Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

ŠOLSKI SKLAD

Na podlagi 135. clena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07, 36/08 – UPB5) je Upravni odbor šolskega sklada na 1. redni seji, dne 16. 10. 2012, sprejel pravila delovanja šolskega sklada. Le-ta pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov. Sredstva se uporabijo za zviševanje standarda pouka in nakup nadstandardne opreme.

Namen sklada je zagotavljanje enakosti med vsemi udeleženci učno- vzgojnega procesa z dobrodelnostjo, s skupnim delom, s skupnim prispevkom, zato želimo pomagati socialno šibkim učencem, dokupiti nadstandardno opremo za šolo, pomagati nadarjenim učencem po posameznih področjih, sofinancirati dejavnosti obveznega in razširjenega programa šole, če se ne financira v celoti iz javnih sredstev (ekskurzije, tabori, šole v naravi, udeležbe na tekmovanjih, kulturne prireditve, tečaji…) in jih zagotoviti čim večjemu številu učencev ter zvišati standard pouka in dejavnosti.

Kaj smo že financirali
Iz sredstev Šolskega sklada smo v šolskem letu 2017/18 financirali ali sofinancirali:

 • prevoze na šolska in druga tekmovanja
 • prijavnine na tekmovanja
 • preventivne delavnice o varni rabi interneta
 • šolo v naravi dvema učencema
 • dodatne knjige za angleški jezik
 • delno plačilo tabora za nadarjene učence od 6. – 9. razreda
 • delno plačilo tabora za nadarjene učence od 4. – 5. razreda
 • material za izdelke novoletnega bazarja
 • darilne bone za 8 učencev v akciji “Šolske torbe za vse”
 • pridobili donatorje za nakup in opremo 15 šolskih torbic in 7 kompletov delovnih zvezkov v akciji “Šolske torbice za vse”
 • darilna bona za učenca, ki mu je pogorel dom
 • pridobili donatorje za plačilo torte skupini muzikala Čaroskrivnost

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev (prostovoljni – po položnici), prispevkov občanov, donacij, zapuščin, drugih virov kot so npr. zbiralne akcije, prostovoljni prispevki na bazarjih, tržnicah, prireditvah…

Kako nam lahko pomagate

 • s prostovoljnimi prispevki na TRR šolskega sklada 0124 0603 0653 893, sklic 29100
 • s priloženo položnico, predlagamo 15 €, končno višino Vašega prispevka pa prepuščamo Vam in Vašim zmožnostim
 • postanite anonimni BOTER učenca/ke (informacije za “botrstvo” dobite pri šolski svetovalni službi)
 • udeležite se bazarja ali druge prireditve in prispevajte v šolski sklad
 • sodelujte v zbiralnih in drugih akcijah in pomagajte pri zbiranju sredstev
 • seznanite tudi druge znance z dejavnostjo in namenom šolskega sklada
 • pridobite donatorja za naš sklad
 • kot podjetje ali samostojni obrtnik lahko donacijo
 • šolskemu skladu uveljavite kot davčno olajšavo
 • posredujte svoje znanje uèencem preko delavnic, predavanj ali drugih načinov prenašanja znanja
 • uredite donatorski nastop posameznika ali skupine

Zahvaljujemo se vsem staršem in donatorjem, ki ste do sedaj prispevali ali pomagali prispevati sredstva v Šolski sklad.

“S skupnim delom in prispevkom lahko marsikaj dosežemo.”

Skip to content