Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

RAČUNALNIŠTVO: RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

Računalništvo: Računalniška omrežja
Število ur tedensko: 1
Izbira: Enoletni predmet za 9. razred
Nosilec: Tina Mijot

 

Računalniška omrežja so izbirni predmet, pri katerem učenci spoznajo osnove računalništva ob neposrednem delu z računalnikom. Učenci pridobijo temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in v vsakdanjem življenju.

Predmet obsega tematiko:

  • osnove in zgradba računalniških omrežij,
  • kaj je internet, IP, domena, strežnik, vozlišče, ipd.,
  • selektivno iskanje in kritično ovrednotenje informacij na internetu (slike, besedilo, video, zvok, …),
  • programski jezik HTML – osnovni ukazi,
  • izdelava spletne strani (KompoZer),
  • samostojna izdelava projektne naloge.