Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

KNJIŽNICA

Šolska knjižnica se s specifično zbirko knjižničnega gradiva in raznovrstnimi oblikami dela aktivno vključuje v vzgojno-izobraževalni proces. Uporabniki šolske knjižnice so tako učenci kot strokovni delavci, ki knjižnico oblikujejo kot klubski prostor in informacijsko središče obenem. 

Knjižnična zbirka je osnovana predvsem za potrebe pouka in upošteva predmetnik osnovne šole, različne razvojne stopnje otrok in priporočila bibliotekarske stroke. Gradivo v prostem pristopu, namenjeno učencem, je prostorsko razvrščeno na tri stopnje: C, P in M, ki se navezujejo tudi na triletna obdobja devetletne osnovne šole in vsebujejo strokovna in leposlovna gradiva. Posebej je oblikovana zbirka referenčnega gradiva, ki ga učenci uporabljajo v knjižnici pri medpredmetno načrtovanih učnih urah, pridobivanju knjižnično-informativnih znanj in pripravah na pouk. Zbirko zaokrožuje didaktično gradivo, locirano v kabinetih in učilnicah različnih strokovnih predmetnih področij, ki ga učitelji uporabljajo pri poučevanju.

Izposoja domačega branja bo potekala v dogovoru z učiteljico slovenskega jezika, ki jih bo obvestila kdaj vrnejo ali prevzamejo knjige.

Urnik izposoje

Ponedeljek 12:45 – 14:45 in med rekreativnim odmorom
Torek 12:45 – 14:45 in med rekreativnim odmorom
Sreda 12:45 – 14:45 in med rekreativnim odmorom
Četrtek 13:40 – 14:45 in med rekreativnim odmorom
Petek 12:00 – 14:00 in med rekreativnim odmorom

Kontakt: knjiznica@oslivade.si 

 

Skip to content