Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

Gibanje in zdravje

RAZŠIRJENI PROGRAM (RaP) – Področje Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok za šolsko leto 2018/2019

V šolskem letu 2018/2019 ni več možno izvajati programa Zdrav življenjski slog, ki je omogočal učencem dodatne ure športa.

Naša šola je bila izbrana, da v šol. letu 2018/2019 preizkusi nov koncept razširjenega programa (RaP) v osnovni šoli – področje Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok.
Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje in sprostitev so ključni dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje.

Uresničevali bomo naslednje cilje:
• ozaveščanje pomena telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje;
• izgradnja razumevanja pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka;
• spoznavanje in aktivno vključevanje v različne gibalne dejavnosti, razvijanje navad zdravega prehranjevanja, sodelovanje z drugimi ter varno in odgovorno ravnanje v okolju;
• pridobivanje znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost;
• oblikovanje pozitivnega odnosa do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter razvijanje pozitivnih stališč, navad in načinov ravnanja.

V sklopu tega programa moramo učencem omogočiti 5 ur gibanja na teden, kar je seštevek ur obveznega in razširjenega programa. Dodatne ure gibanja se ne ocenjujejo.

Ravnateljica
Maja Cetin

 

URNIK PROJEKTA GIBANJE

TERMIN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
12.45 – 13.35          
13.35 – 14.25   GIM 4   GIM 3  
14.25 – 15.15   3. A, 3. B   4. A, 4. B 1. A, 1. B
14.50 – 15.40 4. in 5. razred        
15.15 – 16.05   2. A, 2. B   2. A, 2. B 1. A, 1. B
Skip to content