Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

IZBRANI ŠPORT : ODBOJKA

Izbrani šport : Nogomet
Število ur tedensko: 1
Izbira: Enoletni predmet za 9. razred
Nosilec: Staša Jug

 

Praktične vsebine:
Cilji:
• izpopolnjevanje osnovnih in učenje zahtevnejših taktičnih in tehničnih elementov,
• oblikovati pozitiven odnos do igre (fairplay).

Teoretične vsebine:
• Spoznati pravila igre, spoznati osnovne sodniške znake.
• Ogled in komentar tekme
• Udeležba na tekmovanju

Namen izbranega športa je prijetno doživljanje športa, oblikovanje in razvoj stališč, navad in načinov ravnanja. Pri tem želimo spodbujati medsebojno sodelovanje in zdravo tekmovalnost, v športu spoštovati pravila športnega obnašanja ter doživljati vpliv športne vadbe na dobro počutje.

Skip to content