Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

RAČUNALNIŠTVO: MULTIMEDIJA

Računalništvo: Urejanje besedil
Število ur tedensko: 1
Izbira: Enoletni predmet za 8. razred
Nosilec: Tina Mijot

 

Multimedija je izbirni predmet, pri katerem učenci spoznajo osnove računalništva ob neposrednem delu z računalnikom. Učenci pridobijo temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in v vsakdanjem življenju.

Predmet obsega tematiko:

  • kaj je medij, kaj multimedija?,
  • podatki in informacije,
  • obdelava fotografij z grafičnimi orodji (Gimp, PhotoFiltre),
  • video medij (zapisi videa, izdelava in obdelava videa v programu MS Movie Maker oz. VSDC),
  • urejevalnik računalniških predstavitev MS PowerPoint,
  • pravila oblikovanja računalniških predstavitev (oblikovanje besedila, slik in animacij),
  • priprava samostojne projektne naloge in predstavitev.