Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

PREHRANA: SODOBNA PRIPRAVA HRANE

Prehrana: Sodobna priprava hrane
Število ur tedensko: 1
Izbira: Enoletni predmet za 7. in 8. razred
Nosilec: Janja Prelec

Cilji:
• Učenci sintetizirajo področja zdrave prehrane.
• Razvijajo sposobnosti uporabe povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno odločanje o lastni prehrani v smislu zagotavljanja zdravja
• Nadgrajujejo vsebine, ki so jih dobili pri rednem predmetu gospodinjstvo
• Poglabljajo znanja predvsem v smislu usmerjanja v nadaljnje šolanje na agroživilskih, gostinsko-turističnih in zdravstvenih šolah.
• Razvijajo individualno ustvarjalnost.

Pri izbirnem predmetu SODOBNA PRIPRAVA HRANE se bo učenec naučil vse o prehrani, kar ga bo spremljala v vsakdanjem življenju, saj je hrana osnovna potreba organizma. Če je ustrezno izbrana in pripravljena, ohranja in varuje naše zdravje. Zdravje pa je naše največje bogastvo.

Spoznali bodo pravilno razporeditev hrane prek celega dne in nepravilnosti v prehranjevanju, ki lahko povzročajo slabšanje zdravja ali celo deficitarne bolezni. Imeli bomo pa tudi veliko praktičnega dela s pripravo hrane v kuhinji.

Skip to content