Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

TURISTIČNA VZGOJA

 

Turistična vzgoja
Število ur tedensko: 1
Izbira: Enoletni predmet za 7. razred
Nosilec: Dušan Gabrijel

Temeljni namen predmeta je vzgoja učencev za pozitivni odnos do turizma in turistov. Turistična vzgoja je namenjena učencem, ki jih zanima turizem v širšem pomenu besede, kot seveda še posebej učencem, ki mogoče vidijo svojo nadaljnjo pot v smeri turistične dejavnosti.

Pouk bo potekal polovico časa v računalniški učilnici (teoretični del), praktični del pa na terenu. Namen imamo raziskati in spoznati čim več najrazličnejših ustanov, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo. Učenci si ogledajo Izolo, Piran, Portorož, prednovoletno Ljubljano, nekatere hotele na obali ali kje drugje po Sloveniji, Srednjo šolo v Izoli, turistično informacijske centre, po možnosti kakšno turistično kmetijo, muzeje, sedeže turističnih društev, ipd. V načrtu imamo tudi sejme in razstave, itn.

Učenci skozi igro vlog spoznavajo načine komuniciranja v turizmu, poklice v turizmu, področje kulinarike kot enega od potencialov domače regije kot tudi najbolj perečo okoljsko problematiko tako v ožjem kot v širšem prostoru.
Poseben poudarek bo na spoznavanju in vrednotenju zlasti naravne in kulturne dediščine v domačem okolju kot tudi v Sloveniji.

Poleg tega bodo lahko v okviru predmeta tudi preizkusili svoje sposobnosti turističnega vodenja po domačem kraju oziroma njegovi okolici. Ob tem se bodo usposabljali za komuniciranje in javno nastopanje. Celotno šolsko leto bo poudarek na domači regiji. Ob koncu šolskega leta je predvidena ekskurzija v izbran turističen kraj, kjer učenci preizkusijo pridobljeno znanje.

Skip to content