Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

SVET STARŠEV

Razred Predstavnik razreda
1.A Andreja Opatić
1.B Lenart Jerabek
2.A Katja Dodič
2.B Lucija Božič
3.A Vesna Pinter Stojnič
3.B Tilen Deško
4.A Nevena Veselinovič
4.B Klemen Peternel
5.A Tina Andrejašič
5.B Tatjana Filiput
6.A Alenka Glogovšek
6.B Mirna Veselinovič
7.A Dunja Karo
7.B Mateja Tomažič
8.A Petra Kariš
8.B David Runco
9.A Anja Frančeškin
9.B Marino Mohorčič

Svet staršev sestavlja 18 predstavnikov oddelkov. Predstavnike sveta izvolijo starši na roditeljskih sestankih oddelkov. Predstavniki staršev na seji sveta staršev izvolijo predsednika in njegovega namestnika.

Skip to content