Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

NIP RAČUNALNIŠTVO 4

NIP Računalništvo 4
Število ur tedensko: 1
Izbira: Enoletni predmet za 4. razred
Nosilec: Tina Mijot

 

V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja našega življenja. Da bi bili v tej družbi uspešni, moramo razumeti delovanje informacijsko komunikacijskih tehnologij in konceptov, na katerih temelji tehnologija.

Neobvezni izbirni predmet seznanja učence z različnimi področji računalništva. Predmet ne temelji na spoznavanju dela s posameznimi programi, ampak učence seznanja s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi (delo poteka tudi brez uporabe računalnika). Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja problemov in razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo.
Način dela pri predmetu spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in poseben način razmišljanja ter delovanja. S spoznavanjem računalniških konceptov in razvijanjem postopkovnega načina razmišljanja učenci pridobivajo znanja, spretnosti in veščine, ki so veliko bolj trajni kot hitro razvijajoče se tehnologije. Ta znanja so neodvisna od tehnologij. Znanja, ki jih pridobijo učenci pri tem predmetu, so prenosljiva ter uporabna na vseh področjih človeških dejavnosti.

Nekaj ciljev:

  • spoznavajo temeljne koncepte računalništva;
  • razvijajo algoritmični način razmišljanja in spoznavajo strategije reševanja problemov;
  • razvijajo sposobnost in odgovornost za sodelovanje v skupini ter si krepijo
  • pozitivno samopodobo;
  • pridobivajo sposobnost izbiranja najustreznejše poti za rešitev problema;
  • pridobivajo zmožnost razdelitve problema na manjše probleme;
  • se seznanjajo z abstrakcijo oz. poenostavljanjem;
  • razvijajo ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje,…
Skip to content