Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

NPZ

TERMINI IZVAJANJA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA:

Redni rok za preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda:

  • 4. 5. 2022 – slovenščina (6. , 9. razred)
  • 6. 5. 2022 – matematika (6. , 9. razred)
  • 10. 5. 2022 – angleščina (6. razred)
  • 10. 5. 2022 – angleščina (9. razred)

Podrobnejša navodila o izvedbi NPZ boste učenci in starši dobili na razrednih urah in roditeljskih sestankih.

Državni izpitni center je objavil publikacijo Informacije za učence in starše.

Dodatne informacije in naloge iz preteklih šolskih let dobite na spletni stani Državnega izpitnega centra 

 

Rokovnik Nacionalnega preverjanja znanja (2021/22)

DATUM AKTIVNOST ZADOLŽENI, NADZORNI UČITELJI
4. 5. 2022 NZP/6 + 9 – Slovenščina Učitelji po seznamu
6. 5. 2022 NZP/6 + 9 – Matematika Učitelji po seznamu
10. 5. 2022 NZP/6 + 9- Angleščina Učitelji po seznamu
12. 5. 2022 – 18. 5. 2022 Slovenščina e-vrednotenje 9. razred Prijavljeni učitelji
13. 5. 2022 – 19. 5. 2022 Matematika e-vrednotenje 9. razred Prijavljeni učitelji 
19. 5. 2022 – 24. 5. 2022 GEO, BIO, TJA, ŠPO: e-vrednotenje 9. razred Prijavljeni učitelji 
17. 5. 2022 – 23. 5. 2022 Slovenščina e-vrednotenje 6. razred Prijavljeni učitelji 
17. 5. 2022 – 23. 5. 2022 Matematika e-vrednotenje 6. razred Prijavljeni učitelji 
24. 5. 2022 – 30. 5. 2022 Angleščina e-vrednotenje 6. razred Prijavljeni učitelji 

31. 5. 2022 – 2. 6. 2022

 

31. 5. 2022 – 3. 6. 2022

Vpogled učencev 9.r in njihovih staršev v ovrednotene preizkuse in dosežke NPZ-ja na šoli.

Poizvedbe NPZ-ja na eRicu

Predmetni učitelji 

 

Ravnatelj

7. 6. 2022 – 9. 6. 2022

 

7. 6. 2022 – 10. 6. 2022

Vpogled učencev 6.r in njihovih staršev v ovrednotene preizkuse in dosežke NPZ-ja na šoli.

Poizvedbe NPZ-ja na eRicu

Predmetni učitelji 

Ravnatelj 

15. 6. 2022 Razdelitev obvestil o dosežkih za 9. r.  Razrednika 
24. 6. 2022 Razdelitev obvestil o dosežkih za 6. r.  Razredničarki