Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

VEZENJE I, II

VEZENJE I, II
Število ur tedensko: 1
Izbira: Triletni predmet za 7., 8. in 9. razred
Nosilec: Janja PRELEC

Vezenje je izbirni predmet, pri katerem se prepletata razvijanje ročnih spretnosti in skrb za ohranjanje kulturne dediščine. Sestavljajo ga trije predmeti, ki se nadgrajujejo. Učenec se lahko vključi v prvi predmet v 7., 8. ali 9. razredu. V drugi predmet , ki je nadaljevanje prvega, se lahko vključijo učenci, ki so že obiskovali prejšnje leto prvi predmet in učenci, ki že imajo osnovno znanje iz vezenja, čeprav niso obiskovali prvega predmeta.

Letos se lahko učenci vključijo v 2 izbirna predmeta:
1. Predmet: Osnovni vbodi in tehnike vezenja (7., 8., 9. razred)
2. Predmet: Slikarski, marjetični in gobelinski vbod (8., 9. razred)


1. Predmet: Osnovni vbodi in tehnike vezenja (7., 8., 9. razred)

Spoznali bomo vrste vezenin, motive, vzorce ter različne materiale, ki jih uporabljamo pri vezenju. Izvedeli bomo, kaj vse je lahko vezenina in različne tehnike vezenja na Slovenskem (vezenje nekoč in danes). Naučili se bomo različne vbode: stebelni, širok stebelni, prednji, ploščati, enostavni zančni in križni vbod (glede na spretnost učencev in učenk mogoče še katerega) ter naredili več različnih izdelkov. Naučili se bomo katere pripomočke uporabljamo pri vezenju, kako pazimo na varnost in higieno ter kako vezenine vzdržujemo.
Poudarek bo na praktičnem delu.

2. Predmet: Slikarski, marjetični in gobelinski vbod (9. razred)

Predmet je nadaljevanje prejšnjega sklopa in naj bi se izvajal v 8. oz. 9. razredu, lahko pa se vključijo tudi učenci, ki niso še obiskovali predmeta Vezenje , a imajo osnovno znanje iz vezenja. Zato bomo v začetku leta ponovili osnovne vbode in tehnike vezenja iz prejšnjega leta. Spoznali bomo slikarski , marjetični in gobelinski vbod in naredili več izdelkov v omenjenih tehnikah vezenja.
Poudarek bo na praktičnem delu.

Skip to content