Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

JUTRANJE VARSTVO / PODALJŠANO BIVANJE

Jutranje varstvo

  • Jutranje varstvo za učence 1. razreda 9-letke bo organizirano od 6.15 do 8.15 (začetek pouka). Stroške varstva financira MIZŠ.
  • Jutranje varstvo za ostale učence do 4. razreda bo organizirano, ker je zelo veliko prijavljenih učencev.
  • Prva skupina je organizirana od 6.15 do 8.15, druga pa od 7.15 do 8.15.
Učitelji Razred Učilnica
Šimonović, Krek, Burin, Gabrijel, Žigante 1. – 3. razred 22-23

Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje nudimo učencem od 1. do vključno 5. razreda. Prične se po 4. šolski uri (ob 11.55) in traja do 16.30 s fleksibilnim časom.

Učno delo učencev, razporejenih v skupine: od 11.55/12.45 do 14. 45.
Združevanje učencev zaradi odhoda domov: od 14.45 do 16.30 ure.

Ime in priimek učitelja Oddelki Razredi
Maja Ceglar 1. oddelek 1. a
Urška Perme 2. oddelek 1. b
Dijana Harčević 3. oddelek 2. a
Mirjam Glavina 4. oddelek 2. b
Monika Ivančič 5. oddelek 3. a
Marija Žunić Negro 6. oddelek 3. b
Suzana Pušnik 7. oddelek 4. a
Marija Šimonović 8. oddelek 4. b
Monika Ivančič 9. oddelek 5. r
Skip to content