Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

RAČUNALNIŠTVO: UREJANJE BESEDIL

Računalništvo: Urejanje besedil
Število ur tedensko: 1
Izbira: Enoletni predmet za 7. razred
Nosilec: Tina Mijot

 

Urejanje besedil je izbirni predmet, pri katerem učenci spoznajo osnove računalništva ob neposrednem delu z računalnikom. Učenci pridobijo temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in v vsakdanjem življenju.

Predmet obsega tematiko:

 • razvoj računalništva in zgradba računalnika,
 • strojna in programska oprema računalnika,
 • osnove dela v okolju MS Windows,
 • delo z datotekami in mapami,
 • delo z urejevalnikom besedil MS Word (Libre Office Writer),
  • temeljna pravila oblikovanja besedil, 
  • pisanje in urejanje besedila, shranjevanje in tisk,
  • izdelava tabel in priprava kazal: literature, slik in vsebine,
  • vstavljanje slikovnega gradiva, glave in noge dokumenta in oštevilčenje strani,
 • urejanje in oblikovanje slikovnega gradiva Photofiltre (Gimp),
 • iskanje podatkov na internetu (ter iz pisnih virov in digitaliziranje le-teh).