Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

ŠAH-1, ŠAH-2, ŠAH-3

ŠAH-1, ŠAH-2, ŠAH-3
Število ur tedensko: 1
Izbira: Triletni predmet 7., 8. in 9. razred
Nosilec: Dušan Gabrijel

Izbirni predmet šah se bo izvajal v triletnem obdobju, lahko pa tudi v krajšem obdobju. V prvem letu, (ŠAH-1) se bodo izvajale zgolj šahovske osnove (7. r.), v naslednjem letu šahovsko kombiniranje (8. r) in v zadnjem letu še šahovske strategije (9. r.). Učenci iz 7. razredov bodo obiskovali šahovske osnove, učenci iz 8. razredov, šahovsko kombiniranje in učenci iz 9. razredov šahovske strategije. Vsakemu novemu učencu, ki ni obiskoval šahovskih osnov (iz 8. ali 9. razreda) se v začetku šolskega leta omogoči, da osvoji temeljna znanja šahovskih osnov.

Šah je strateška in najbolj razširjena miselna igra na svetu. Predstavlja področje kulture in dediščine človeške civilizacije z bogato tradicijo. Za učence je pomemben na kulturnem in vzgojnem področju. Raziskave in pedagoška praksa potrjujejo pozitivne rezultate šahovske igre na otrokov razvoj še posebej v osnovnošolskem obdobju. To je tudi razlog, da je šah prisoten na več kot 200 osnovnih šolah po Sloveniji.

Nekaj prednosti šahovske igre:

  • ŠAH KREPI SPOMIN, IZBOLJŠUJE KONCENTRACIJO, RAZVIJA LOGIČNO MIŠLJENJE!
  • ŠAH VZPODBUJA IN RAZVIJA ODGOVORNOST – ŠAHIST JE ODVISEN SAMO OD SEBE – JE ODGOVOREN.
  • ŠAH VZPODBUJA KULTURNO VEDENJE, STISK ROKE…

V programu ŠAH-1 se bomo v 35 urah seznanili s šahovsko kulturo, pravili šahovske igre, notacijo, primeri napada in obramb ter matiranja. Iskali bomo najboljše poteze. Pomagali si bomo z računalniškimi programi. Skupaj in posamezno bomo reševali manj ali bolj zapletene šahovske situacije. Veliko bomo seveda tudi igrali in se (po želji) udeleževali tekmovanj. Ocena ne bo toliko odvisna od rezultatske uspešnosti, saj je prvo leto namenjeno predvsem osnovnemu znanju, kot seveda poznavanju pravil, kulture ipd.

Skip to content