Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

ŠPORT: ŠPORT ZA SPROSTITEV

Šport: Šport za sprostitev
Število ur tedensko: 1
Izbira: Enoletni predmet za 7. razred
Nosilec: Igor Božeglav

Staša Jug

 

Namen športa za sprostitev je prijetno doživljanje športa, oblikovanje in razvoj stališč, navad in načinov ravnanja. Učenci se seznanijo s teoretičnimi vsebinami in novimi športi, ki so pomemben del športno rekreativne ponudbe, s čimer pozitivno vplivajo na skladen telesni razvoj.

Izvajanje: 2 šolski uri na teden

Si želiš igre in razvedrila v prijetni družbi?

Preizkusi se v hokeju ali badmintonu, namiznem tenisu, baseballu in pandolu. Pri predmetu šport za sprostitev, vse to in še več.

Cilji:

  • osvajanje in izpopolnjevanje športnih znanj,
  • oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev,
  • pridobivanje trajnih športnih navad,
  • navajanje na zdravo življenje.