Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

NPZ

TERMINI IZVAJANJA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA:

Redni rok za preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda:

  • 4. 5. 2021 – slovenščina (6. , 9. razred)
  • 6. 5. 2021 – matematika (6. , 9. razred)
  • 10. 5. 2021 – angleščina (6. razred)
  • 10. 5. 2021 – zgodovina (9. razred)

Podrobnejša navodila o izvedbi NPZ boste učenci in starši dobili na razrednih urah in roditeljskih sestankih.

Državni izpitni center je objavil publikacijo Informacije za učence in starše.

Dodatne informacije in naloge iz preteklih šolskih let dobite na spletni stani Državnega izpitnega centra