Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

PROGRAM IZVEN ŠOLE

plavanje-obj1
Plavalni tečaj (Žusterna)
Razred: 3. a (27) in 3. b (27)
Število učencev 54
Čas in kraj 3. a (17. 10. 2022 – 21. 10. 2022)

3. b (24. 10. 2022 – 28. 10. 2022)

Organizatorji: Razredničarki, pomočnica, Božeglav
Izvajalci: Učitelji športa, zunanji izvajalec
osilnica-obj1
Naravoslovni teden 
Razred: 4. a (22) in 4. b (22)
število učencev 44
Čas in kraj 17. 10.–21. 10. 2022, CŠOD Fara
Organizatorji: OŠ Livade
Izvajalci: Razredničarki, zunanji mentorji

 

tecaj-kolesarji-obj1
Izpit za kolesarje
Razred: 4. a in 4. b (teorija, 1. del) – v okviru pouka
5. a in 5. b (teorija, 2. del) – v okviru pouka
Priprava na izpit iz teorije, teoretični izpit
Priprava na praktični del in izvedba izpita
Število učencev 43 (4. r); 54 (5. r)
Čas in kraj Priprava na praktični del do februarja
Praktična vožnja od marca do maja
Praktični izpit do sredine maja
Organizatorji: OŠ Livade
Izvajalci: Božeglav, Marko

 

kampiranje-obj1
Tematski tabor za nadarjene
Razred: 4. – 6. razred
število učencev 30
Čas in kraj 14. 4.–16. 4. 2023, CŠOD Vojsko
Organizatorji: šolska svetovalna delavka, Grabar, pomočnica ravnateljice
Izvajalci: Zunanji mentorji, učitelji
astronomija-obj1
Letovanje
Razred: 1. – 5. razred
število udeležencev 60
Čas in kraj Termin: 26. 6.–30. 6. 2023 in 30. 6.–4. 7. 2023, Logarska dolina, kmetija Zgornji Zavratnik
Organizatorji: Grabar, pomočnica ravnateljice
Izvajalci: Učitelji, zunanji mentorji

 

osilnica-obj1
Planinski tabor
Razred: 1. in 2. razred
število učencev približno 20 – 30
Čas in kraj od 2. 6. 2023 do 4. 6. 2023, Pliskavica
Organizatorji: Lončar
Izvajalci: Lončar v sodelovanju s PD Izola
osilnica-obj1
Planinski tabor
Razred: 3. in 9. razred
število učencev približno 20 – 30
Čas in kraj od 23. 7. 2023 do 30. 7. 2023, bo znan naknadno
Organizatorji: Lončar
Izvajalci: Lončar v sodelovanju s PD Izola
kampiranje-obj1
Tabor za nadarjene učence
Razred: 7. – 9. razred
število učencev 30
Čas in kraj 21. 10.–23. 10. 2023, CŠOD Vojsko
Organizatorji: šolska svetovalna delavka, Grabar, pomočnica ravnateljice
Izvajalci: Zunanji mentorji, učitelji
minimundus
Ekskurzija v minimundus s celovcem in opičjo goro
SI, FI, RET in nadarjeni
Razred: 7. – 9. razred
število udeležencev 45
Čas in kraj sobota (maj 2023)
Organizatorji: Maša Avsenak Zobec
Izvajalci: Maša Avsenak Zobec v sodelovanju s turistično agencijo

 

vipavskikriz-foto-vipavski-križ_1
Tematski teden
Razred: 8. a (28) in 8. b (28)
število udeležencev 56
Čas in kraj 5. 10.–7. 10. 2022, CŠOD Vojsko
Organizatorji: OŠ Livade
Izvajalci: razredničarki, zunanji mentorji

 

_5a01718e584fd
Hospitacije devetošolcev na Gimnaziji Piran
Razred: 9. razred
število udeležencev največ 15
Čas in kraj 6. 12. 2022, Gimnazija Piran
Organizatorji: Maša Avsenak Zobec
Izvajalci: Maša Avsenak Zobec

 

f012459-festiveljubljanabyninakurnik1-photo-m
FI, SI, RET, NPH, SPH, TVZ, LS
Razred: 7. – 9. razred
število udeležencev 40
Čas in kraj sreda, 21. 12. 2022, praznična Ljubljana
Organizatorji: OŠ Livade Izola
Izvajalci: Maša Avsenak Zobec, Dušan Gabrijel, Janja Prelec, Ingrid Knez

 

Skip to content