Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

RAČUNALNIŠTVO: UREJANJE BESEDIL

Računalništvo: Urejanje besedil
Število ur tedensko: 1
Izbira: Enoletni predmet za 7. razred
Nosilec: Tina Mijot

 

Danes si je skoraj nemogoče predstavljati svet brez informacijsko komunikacijske tehnologije. Pri IKT pa igra glavno vlogo ravno računalnik in znanje uporabe tega. Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar odpira učencem in učenkam možnost, da pridobijo tista temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju.
Pri izbirnem predmetu računalništvo – urejanje besedil pridobijo učenci in učenke osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika. Ves čas izobraževanja je v ospredju aktivna vloga učencev in učenk in njihov osebni, strokovni in jezikovni razvoj. Pri tem se razvija sposobnost ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter presojanja z namenom, da se zagotovi razumno in samozavestno odločanje učencev in učenk v novih ter nepredvidljivih situacijah.

Nekaj ciljev:
• predstaviti informacijo z več podatki
• našteti različne načine zapisa podatkov
• razlikovati programsko in strojno opremo računalnika in opisati njune naloge
• našteti enote strojne opreme računalnika, razložiti, zakaj jih uporabljamo, in opredeli ti kriterije, po katerih vrednotimo njihovo kakovost
• izbrati ustrezen računalniški program in ga zagnati v grafičnem operacijskem sistemu
• v programu izbrati in uporabiti ustrezen ukaz
• izdelati svoje področje, ga preimenovati in zbrisati
• z urejevalnikom besedil napisati krajše besedilo in ga oblikovat
• razlikovati med računalniško grafiko
• Z risarskim programom izdelati računalniško točkovno sliko in jo vriniti v besedilo, …

Skip to content