Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

INTERESNE DEJAVNOSTI

Interesne dejavnosti za šolsko leto 2023/24:

Dejavnost Razred Dan Ura Prostor Mentor Kdaj?
Znam več z Lili in Binetom 1 1. po dogovoru po dogovoru knjižnica Šajn feb-maj
Glasbene urice – OPZ 1., 2. ponedeljek 12.50–13.35 uč. 14 Kozjak okt– maj
Znam več z Lili in Binetom 2 2. po dogovoru 7.30-8.15 uč. 28 Demirovič feb– maj
Računam z Lili in Binetom 2 2. po dogovoru 7.30-8.15 uč. 28 Demirovič feb– maj
Znam več z Lili in Binetom 3 3. po dogovoru 7.30–8.15 uč. 26 Dražič jan –maj
Pravljični vrtiljak 1. sreda 7.30–8.15 knjižnica Burin okt–mar
Male logične pošasti 2.–5.  

četrtek

7.30–8.15 po dogovoru  

Burin

 

dec–maj

OPZ 3.–5. sreda

 

četrtek

14.30–15.15

 

12.50–13. 30

uč. 14 Štucin Cergol sep–junij
MPZ 5.–9. sreda

 

četrtek

12.45–14.30

 

13.35–14.30

uč. 14 Štucin Cergol sep–junij
Valeta 9. po dogovoru po dogovoru uč. 7 in 11 Jug
Mijot
celo leto
Šolski band 4.–9. torek 12.50–14.30 uč. 14 Grujić celo leto
Šah 1. in 2. četrtek 7.30–8.15 telovadnica Šiško okt-apr
Šah 3.–6. petek 7.30–8.15 telovadnica/ računalniška učilnica Lončar okt-apr
Ročne spretnosti 4., 5. četrtek

petek

12.50–14.25 uč. št.24 Grabar  

celo leto

Vrstniška mediacija 1.–9. po dogovoru po dogovoru po dogovoru Lončar celo leto
Planinski krožek 1.–9. 1-krat mesečno po dogovoru po dogovoru Lončar celo leto
Filmska značka 7.–9. po dogovoru po dogovoru Art Kino Odeon Knez, Murovec celo leto
Knjižničarski krožek 5.–7. po dogovoru po dogovoru knjižnica Murovec okt. – maj.
Vesela šola 4.– 6. 
7 –9.
po dogovoru enkrat mesečno + priprave na tekmovanje
po dogovoru
knjižnica ali računalnica Murovec okt. – april.
Bralna značka SLJ 1.–9. po dogovoru po dogovoru matična učilnica Razredniki,  Kozlovič
Krošelj
okt–apr
Uspešen sem 5.–9. po dogovoru glede na dogovor kabinet NAR Žunič Negro Celo šolsko leto
Bralna značka ITJ 5.–9. po dogovoru po dogovoru / Peršolja

Bubnič

celo leto

okt–jun

Literarni natečaji 6.–9. po dogovoru po dogovoru po dogovoru Razredniki, učitelji SLJ, knjižničarka Celo leto
Ročna dela 6.–9. po dogovoru po dogovoru po dogovoru Bubnič  
Šolski časopis 1.–9. po dogovoru po dogovoru po dogovoru Lončar Celo leto
Priprave na teoretični del kolesarskega izpita 5. po dogovoru po dogovoru računalniška učilnica Panger Viler, Marko februar,

marec

Interesne dejavnosti so brezplačne, plačljive so le nadstandardne dejavnosti (označene z **).

 

Druge dejavnosti, ki se izvajajo skozi celo šolsko leto 2023/24:

Dejavnosti Razred Mentor
Šolska skupnost  1.–9. Bonaca, Dražič
Otroški parlament 2.–9. Lončar
Bralna značka iz slovenščine 1.–9. Razredničarke,
učiteljice SLJ,  knjižničarka
Projekt Naša mala knjižnica 1.-3. Razredničarke 1.-3., knjižničarka

 

Razširjen program Gibanje in zdravje za šolsko leto 2023/24:

Dejavnosti Razred Ura Mentor
Šolski band Od 5. do 9. r torek, 12.50 – 14.25 Grujić
Livadba 1.a torek, 13.30–14.15 Stubelj
Livadba 1.b torek, 14.20–15.05 Stubelj
Livadba 2.a petek, 13.30–14.15 Stubelj
Livadba 2.b četrtek, 12.45–13.30 Stubelj
Livadba 3.a ponedeljek, 12.45–13.30 Stubelj
Livadba 3.b ponedeljek, 13.30–14.15 Stubelj
Livadba – Plesni žur 4.,5., 6. razred petek, 12.45 – 13.30 Stubelj
Livadba  – Žoga žur 4. in 5. razred sreda, 13.30–14.15 Stubelj
Gimnastika 4., 5. razred sreda 13. 40 – 15.10 Škrbina, Jug
Planinski krožek vsi učenci Po dogovoru Lončar
Skip to content