Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

SLOVENŠČINA: GLEDALIŠKI KLUB

Slovenščina: Gledališki klub
Število ur tedensko: 1
Izbira: Enoletni predmet za 8. in 9. razred
Nosilec: Tina Rožac

Oder. Prostor, ki odpira vrata brezmejni ustvarjalnosti. Prostor, kjer se lahko sprostiš in kjer si lahko vsakdo in kdorkoli. Prostor, kjer si lahko tudi preprosto TI!

Gledališki klub je predmet, ki zajema spoznavanje in ustvarjanje gledališča, igre, dramskih besedil in čisto nove, avtorske predstave, kjer učenci sodelujejo v vseh fazah – od idejne zasnove, do priprave scene in kostumov ter končno tudi uprizoritve razredne predstave.

Pri gledališkem klubu se bomo ustvarjalno učili na več področjih:

  • igra (mimika, improvizacija, branje po vlogah, tehnike branja, interpretativno branje …),
  • dramaturgija (oblikovanje dramskih besedil in preoblikovanje zgodb v dramsko besedilo),
  • gledališče (obisk gledališča, spoznavanje zgodovine gledališča, gledališča kot prostora, poklicev …),
  • naša predstava – od ideje do uprizoritve (idejna zasnova, ustvarjanje besedila, kostumografija, scenografija, režija, uprizoritev).