Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

RASTLINE IN ČLOVEK

RASTLINE IN ČLOVEK
Število ur tedensko: 1
Izbira: Enoletni predmet za 8. razred
Nosilec: Nataša Škof

Pri imenovanem naravoslovnem predmetu bodo učenci razširili in poglobili svoje znanje o rastlinah ter do rastlin izoblikovali pozitiven odnos. Vsebine predmeta bodo vključevale:

  • spoznavanje soodvisnosti rastlin in živali,
  • spoznavanje pomena rastlin za človeka,
  • spoznavanje pomena varovanja okolja.

Oblike in metode dela bodo raznolike:

  • delo na terenu (obisk bližnje vrtnarije in botaničnega vrta v Ljubljani v času izven rednega pouka),
  • okrasno drevje in grmovnice v bližnji okolici: prepoznavanje, poimenovanje ter izdelava tablic (terensko delo po skupinah),
  • cvetje okoli nas (terensko delo po skupinah, praktično delo v učilnici in na šolskem vrtu ter laboratorijsko delo v učilnici),
  • delo z viri – delo v dvojicah in samostojno delo,…

Ob lepem vremenu bo pouk potekal na terenu, ob slabem pa v učilnici.

Ocenjevanje znanja: učenci bodo ocenjevani v skladu s kriteriji ocenjevanja naravoslovnih predmetov, ki jih poučujem. V šolskem letu bodo učenci pridobili 3 ocene: oceno praktičnega dela, oceno laboratorijskega dela in ustno oceno teoretičnega poznavanja vsebin.