Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

IZBIRNI PREDMETI

Poleg obveznih predmetov osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja tudi pouk iz izbirnih predmetov.

  • Potekajo eno uro na teden, razen tuj jezik, ki poteka dve uri tedensko.
  • Nekatere predmete bomo izvajali v obliki fleksibilnega predmetnika.

Učenec lahko izbere dve uri izbirnih predmetov lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši.

  • Učenci so razporejeni v skupine.
  • V isti skupini so pri nekaterih izbirnih predmetih lahko učenci različnih razredov.
  • V skupini je lahko največ 28 učencev.
  • Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

 

Video predstavitve izbirnih predmetov

 

Izbirni predmet Učitelj Na voljo v razredu
Francoščina I, II, III Avsenak Zobec 7. – 9.
Španščina I, II, III Avsenak Zobec 7. – 9.
Šah I, II, III Gabrijel 7. – 9.
Likovno snovanje I, II, III Knez 7. – 9.
Vezenje I, II Prelec 7. – 9.
Šolsko novinarstvo Murovec 8. – 9.
Filozofija za otroke – Kritično mišljenje Murovec 7.
Okoljska vzgoja I Ilišin 7.
Turistična vzgoja Gabrijel 7.
Etnologija – Kulturna dediščina in načini življenja Ivančič 8.
Rastline in človek Škof 8.
Raziskovanje živih bitij v domači okolici Ilišin 9.
Retorika Avsenak Zobec 9.
Prehrana: Sodobna priprava hrane, Načini prehranjevanja Prelec 7. – 8., 9.
Filmska vzgoja: Kaj je film?, Filmski žanri Murovec 8. – 9.
Računalništvo: Urejanje besedil, Multimedija, Računalniška omrežja Mijot 7., 8., 9.
Šport: Šport za sprostitev, Šport za zdravje Božeglav, Jug 7., 8.
Izbrani šport: Nogomet, Odbojka Božeglav, Jug 9.

 

Neobvezni izbirni predmet Učitelj Na voljo v razredu
Francoščina Avsenak Zobec, Butala 4. – 6.
Tehnika 4, 5, 6 Mijot 4. – 6.
Računalništvo 4, Računalništvo 5, 6   Mijot 4., 5. – 6.
Šport 4, Šport 5, Šport 6 Jug, Škrbina, Božeglav 4., 5., 6.

 

Skip to content