Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

SVET STARŠEV

Razred Predstavnik razreda
1.A Katja Dodič
1.B Lucija Božič
2.A Aleksander Pinter
2.B Sara Pust
3.A Sanela Kadić
3.B Klemen Peternel
4.A Tina Andrejašič
4.B Tatjana Filiput
5.A Svjetlana Jurišič
5.B Mirna Veselinovič
6.A Nika Šukljan
6.B Janez Udovič
7.A Danijel Panger
7.B David Runco
8.A Anja Frančeškin
8.B Robert Smoje
9.A Leo Zornada
9.B Darko Filiput

Svet staršev sestavlja 18 predstavnikov oddelkov. Predstavnike sveta izvolijo starši na roditeljskih sestankih oddelkov. Predstavniki staršev na seji sveta staršev izvolijo predsednika in njegovega namestnika.