Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

RAČUNALNIŠTVO: RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

Računalništvo: Računalniška omrežja
Število ur tedensko: 1
Izbira: Enoletni predmet za 9. razred
Nosilec: Tina Mijot

 

Danes si je skoraj nemogoče predstavljati svet brez informacijsko komunikacijske tehnologije. Pri IKT pa igra glavno vlogo ravno računalnik in znanje uporabe tega. Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar odpira učencem in učenkam možnost, da pridobijo tista temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju.
Pri izbirnem predmetu računalništvo – pri predmetu računalniška omrežja pa se znanja spiralno nadgradijo, poglobijo in razširijo.
Ves čas izobraževanja je v ospredju aktivna vloga učencev in učenk in njihov osebni, strokovni in jezikovni razvoj. Pri tem se razvija sposobnost ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter presojanja z namenom, da se zagotovi razumno in samozavestno odločanje učencev in učenk v novih ter nepredvidljivih situacijah.

Nekaj ciljev:
• razložiti, kaj pomeni za kakovost informacije preveč oziroma premalo podatkov;
• razložiti vpliv napačnih oziroma narobe razumljenih podatkov na kakovost informiranja;
• našteti temeljne vrste programske opreme računalnika in
razložiti, zakaj jih uporabljamo;
• izdelati enostavno spletno stran;
• poiskati in uporabiti podatke iz omrežja internet;
• razumeti pojme omrežje, računalniško omrežje, protokoli, mreža;
• opisati področja, na katerih so uporabljali računalnik,…

Skip to content