Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

JUTRANJE VARSTVO / PODALJŠANO BIVANJE

Jutranje varstvo

  • Jutranje varstvo za učence 1. razreda 9-letke bo organizirano od 6.15 do 8.15 (začetek pouka). Stroške varstva financira MIZŠ.
  • Jutranje varstvo za ostale učence do 4. razreda bo organizirano, ker je zelo veliko prijavljenih učencev.
  • Prva skupina je organizirana od 6.15 do 8.15, druga pa od 7.15 do 8.15.
Ime in priimek učitelja Razred Učilnica
Monika Ivančič, Suzana Pušnik, Ivica Šiško, Marija Šimonovič, Biserka Grabar, Jelena Ilišin, Jaka Jerina, Barbara Nemec 1. – 3. razred 22-23

Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje nudimo učencem od 1. do vključno 5. razreda. Prične se po 4. šolski uri (ob 11.55) in traja do 16.30 s fleksibilnim časom.

Učno delo učencev, razporejenih v skupine: od 11.55/12.45 do 14. 45.
Združevanje učencev zaradi odhoda domov: od 14.45 do 16.30 ure.

Ime in priimek učitelja Oddelki Razredi Št. učencev št. učilnice
Maja Ceglar 1. oddelek 1. a 24 22
Valentina Bratec 2. oddelek 1. b 26 23
Vanja Prohinar 3. oddelek 2. a 24 26
Martina Potočnik 4. oddelek 2. b 23 28
Monika Ivančič 5. oddelek 3. a 23 27
Mia Rajčevič 6. oddelek 3. b 25 25
Barbara Nemec, Biserka Grabar, Mirjam Glavina 7. oddelek 4. b, 4. b 38 24
Brigita Butala 8. oddelek 5. a, 5. b 16 11