Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

RETORIKA

Retorika
Število ur tedensko: 1
Izbira: Enoletni predmet za 9. razred
Nosilec: Maša Avsenak Zobec

Opredelitev predmeta:
Želiš nastopati sproščeno in prepričljivo? Želiš narediti dober vtis in dokazati, da si lahko samozavesten? Potem je retorika prava izbira zate! V življenju so tudi trenutki, ko nam je nerodno, ko ne vemo, kako nekaj povedati, prepričati …
Dobro je zato vedeti, da se veščin govorništva lahko naučimo.

Retorika ali govorništvo je veda, ki se ukvarja s pravilnim govorjenjem, »obračanjem« besed, kakovostnim nastopom …

Cilji:
– znebili se bomo treme
– naučili se bomo pripraviti dober, prepričljiv, sproščen nastop
– spoznali bomo neverbalno komunikacijo (mimika, geste, oblačilo, urejenost …)
– predstavili bomo vsak svoje ideje, stališča in se o njih sproščeno pogovarjali
– spoznali bomo tudi delček sebe, drugega …
– obiščemo TV Koper in Radio Koper

Učenci spoznavajo veščino retorike z medsebojnim sodelovanjem, nastopanjem, preko igre in ogledov nekaterih oddaj, odsekov filmov …
Pri pouku retorike se veliko pogovarjamo in poslušamo drug drugega.

Skip to content