Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

FRANCOŠČINA I, II, III

Francoščina I, II, III – neobvezni izbirni predmet
Število ur tedensko: 2
Izbira: Triletni predmet za 7. ,8. in 9. razred
Nosilec: Maša Avsenak Zobec

 

Cilj evropske politike jezikov je, da naj bi vsak državljan EU poleg materinega jezika obvladal ŠE VSAJ DVA tuja jezika.

  • Znanje jezikov ima vedno večji pomen in je pogoj za lažje sporazumevanje.
  • Večjezičnost je pomemben element evropske konkurenčnosti in govorcu omogoča vrsto prednosti pred enojezičnostjo …

Zakaj izbrati francoščino?

  • Francoščina je en najlepših in najbolj melodičnih jezikov na svetu.
  • 29 držav ima francoščino kot uradni jezik.
  • Je uradni in administrativni jezik v številnih organizacijah, npr. v Evropski Uniji, Mednarodnem olimpijskem komiteju, Svetovni poštni zvezi, na Evroviziji,…

TEMELJNI CILJ: Vzbuditi zanimanje za drugo in drugačno ter povezati slovensko in francosko govorečo kulturo v vseh razsežnostih. Učenje poteka preko vsakdanjih situacij.

A plus tard alors!

Skip to content