Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

ZDRAVA ŠOLA

Na naši šoli že vrsto let uspešno izvajamo dejavnosti v sklopu projekta Zdrava šola. V tem projektu smo del slovenske mreže Zdravih šol, ki se po celi Sloveniji posredno in neposredno odzivajo na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se z njimi na različne načine tudi ukvarjajo. Rdeča nit v šolskem letu 2017/18 je gibanje, prehrana ter duševno zdravje. V povezavi z navedenimi vsebinami bodo izvedene različne akcije.

Izhodišče Zdrave šole je predvsem vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. Pomembno je ne le telesno, ampak tudi duševno, socialno in okoljsko zdravje.

Sodelovalni in akcijsko usmerjeni pristop k zdravju se zagotavlja:

 • z obveznim učnim načrtom: vsebine zdravja v učnem načrtu;
 • s skritim učnim načrtom: pomembni so organizacija, ustrezna pravila, medsebojni odnosi, interesne dejavnosti, preventivni in promocijski projekti s področja krepitve zdravja;
 • z dobrimi povezavami z domom in skupnostjo: poglobljeno sodelovanje med šolo, družino in skupinami, organizacijami in posamezniki v lokalni skupnosti, ki lahko podprejo dejavnosti za zdrav življenjski slog na šoli.

Cilji zdravih šol:

 • Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k zdravemu življenju v šoli.
 • Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 • Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 • Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 • Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 • Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo.
 • Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 • Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 • Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu.
 • Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo na področju zdravja otrok in mladostnikov.
 • Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo.

Skupaj za boljše zdravje otrok in odraslih

Vodja projekta: Ana Lončar

Skip to content