Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

PROGRAM IZVEN ŠOLE

plavanje-obj1
Plavalni tečaj (Žusterna)
Razred: 3. a (22) in 3. b (22)
Število učencev 44
Čas in kraj 3. a (oktober 2021 ali junij 2022)

3. b (oktober 2021 ali junij 2022)

Organizatorji: Razredničarki, pomočnica, Božeglav
Izvajalci: Učitelji športa, zunanji izvajalec
osilnica-obj1
Naravoslovni teden 
Razred: 4.a (28) in 4.b (27)
število učencev 55
Čas in kraj 31. 1. 2022 – 4. 2. 2022, CŠOD Fara
Organizatorji: OŠ Livade
Izvajalci: Razredničarki, zunanji mentorji

 

sola-v-naravi-obj1
Zimska šola v naravi – alpsko smučanje
Razred: 5. a (25) in 5. b (26)
število učencev 51
Čas in kraj 24. 1. 2022 – 28. 1. 2022 – Planica
Organizatorji: OŠ Livade
Izvajalci: Športni pedagog, smučarski vaditelji, razredničarki
tecaj-kolesarji-obj1
Izpit za kolesarje
Razred: 4. a in 4. b (teorija, 1. del) – v okviru pouka
5. a in 5. b (teorija, 2. del) – v okviru pouka
Priprava na izpit iz teorije, teoretični izpit
Priprava na praktični del in izvedba izpita
Število učencev 56 (4. r); 51 (5. r)
Čas in kraj Priprava na praktični del do februarja
Praktična vožnja od marca do maja
Praktični izpit do sredine maja
Organizatorji: OŠ Livade
Izvajalci: Božeglav

 

kampiranje-obj1
Tematski tabor za nadarjene
Razred: 4. – 5. razred
število učencev 30
Čas in kraj 1. 4. – 3. 4. 2022, ČŠOD Cerkno
Organizatorji: šolska svetovalna delavka, Grabar, pomočnica ravnateljice
Izvajalci: Zunanji mentorji, učitelji
astronomija-obj1
Projektni vikend za nadarjene
Razred: 6. – 9. razred
število udeležencev 30
Čas in kraj 15. 10. 2021 – 17. 10. 2021 CŠOD Kočevje
Organizatorji: šolska svetovalna delavka, pomočnica ravnateljice
Izvajalci: Mentorji iz CŠOD-ja, učitelji

 

3f591f489c972d6bf18e_edited
Zimska šola v naravi- alpsko smučanje
Razred: 6. a (28) in 6. b (27)
število učencev 55
Čas in kraj od 28. 2. 2022 do 4. 3. 2022 (5 dni), Planica
Organizatorji: OŠ Livade
Izvajalci: športni pedagog, smučarski vaditelji, razredničarki
f012459-festiveljubljanabyninakurnik1-photo-m
FI, SI, NPH, SPH, TVZ
Razred: 7. – 9. razred
število udeležencev 40
Čas in kraj sreda 22. 12. 2021 – Praznična Ljubljana
Organizatorji: OŠ Livade
Izvajalci: Maša Avsenak Zobec, Dušan Gabrijel, Janja Prelec, Ingrid Knez

 

vipavskikriz-foto-vipavski-križ_1
Ekskurzija v Novo Gorico (SI, FI, RET in nadarjeni)
Razred: 7. – 9. razred
število udeležencev 40
Čas in kraj Maj, junij – sobota
Organizatorji: Maša Avsenak Zobec
Izvajalci: Maša Avsenak Zobec v sodelovanju s turistično agencijo Palma

 

_5a01718e584fd
Hospitacije devetošolcev na Gimnaziji Piran
Razred: 9. razred
število udeležencev največ 15
Čas in kraj Torek, 14. 12., Gimnazija Piran
Organizatorji: Maša Avsenak Zobec
Izvajalci: Maša Avsenak Zobec in profesorji Gimnazije Piran