Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

RAZISKOVANJE ŽIVIH BITIJ V DOMAČI OKOLICI

RAZISKOVANJE ŽIVIH BITIJ V DOMAČI OKOLICI
Število ur tedensko: 1
Izbira: Enoletni predmet za 9. razred
Nosilec: Jelena Ilišin

V tem hitrem tempu življenja pozabljamo, da je naša mala Slovenija zelo, zelo raznovrstna in ne cenimo tistega, kar je tako očitno pred nami.
Zato večina naših učencev ne ve, da pred šolo raste čudovito drevo – poseben in zelo redek in celo ogrožen hrast, ki se imenuje črnika.
Prav tako najverjetneje ne vedo, da na strehi šole, neposredno nad pisarno gospe Ravnateljice, svoje dopoldneve preživljajo glasni galebi.
Zato je izbirni predmet RAZISKOVANJE ŽIVIH BITIJ V DOMAČI OKOLICI nadvse pomemben za osnovno razgledanost, kajti tisti, ki ne razume »svojega«, tudi »tujega«
ne more.
Izbirni predmet se povezuje s predmetoma Naravoslovje v 7. razredu in Biologijo v 8. in 9. razredu osnovne šole. Je nadgradnja biologiji in spada v naravoslovno področje.
Tu bodo učenci poglobljeno spoznali odnose med živimi bitji in njihovim okoljem ter načine onesnaževanja kopnega, vode in zraka. Spoznali bodo tudi vpliv tehnologij, tehnik in drugih dejavnosti sodobnega gospodarjenja na naravne ekosisteme in bivalno okolje človeka.
Sam predmet temelji na izkušenjskemu učenju in aktivnemu delu učencev pri delu na terenu, laboratorijskem in eksperimentalnem delu, samostojnem in vodenem opazovanju, projektnem delu, aktivnem gojenju organizmov ipd.

Dolgčas nam ne bo! 😊

Skip to content