Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

SVET STARŠEV

Svet staršev sestavlja 18 predstavnikov oddelkov. Predstavnike sveta izvolijo starši na roditeljskih sestankih oddelkov. Predstavniki staršev na seji sveta staršev izvolijo predsednika in njegovega namestnika.

Razred Predstavnik razreda
1.A Marjana Beroš
1.B Janez Glažar
2.A Tanja Vuk
2.B Blaž Lenarčič
3.A Samanta Maurič
3.B Mirna Veselinovič
4.A Urška Dolenc
4.B Jelena Dudine
5.A Tilen Gustinčič
5.B David Runco
6.A Tjaša Skok Gorup
6.B Alenka Bernat Cvetko
7.A Leo Zornada
7.B Klavdija Bizjak Muženič
8.A Nadja Večerina
8.B Aljoša Šuštaršič
9.A Barbara Dolenc
9.B Mojca Kotnik