Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

LIKOVNO SNOVANJE I, II, III

LIKOVNO SNOVANJE I, II, III
Število ur tedensko: 1
Izbira: Enoletni predmet za 7., 8. in 9. razred
Nosilec: Ingrid Knez

Cilji:

  • razvijanje ustvarjalnosti, likovnega mišljenja, vizualnega spomina, domišljije, motoričnih spretnosti, emocionalne občutljivosti;
  • usmerjanje v likovno raziskovanje sveta in poglabljanje posluha in čuta za lepo;
  • osvajanje znanja likovne teorije, reševanja likovnih problemov;
  • praktično likovno izražanje in delo na področju risanja, slikanja, kiparstva in grafike;
  • razumevanje sodobne vizualne komunikacije in umetnosti;
  • priprava učencev na delovanje v kulturnem okolju (natečaji, razstave).

Delo bo potekalo v učilnici in delno na terenu (obiski galerij, sodelovanje na likovnih prireditvah in akcijah).
Izbirni predmet toplo priporočam učencem ki nameravajo svoj študij nadaljevati v smeri likovnega izražanja, vizualnih komunikacij, humanistike.

Skip to content