Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

ŠOLSKO NOVINARSTVO

 

Šolsko novinarstvo
Število ur tedensko: 1
Izbira: Enoletni predmet za 8. in 9. razred
Nosilec: Maja Murovec

Cilji:
• Učenci razvijajo sposobnost izražanja v praktično sporazumevalnem, strokovnem in publicističnem jeziku in utrjujejo svoje znanje knjižnega jezika,
• prebirajo in razčlenjujejo časopisni in revialni tisk, sledijo radijskemu in televizijskemu programu ter si oblikujejo kritičen odnos do medijev (vzgoja za medije),
• kritično presojajo in vrednotijo izdelke medijev,
• tvorijo raznolika informativna (vest, poročilo, reportažo, anketo, intervju) in interpretativna publicistična (komentar, članek, ocena) besedila,
• objavljajo svoje prispevke v šolskem časopisu, mladinskem tisku in se odzivajo na razne slovstvene razpise,
• se uvajajo v raziskovanje jezika in književnosti, spoznajo osnove in temeljne metode znanstvenega raziskovanja jezika in književnosti,
• proučujejo raznolike socialne zvrsti jezika, posebej slovenska narečja in interesne govorice,
• spoznavajo slovstveno folkloro.

Predmet šolsko novinarstvo nadgrajuje predmet slovenščina in združuje vsa štiri področja slovenščine: poslušanje, branje, govorjenje in pisanje.

Raziskovali bomo neumetnostna besedila, torej besedila, s katerimi se bomo srečevali v revijah, časopisih, jih poslušali po radiu ali televiziji. Nadgradili bomo zmožnost sprejemanja in tvorjenja neumetnostnih besedil ter se naučili ustvarjalnega in kritičnega sprejemanja publicističnih/propagandnih besedil.
Odpravili se bomo tudi na ogled uredništva izolskega Mandrača in si ogledali RTV Koper.

Skip to content