Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

FILOZOFIJA ZA OTROKE – KRITIČNO MIŠLJENJE

FILOZOFIJA ZA OTROKE – KRITIČNO MIŠLJENJE
Število ur tedensko: 1
Izbira: Enoletni predmet za 7. razred
Nosilec: Maja Murovec

Pri predmetu filozofija za otroke se bomo lotili filozofskega raziskovanja etičnih, socialnih, spoznavnih in ontoloških problemov, razvijanje avtonomnega, kritičnega, refleksivnega mišljenja, razvijanje domišljije in kreativnosti, razvijanje kulture dialoga (izražanje in zagovor lastnih stališč, mnenj, poslušanje, upoštevanje stališč drugih itd.), razvijanje miselnih spretnosti (oblikovanje mnenj, analiziranje, sintetiziranje, primerjanje, klasificiranje, postavljanje vprašanj, iskanje hipotez, izpeljevanje, odkrivanje predpostavk in posledic, reševanje problemov).

Pogovarjali se bomo o vsakodnevnih temah: resnica, laž, vraževerja, zaupanje, odnosi med ljudmi, spoštovanje, sreča. Kako je raziskovanje povezano z mišljenjem? Kako na nas vplivajo sodbe, predsodki? Kakšne so značilnosti sklepanja? Kako na človeka vpliva kultura? Samega sebe bomo postavili v odnos z drugimi in si postavili vprašanje: »Kdo sem?« In veliko kritično razmišljali (argumentirano zagovarjali svoje mnenje in drugim dopuščali svojega).

Od učencev se pričakuje aktivnost pri pouku, saj delo poteka v skupinah, v obliki debate, igre vlog, dialoga, okrogle mize.

Skip to content