Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

SVET STARŠEV

Razred Predstavnik razreda
1.A Nika Pegan
1.B Tea Dežjot Peroša
2.A Marjana Beroš
2.B Galyna Postoiko
3.A Tina Andrejašič
3.B Tadeja Žunič
4.A Mitja Gerževič
4.B Mirna Veselinovič
5.A Ana Bole
5.B Jelena Dudine
6.A Tinkara Veznaver
6.B David Runco
7.A Leo Zornada
7.B Tjaša Skok Gorup
8.A Leo Zornada
8.B Semir Ademi
9.A Nadja Večerina
9.B Violeta Jurkovič

Svet staršev sestavlja 18 predstavnikov oddelkov. Predstavnike sveta izvolijo starši na roditeljskih sestankih oddelkov. Predstavniki staršev na seji sveta staršev izvolijo predsednika in njegovega namestnika.