Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

NIP RAČUNALNIŠTVO 5, 6

NIP Računalništvo 5, 6
Število ur tedensko: 1
Izbira: Enoletni predmet za 5. in 6. razred
Nosilec: Tina Mijot

 

Danes si je skoraj nemogoče predstavljati svet brez informacijsko komunikacijske tehnologije. Pri IKT pa igra glavno vlogo ravno računalnik in znanje uporabe tega.
Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar odpira učencem in učenkam možnost, da pridobijo tista temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju.
Pri izbirnem predmetu računalništvo – pri predmetu multimedija pa se znanja spiralno nadgradijo, poglobijo in razširijo.
Ves čas izobraževanja je v ospredju aktivna vloga učencev in učenk in njihov osebni, strokovni in jezikovni razvoj. Pri tem se razvija sposobnost ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter presojanja z namenom, da se zagotovi razumno in samozavestno odločanje učencev in učenk v novih ter nepredvidljivih situacijah.

Nekaj ciljev:

  • našteti različne medije za predstavitev informacije in primere, kjer jih uporabljamo,
  • razložiti, zakaj je multimedijska predstavitev informacije bolj kakovostna od monomedijske,
  • predstaviti informacijo z več mediji,
  • izdelati preprosto računalniško predstavitev informacije,
  • uporabiti slikovne, zvočne in druge podatke iz omrežja internet, jih ovrednotiti, dopolniti in vključiti v svojo predstavitev,
  • opisati področja, kjer so uporabljali računalnik, …
Skip to content