Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

RASTLINE IN ČLOVEK

RASTLINE IN ČLOVEK
Število ur tedensko: 1
Izbira: Enoletni predmet za 8. razred
Nosilec: Nataša Škof

Namen predmeta je razširjanje in poglabljanje znanja o rastlinah.
K predmetu vabim osmošolce, ki so radi v stiku z naravo in imajo veselje do rastlin.

Pri predmetu bomo spoznavali:
– okrasne rastline, rastline v človekovi prehrani, krmne rastline, alge, zdravilne rastline,…
– kako rastline gojimo, kdaj in kako jih sejemo, sadimo, presajamo,
– kako rastline žlahtnimo,
– zakaj in kako rastline obrezujemo,
– kako so rastline povezane z živalmi in s človekom…

Učenci bodo pri vseh učnih urah predmeta aktivno udeleženi. Delo bo vključevalo iskanje informacij, opazovanje, beleženje, praktično in terensko delo.
V prvem in drugem ocenjevalnem obdobju bom ocenila mapo izdelkov, v drugem obdobju bom ocenila še izvedbo praktičnega dela skozi vse šolsko leto.

Skip to content