Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

PROGRAM IZVEN ŠOLE

plavanje-obj1
Plavalni tečaj
Razred: 3. a (28) in 3. b (27)
Število učencev 55
Čas in kraj marec, april
Organizatorji: Razredničarki, pomočnica, učitelji športa
Izvajalci: Učitelji športa, zunanji izvajalec
osilnica-obj1
Naravoslovni teden 
Razred: 4.a (27) in 4.b (26)
število učencev 53
Čas in kraj 19. 10. 2020 – 23. 10. 2020, CŠOD Fara
Organizatorji: Biserka Grabar, CŠOD Fara
Izvajalci: Razredničarki, zunanji mentorji
sola-v-naravi-obj1
Zimska šola v naravi – alpsko smučanje
Razred: 5. a (25) in 5. b (27)
število učencev 52
Čas in kraj 8. 2. 2021 – 12. 2. 2021 – Forni di Sopra
Organizatorji: OŠ Livade
Izvajalci: Športni pedagog, smučarski vaditelji, razredničarki
tecaj-kolesarji-obj1
Izpit za kolesarje
Razred: 4. a in 4. b (teorija, 1. del) – v okviru pouka
5. a in 5. b (teorija, 2. del) – v okviru pouka
6. a in 6. b (teorija, 2. del) – v okviru pouka
Priprava na izpit iz teorije, teoretični izpit
Priprava na praktični del in izvedba izpita
Število učencev 51 (4. r); 55 (5. r); 56 (6. r)
Čas in kraj 6. razred September oz. oktober.
4. in 5. razred:
Priprava na praktični del do februarja
Praktična vožnja od marca do maja
Praktični izpit do sredine maja
Organizatorji: OŠ Livade
Izvajalci: Božeglav
kampiranje-obj1
Tematski tabor za nadarjene
Razred: 4. – 5. razred
število učencev 30
Čas in kraj 12. – 14. marec 2021, ČŠOD Rak
Organizatorji: šolska svetovalna delavka, Grabar, pomočnica ravnateljice
Izvajalci: Zunanji mentorji, učitelji
astronomija-obj1
Projektni vikend za nadarjene
Razred: 6. – 9. razred
število udeležencev 30
Čas in kraj 9. 4. 2021 – 11.4 . 2021
Organizatorji: šolska svetovalna delavka, pomočnica ravnateljice
Izvajalci: Mentorji iz CŠOD-ja, učitelji
f012459-festiveljubljanabyninakurnik1-photo-m
FI, SI, NPH, SPH, TVZ
Razred: 7. – 9. razred
število udeležencev 40
Čas in kraj 23. 12. 2020 – Praznična Ljubljana
Organizatorji: OŠ Livade
Izvajalci: Maša Avsenak Zobec, Dušan Gabrijel, Janja Prelec