Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

ŠPANŠČINA I, II, III

Španščina I in III
Število ur tedensko: 2
Izbira: Triletni predmet 7., 8. in 9. razred
Nosilec: Maša Avsenak Zobec

Z učenjem enega romanskega jezika (italijanščina) se hitreje in lažje naučimo drugega romanskega jezika (španščina).

Ta melodični jezik je po številu govorcev na drugem mestu v svetu. Z znanjem španskega jezika se nam odprejo vrata v nov, zanimiv svet. Ta možnost je pred vami.

TEMELJNI CILJ: Vzbuditi zanimanje za drugo in drugačno ter povezati slovensko in špansko govorečo kulturo v vseh razsežnostih. Učenje poteka preko vsakdanjih situacij.

¡Hasta muy pronto!

Skip to content