastika) 4. in 5. Sreda, 13:00 – 14:30 Kocjančič
Livadba (žoga žur) 4. Četrtek, 13:40 – 14:25 Kocjančič
Užitek v naravi 6. Petek, 12:50 – 14:35 Ilišin
Planinski krožek Vsi učenci Po dogovoru Lončar
Skip to content