Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

NPZ

TERMINI IZVAJANJA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA:

Redni rok za preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda:

  • 4. 5. 2022 – slovenščina (6. , 9. razred)
  • 6. 5. 2022 – matematika (6. , 9. razred)
  • 10. 5. 2022 – angleščina (6. razred)
  • 10. 5. 2022 – angleščina (9. razred)

Podrobnejša navodila o izvedbi NPZ boste učenci in starši dobili na razrednih urah in roditeljskih sestankih.

Državni izpitni center je objavil publikacijo Informacije za učence in starše.

Dodatne informacije in naloge iz preteklih šolskih let dobite na spletni stani Državnega izpitnega centra 

 

Rokovnik Nacionalnega preverjanja znanja (2020/21)

DATUM AKTIVNOST ZADOLŽENI, NADZORNI UČITELJI
4. 5. 2021 NZP/6 + 9 – Slovenščina Učitelji po seznamu
6. 5. 2021 NZP/6 + 9 – Matematika Učitelji po seznamu
10. 5. 2021 NZP/6 – Angleščina
NPZ/9 – Zgodovina
Učitelji po seznamu
12. 5. 2021 – 18. 5. 2021 Slovenščina e-vrednotenje 9. razred Prijavljeni učitelji
13. 5. 2021 – 19. 5. 2021 Matematika e-vrednotenje 9. razred Prijavljeni učitelji 
20. 5. 2021 – 25. 5. 2021 Športna vzgoja, Zgodovina, Biologija, Angleščina, TJN e-vrednotenje 9. razred Prijavljeni učitelji 
18. 5. 2021 – 24. 5. 2021 Slovenščina e-vrednotenje 6. razred Prijavljeni učitelji 
18. 5. 2021 – 24. 5. 2021 Matematika e-vrednotenje 6. razred Prijavljeni učitelji 
25. 5. 2021 – 31. 5. 2021 Angleščina e-vrednotenje 6. razred Prijavljeni učitelji 
1. 6. 2021 – 3. 6. 2021

Seznanitev učencev 9. r. in staršev z dosežki pri NPZ-ju in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse (v obliki pdf)

Poizvedbe NPZ-ja na eRicu

Predmetni učitelji 

Ravnatelj

7. 6. 2021 – 9. 6. 2021

Seznanitev učencev 6. r. in staršev z dosežki pri NPZ-ju in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse (v obliki pdf)

Poizvedbe NPZ-ja na eRicu

Predmetni učitelji 

Ravnatelj 

15. 6. 2021 Razdelitev obvestil o dosežkih za 9. r.  Razrednika 
24. 6. 2021 Razdelitev obvestil o dosežkih za 6. r.  Razredničarki