Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

NPZ

TERMINI IZVAJANJA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA:

Redni rok za preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda:

  • 7. 5. 2024 – slovenščina (6. , 9. razred)
  • 9. 5. 2024 – matematika (6. , 9. razred)
  • 13. 5. 2024 – angleščina (6. razred)
  • 13. 5. 2024 – likovna umetnost (9. razred)

Podrobnejša navodila o izvedbi NPZ boste učenci in starši dobili na razrednih urah in roditeljskih sestankih.

Državni izpitni center je objavil publikacijo Informacije za učence in starše.

Dodatne informacije in naloge iz preteklih šolskih let dobite na spletni stani Državnega izpitnega centra.

 

Rokovnik Nacionalnega preverjanja znanja (2023/24)

DATUM AKTIVNOST ZADOLŽENI, NADZORNI UČITELJI
7. 5. 2024 NZP/6 + 9 – Slovenščina Učitelji po seznamu
9. 5. 2024 NZP/6 + 9 – Matematika Učitelji po seznamu
13. 5. 2024 NZP/6 – Angleščina
NPZ/9 – LUM
Učitelji po seznamu
16. 5. 2024 – 22. 5. 2024 Slovenščina: e-vrednotenje 9. razred Prijavljeni učitelji
16. 5. 2024 – 22. 5. 2024 Matematika: e-vrednotenje 9. razred Prijavljeni učitelji 
23. 5. 2024 – 28. 5. 2024 ZGO, LUM, FIZ, TJA, TJN: e-vrednotenje 9. r. Prijavljeni učitelji 
21. 5. 2024 – 27. 5. 2024 Slovenščina: e-vrednotenje 6. razred Prijavljeni učitelji
17. 5. 2024 – 23. 5. 2024 Matematika: e-vrednotenje 6. razred Prijavljeni učitelji
27. 5. 2024 – 31. 5. 2024 Angleščina: e-vrednotenje 6. razred Prijavljeni učitelji 

3. 6. 2024 – 5. 6. 2024

 

3. 6. 2024 – 6. 6. 2024

Vpogled učencev 9.r in njihovih staršev v ovrednotene preizkuse in dosežke NPZ-ja na šoli.

 

Poizvedbe NPZ-ja na eRicu

Predmetni učitelji

 

Ravnatelj

7. 6. 2024 – 11. 6. 2024

 

7. 6. 2024 – 12. 6. 2024

Vpogled učencev 6.r in njihovih staršev v ovrednotene preizkuse in dosežke NPZ-ja na šoli.

 

Poizvedbe NPZ-ja na eRicu

Predmetni učitelji

 

Ravnatelj

14. 6. 2024 Razdelitev obvestil o dosežkih za 9. r.  Razredničarki
24. 6. 2024 Razdelitev obvestil o dosežkih za 6. r.  Razredničarki 

 

Skip to content