Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

NPZ

TERMINI IZVAJANJA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA:

Redni rok za preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda:

  • 4. 5. 2023 – slovenščina (6. , 9. razred)
  • 8. 5. 2023 – matematika (6. , 9. razred)
  • 10. 5. 2023 – angleščina (6. razred)
  • 10. 5. 2023 – fizika (9. razred)

Podrobnejša navodila o izvedbi NPZ boste učenci in starši dobili na razrednih urah in roditeljskih sestankih.

Državni izpitni center je objavil publikacijo Informacije za učence in starše.

Dodatne informacije in naloge iz preteklih šolskih let dobite na spletni stani Državnega izpitnega centra.

 

Rokovnik Nacionalnega preverjanja znanja (2022/23)

DATUM AKTIVNOST ZADOLŽENI, NADZORNI UČITELJI
4. 5. 2023 NZP/6 + 9 – Slovenščina Učitelji po seznamu
8. 5. 2023 NZP/6 + 9 – Matematika Učitelji po seznamu
10. 5. 2023 NZP/6 – Angleščina
NPZ/9 – Fizika
Učitelji po seznamu
12. 5. 2023 – 18. 5. 2023 Slovenščina: e-vrednotenje 9. razred Prijavljeni učitelji
17. 5. 2023 – 25. 5. 2023 Matematika: e-vrednotenje 9. razred Prijavljeni učitelji 
19. 5. 2023 – 24. 5. 2023 DKE, GUM, FIZ, TJA: e-vrednotenje 9. razred Prijavljeni učitelji 
16. 5. 2023 – 22. 5. 2023 Slovenščina: e-vrednotenje 6. razred Prijavljeni učitelji
18. 5. 2023 – 24. 5. 2023 Matematika: e-vrednotenje 6. razred Prijavljeni učitelji
24. 5. 2023 – 30. 5. 2023 Angleščina: e-vrednotenje 6. razred Prijavljeni učitelji 

31. 5. 2023 – 2. 6. 2023

 

31. 5. 2023 – 5. 6. 2023

Vpogled učencev 9.r in njihovih staršev v ovrednotene preizkuse in dosežke NPZ-ja na šoli.

 

Poizvedbe NPZ-ja na eRicu

Predmetni učitelji

 

Ravnatelj

6. 6. 2023 – 8. 6. 2023

 

6. 6. 2023 – 9. 6. 2023

Vpogled učencev 6.r in njihovih staršev v ovrednotene preizkuse in dosežke NPZ-ja na šoli.

 

Poizvedbe NPZ-ja na eRicu

Predmetni učitelji

 

Ravnatelj

15. 6. 2023 Razdelitev obvestil o dosežkih za 9. r.  Razredničarki
23. 6. 2023 Razdelitev obvestil o dosežkih za 6. r.  Razredničarki 

 

Skip to content