Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

IZBRANI ŠPORT : NOGOMET

Izbrani šport : Nogomet
Število ur tedensko: 1
Izbira: Enoletni predmet za 9. razred
Nosilec: Igor Božeglav

 

Cilji:
• izpopolnjevanje osnovnih in učenje zahtevnejših taktičnih in tehničnih elementov,
• spoznati pravila igre in sodniških znakov,
• oblikovati pozitiven odnos do igre (fairplay).

Odigrali bomo šolsko občinsko nogometno prvenstvo.

Namen izbranega športa je prijetno doživljanje športa, oblikovanje in razvoj stališč, navad in načinov ravnanja. Pri tem želimo spodbujati medsebojno sodelovanje in zdravo tekmovalnost v športu, spoštovati pravila športnega obnašanja ter doživljati vpliv športne vadbe na dobro počutje.

Skip to content