Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

INTERESNE DEJAVNOSTI

Dejavnosti  Razred Dan Ura Prostor Mentor
Znam več z Lili in Binetom 1 1. četrtek 7:30 – 8:15 knjižnica Maja Šajn Reščič
Glasbene urice 1. petek 12:00 – 12:45 učilnica 14 Andreja Štucin Cergol
Znam več z Lili in Binetom 2 2. četrtek 7:30 – 8:15 učilnica 28 Vesna Demirovič
Računam z Lili in Binetom 2 2. po dogovoru po dogovoru učilnica 26 Janja Franetič
Znam več z Lili in Binetom 3 3. ponedeljek 7:30 – 8:15 učilnica 25 Sabina Dražič
Male logične pošasti 2. – 5. četrtek 7:30 – 8:15 po dogovoru Metka Burin
Marija Šimonovič
OPZ – 1. skupina 2. – 5. sreda 13:40 – 15:10 učilnica 14 Andreja Štucin Cergol
OPZ – 2. skupina 2. – 5. sreda 14:30 – 15:15 učilnica 14 Andreja Štucin Cergol
MPZ 5. – 6. sreda 12:50 – 13:35 učilnica 14 Andreja Štucin Cergol
MPZ 5. – 9. petek 12:50 – 13:35 učilnica 14 Andreja Štucin Cergol
Šah 2. – 6. sreda 7:30 – 8:15 učilnica 16 Dušan Gabrijel
Vrstniška mediacija 6. – 9. po dogovoru po dogovoru po dogovoru tim za mediacijo
Planinski krožek 1. -5. 1-krat mesečno po dogovoru   Ana Lončar
Oblikovalni krožek 4. – 5. sreda 15:30 – 16:30 učilnica 24 Biserka Grabar
Pravljični vrtiljak 1. torek 7:30 – 8:15 knjižnica Metka Burin
Dramsko literarni krožek 6. – 9. po dogovoru po dogovoru učilnica 7 Tina Rožac
Folklorni krožek 2. – 6. po dogovoru po dogovoru učilnica 12 Karmen Bubnič
Knjižničarski krožek 5. – 7. petek oz. po dogovoru 13:50 – 14:35 oz. po dogovoru knjižnica Maja Murovec
Dodatni šport
**nadstandardni program
1. razred torek in četrtek 14:30 – 15:15 telovadnica Staša Jug
Igor Božeglav

 

Interesne dejavnosti so brezplačne, plačljive so le nadstandardne dejavnosti (označene z **).