Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

VPIS V SREDNJE ŠOLE

Ob razglasitvi epidemije korona virusa v državi in posledično sprejetja Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih z dne 15. 3. 2020 je bil rok za prijavo za vpis kandidatov v srednje šole in dijaške domove v naslednjem šolskem letu, ki je bil s prvotnim rokovnikom določen za 2. april 2020, prestavljen.

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so pripravili nov rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij za šolsko leto 2020/2021.

Nov rok za prijavo v srednje šole in dijaške domove je 11. maj 2020.

Na povezavi najdete tudi vlogo za vpis in subvencijo za dijaški dom.

Srednje šole bodo izvajale preizkuse nadarjenosti v tednu od 1. do 6. junija 2020. O natančnih razporeditvah boste kandidati obveščeni s strani srednjih šol. O uspehu na preizkusih vas bodo šole obvestile najpozneje do 10. junija 2020.

Rok za prenos prijave za vpis v srednjo šolo je do 16. junija 2020 do 14. ure.

Da bi se v čim večji meri izognili fizičnim obiskom srednjih šol, na ministrstvu kandidatom svetujejo, da v primeru, če se boste odločili za prenos prijave, to storite tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer boste imeli prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca, ki ureja vpis, posredujete skenirano / fotografirano izjavo, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosite, da v vašem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo. Da ne bi po nepotrebnem preveč obremenjevali svetovalnih delavcev srednjih šol, prosijo še, da kandidati dobro premislite, kam bi želeli prenesti prijavnico, zato da ne bi prihajalo do večkratnih prenosov prijav enega kandidata.

Kandidati za vpis v srednje šole oziroma dijaške domove boste v primeru, da bi se prijavili v izobraževalni program, kjer bo predvidena omejitev vpisa, o tem obveščeni 26. junija 2020 popoldan, ko bo na spletnih straneh ministrstva objavljen seznam srednjih šol, ki bodo vpis omejile.

Od 30. junija 2020 do 6. julija 2020 bodo potekali vpisi v srednje šole in dijaške domove. O točnem terminu boste obveščeni s strani srednjih šol oz. dijaških domov.

Če bo potrebna prijava v drugi krog izbirnega postopka, boste prijavnico za drugi krog  oddali na šoli, kjer ste oddali že prvo prijavnico, in sicer do 9. julija do 13. ure. Vse podrobnosti o tem, tudi prijavnico za drugi krog, boste dobili na srednji šoli, prijavnica za drugi krog bo objavljena tudi na spletni strani ministrstva.

Kandidati boste z rezultati drugega kroga izbirnega postopka seznanjeni do 14. julija 2020.

Pomembni datumi

Kdaj? Kaj.
20. 1. 2020 Objava razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove
14. in 15. 2. 2020 Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
januar/februar Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ; posredovanje navodil in svetovanje
do 4. 3. 2020 Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za učence, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (športna) in Ekonomska gimnazija (športna) (Uredijo učenci sami!)
med 11. in 21. 3. 2020 Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (športna) in Ekonomska gimnazija (športna).(srednje šole do 27. 3. 2019 posredujejo potrdila o opravljenih preizkusih oziroma izpolnjevanju posebnih pogojev.)
do 2. 4. 2020 Prijavljanje za vpis v 1. letnik srednjih šol za šolsko leto 2019/20. (V šoli izpolnijo prijave, ki jih nato svetovalna služba pošlje na šole)
8. 4. 2020 Objava številčnega stanja prijav za vpis (spletna stran MIZŠ)
do 23. 4. 2020 Morebitni prenosi prijav za vpis v srednjo šolo (Uredijo učenci sami)
do 22. 5. 2020 Javna objava omejitve vpisa (spletna stran MIZŠ). Srednje šole do 29. 5. 2019 obvestijo prijavljene kandidate o omejitvah vpisa
med 16. in 19. 6. 2020 (po razporedu srednjih šol) Srednje šole brez omejitve: VPIS
Srednje šole z omejitvijo vpisa: izvedba 1. kroga izbirnega postopka
do 19. 6. 2020 Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka
– vpis kandidatov, ki so bili uspešni
– seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu
do 24. 6. 2020 Prijava za 2. krog izbirnega postopka
29. 6. 2020 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
do 1. 7. 2020 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
3. 7. 2020 Objava prostih mest za vpis v srednje šole (spletna stran MIZŠ)
do 31. 8. 2020 Prijava in vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

Koristne povezave

Vir
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Mojaizbira.si 
Pregled stanja prijav