Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

HIŠNI IN ŠOLSKI RED

Da bi bilo življenje na naši šoli prijetno, se moramo vsi, tako učenci kot zaposleni, držati določenih pravil, ki nam omogočajo lažje sobivanje.

Odgovornost šole v šolskem prostoru velja za čas, ko poteka učno-vzgojni proces in druge organizirane dejavnosti. Šolski prostor je območje, ki ga uporablja šola za učno-vzgojni proces in z njim upravlja. Prostor je na novo ograjen z varovalno ograjo in na njem veljajo Hišni red in Pravila šolskega reda.

Iz vsebine hišnega reda:

 • V šolo prihajam pravočasno, 10 minut pred pričetkom pouka.
 • Na poti v šolo in domov upoštevam prometno varnost in se kulturno obnašam.
 • Ob prihodu v šolske prostore se preobujem v copate in odložim vrhnja oblačila v garderobi.
 • Skrbim za urejenost garderob, učilnic, hodnikov in okolice šole.
 • Pazim na svojo lastnino, tujo pa pustim pri miru.
 • Smeti mečem v koše za smeti oziroma v smetnjake. Pazim na ustrezno ločevanje odpadkov.
 • Med poukom ne odhajam iz šole brez dovoljenja staršev oziroma po predhodnem razgovoru z razrednikom.
 • Po pouku zapustim šolske prostore in grem takoj domov.
 • Med šolskimi urami so petminutni odmori, med katerimi zamenjam učilnice in se pripravim za delo naslednje šolske ure.
 • Med odmori ne kričim in ne divjam po hodnikih. Mirno počakam učitelja pred učilnico, ki je zaklenjena.
 • Pouk zahteva disciplino: točen sem ob prihodu na svoj prostor, pripravim vse potrebne pripomočke za pouk, poslušam razlago in navodila, dvignem roko pred govorjenjem, pospravim za seboj po končanem delu.
 • V šolo lahko prinašam GSM-telefon in druge elektronske naprave, ki jih lahko uporabljam pred poukom in po njem. Med poukom in drugimi aktivnimi dejavnostmi na šoli je njihova uporaba prepovedana.
 • Do učiteljev, delavcev šole in sošolcev sem vljuden in spoštljiv.
 • Skrbim za prijetne in spoštljive medsebojne odnose.
 • Vse, ki obiščejo našo šolo, vljudno sprejmem in pozdravim.
 • Nediscipliniranega učenca, ki krši šolski red, učitelj obravnava v skladu s Hišnim redom in ostalo šolsko zakonodajo.
 • Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnostih zapustim šolske prostore, ker zadrževanje v šolskih prostorih in v garderobah ni dovoljeno.
 • Pravila obnašanja bodo pripravili učenci tudi po oddelkih. Skupna pravila pa bodo sprejeli na sestanku otroškega parlamenta šole.
 • Če čakam na naslednjo uro, sem pod nadzorom učitelja kjer opravljam določene naloge. Prisotnost je obvezna.
Skip to content