Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

OKOLJSKA VZGOJA I

OKOLJSKA VZGOJA I
Število ur tedensko: 1
Izbira: Enoletni predmet za 7. razred
Nosilec: Jelena Ilišin

Kaj je okoljska vzgoja oziroma kdo je okoljsko kulturen?

Okoljsko vzgojo lahko razumemo kot vzgojo odgovornosti do vseh živih bitij in vzgojo za trajnostno prihodnost (po Unescu).

Okoljsko kulturen je tisti, ki s strpnostjo do narave, uporabo trajnostnih materialov in vsesplošno skrbjo za okolje »riše« lepo prihodnost za mlajše generacije.
In to, dragi moji, je smisel življenja – zapustiti lepši in boljši svet kot si ga dobil.

Izbirni predmet okoljska vzgoja je zasnovan interdisciplinarno, tako da povezuje in nadgrajuje znanja različnih naravoslovnih in družboslovnih predmetov in temelji na spodbujanju “okoljske pismenosti”, ki naj bi jo glede na naraščajoče okoljske probleme našega planeta pridobili vsi državljani.

Pri obravnavi okoljskih problemov iz posameznih bom upoštevala naslednji vrstni red:
• okoljski problemi domačega kraja (Izole oziroma Obalno kraške regije),
• okoljski problemi Slovenije in
• svetovni okoljski problemi (Globalno segrevanje).

PRVA RAVEN vsebinskih sklopov:

  • VODA
  • ZRAK
  • ENERGIJA
  • TLA
  • BIOTSKA RAZNOVRSTNOST
DRUGA RAVEN vsebinskih sklopov:

  • OKOLJE KOT POVEZAN SISTEM
  • OKOLJE VČERAJ, DANES, JUTRI
  • OKOLJE IN NAČIN ŽIVLJENJA

S tem izbirnim predmetom bom učence usposobila, da bodo globlje razumeli, najprej lastno okolje, potem okoljske pojave in probleme ter njihove vzroke in načine reševanja, vključno s tveganji in konflikti, ki nastajajo ob izkoriščanju omejenih naravnih virov.

 

Skip to content