Telefon: 05 662 55 60
Livade 7, 6310 Izola

Konec šolskega leta 2020/21

Spoštovani starši!

Za vse nas in za Vaše otroke se bliža konec pouka v šolskem letu 2020/21.

Obveščamo Vas, da bo zadnji šolski dan za učence od 1. do 8. razreda v četrtek, 24. 6. 2021, potekal malo drugače.

Učenci pridejo v šolo med 8. in 8.10 uro, razen tistih, ki so vključeni v jutranje varstvo. Pouk se bo tega dne zaključil ob 11.00.

Podaljšano bivanje se bo zaključilo ob 14.00, ena dežurna skupina bo do 16.30. Zanjo zbirajo prijave učiteljice podaljšanega bivanja vsaka v svoji skupini.

Kosilo bo za vse učence, ki so v podaljšanem bivanju, in tiste, ki se bodo prijavili pri razrednikih do torka, 22. 6. 2021. Kosilo bo ta dan potekalo med 11. in 12. uro.

Odhod avtobusov bo tega dne v vse smeri ob 11.25.

Ob koncu šolskega leta se Vam zahvaljujemo za sodelovanje ter želimo Vam in otrokom prijetne poletne dni.

Učitelji OŠ Livade

Comments are closed.