Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

IZBIRNI PREDMETI

Poleg obveznih predmetov osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja tudi pouk iz izbirnih predmetov.

Potekajo eno uro na teden, razen tuj jezik, ki poteka dve uri tedensko.
Nekatere predmete bomo izvajali v obliki fleksibilnega predmetnika.

Učenec lahko izbere dve uri izbirnih predmetov lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenci so razporejeni v skupine.
V isti skupini so pri nekaterih izbirnih predmetih lahko učenci različnih razredov.
V skupini je lahko največ 28 učencev.

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Video predstavitve izbirnih predmetov

Izbirni predmet Učitelj Na voljo v razredu
Španščina I, II Avsenak Zobec 7. – 9.
Francoščina Avsenak Zobec 7. – 9.
Šahovske kombinacije Gabrijel 8.
Retorika Avsenak Zobec 9
Likovno snovanje II, III Knez 8. – 9.
Turistična vzgoja Gabrijel 7.
Vezenje Prelec 7,  9
Ansambelska igra Jerina 7. – 9.
Rastline in človek Škof 8.
Gledališki klub Kocbek 7. – 8.
Sodobna priprava hrane Prelec 7.
Logika 1 Mijot 7. – 9.
Šahovske osnove Gabrijel 7.
Multimedija Mijot 8
Računalniška omrežja Mijot 9
Šport za sprostitev Božeglav, Jug 7.
Šport za zdravje Božeglav, Jug 8.
Izbrani šport: Nogomet, odbojka Božeglav, Jug 9.
Neobvezni izbirni predmet Učitelj Na voljo v razredu
FI 1, 2, 3 Avsenak Zobec 4. – 6.
Računalništvo Šimonovič 4. – 6.
Tehnika Mijot 4. – 5.
ŠPO Jug 5. – 6.
ŠPO Jug 4.
N1A Kocbek 1.