Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

VERSTVA IN ETIKA I, II, III

VERSTVA IN ETIKA I, II, III
Število ur tedensko: 1
Izbira: Triletni predmet 7., 8. in 9. razred
Nosilec: Karmen Bubnič

Predmet učencem omogoča, da razširijo znanje, ki ga o verstvih in etiki pridobijo pri obveznih skupnih predmetih. Možno ga je obiskovati eno, dve ali tri leta. Vsako leto se obravnavajo različni tematski sklopi, ki pa so še dodatno razdeljeni na obvezne, obvezno izbirne in neobvezne teme.

  • I. (7. r.) Obravnavajo se temeljni pojmi o nastanku religij in svet velikih (svetovnih) religij.
  • II. (8. r.) Religije se obravnavajo poglobljeno s spoznavanjem njihovega obredja, simbolizma in odnosa do drugih skupnosti.
  • III. (9. r.)Temeljna in težiščna kategorija je oseba, njena odgovorna dejavnost v svetu in skupnostih. Religioški del je usmerjen na obravnavanje krščanstva, njegovih virov in smeri s poudarkom na katoliški veri in njenem delovanju v slovenskem prostoru.

Splošni cilj predmeta je pridobivanje objektivnega znanja in razgledanosti na področju, ki ga predmet obravnava in s tem oblikovanje odgovorne samozavestne osebnosti, ki je pripravljena sprejemati drugačnost in biti strpna in tolerantna do drugačnosti.