Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

RETORIKA

Retorika
Število ur tedensko: 1
Izbira: Enoletni predmet za 9. razred
Nosilec: Maša Avsenak Zobec

Opredelitev predmeta:

Želiš nastopati sproščeno in prepričljivo? Želiš narediti dober vtis in dokazati, da si lahko samozavesten? Potem je retorika prava izbira zate!

V življenju so tudi trenutki, ko nam je nerodno, ko ne vemo, kako nekaj povedati, prepričati …

Dobro je zato vedeti, da se veščin govorništva lahko naučimo.
Retorika ali govorništvo je veda, ki se ukvarja s pravilnim govorjenjem, »obračanjem« besed, kakovostnim nastopom …

Cilji:

  • znebili se bomo treme
  • naučili se bomo pripraviti dober, prepričljiv, sproščen nastop
  • spoznali bomo neverbalno komunikacijo (mimika, geste, oblačilo, urejenost …)
  • predstavili bomo vsak svoje ideje, stališča in se o njih sproščeno pogovarjali
  • spoznali bomo tudi delček sebe, drugega …
  • obiščemo TV Koper in Radio Koper

Učenci spoznavajo veščino retorike z medsebojnim sodelovanjem, nastopanjem, preko igre in ogledov nekaterih oddaj, odsekov filmov …

Pri pouku retorike se veliko pogovarjamo in poslušamo drug drugega.